Search
Close this search box.

Περιοδική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ευπαθών τροφίμων ATP

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-07-13 - 2023-07-17 ( 12 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
1
Δίδακτρα:
700€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Γεώργιος Σαββαΐδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
11-07-2023

Περιοδική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ευπαθών τροφίμων ATP

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

11-07-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Περιοδική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ευπαθών τροφίμων ATP», συνολικής διάρκειας 12 διδακτικών ωρών (εκ των οποίων 10 διδακτικές ώρες για ADR και 2 διδακτικές ώρες για ATP), το οποίο θα διεξαχθεί θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας epresence.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γεώργιος Σαββαΐδης, καθηγητής  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού ΑΠΘ, Συντονιστή της ομάδας Ψηφιακής Απεικόνισης και Προσθετικής Κατασκευής (DRAM) του ΑΠΘ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκει ο κ. Μηνάς Λουλάς, Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Καρλσρούης Γερμανίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου και εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφαλούς μεταφορά ADR ATP.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το 4ο Τμήμα, όπως αναγράφεται παρακάτω:

  • 4ο Τμήμα ADR ATP: 13 και 14 Ιουλίου, ώρες 17:00 έως 22:00 (Αιτήσεις από 29/5 έως 4/7)

  Αξιολόγηση/Εξέταση: 17 Ιουλίου 2023, ώρα 18:00

   

  Διάρκεια εκπαίδευσης: 12 διδακτικές ώρες

  Διάρκειας αξιολόγησης/εξέτασης 1,17 ώρες

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποσταλούν εναλλακτικά στο e-mail: adr@meng.auth.gr.

  • συμπληρωμένη αίτηση
  • η προέγκριση (για δημόσια ΚΤΕΟ) ή η απόδειξη κατάθεσης (για ιδιωτικά ΚΤΕΟ)
  • Για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες νόμιμα θεωρημένες φωτοτυπίες
  • του τίτλου σπουδών (πτυχίου/διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
  • του πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων
  • του πιστοποιητικού ADR
  • του πιστοποιητικού ATP και
  • της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην περιοδική κατάρτιση του ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ). Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων για την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα διαθέτουν εξειδικευμένες, αντικειμενικές γνώσεις στο πεδίο εργασίας (έλεγχοι σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους και ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς ADR – ATP, με πλήρη επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών.

  Οι καταρτιζόμενοι θα κατέχουν ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διενέργεια ελέγχων οχημάτων κατά  ADR – ATP και την εξεύρεση λύσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των οχη­μάτων στους κανονισμούς ADR-ATP.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται στο ελεγκτικό προσωπικό Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ).

 • Κριτήρια επιλογής

  Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΦΕΚ Β’ 226/20-1-2023, άρθρο 2, παρ. 4), αίτηση συμμετοχής για την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης μπορούν να υποβάλλουν όσες/όσοι είναι κάτοχοι ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων και ισχύοντος πιστοποιητικού αρχικής ή περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP και να μην έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού αρχικής κατάρτισης ή του πιστοποιητικού περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP.

  Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητα:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο με αξιόπιστη ταχύτητα σύνδεσης
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Η/Υ ή ταμπλέτα ή smartphone συνδεδεμένο στο διαδίκτυο
  • Εξ αποστάσεως έλεγχος ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης,
  • ακουστικά & μικρόφωνο,
  • web-camera
 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Η εκπαίδευση γίνεται με εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση με το πρόγραμμα epresence. Ο σύνδεσμος αποστέλλεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες αμέσως μετά την παραλαβή του αποδεικτικού κατάθεσης. Η εξέταση αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τρεις απαντήσεις, εκ των οποίων η μία είναι η ορθή και επιλέγονται από βάσεις δεδομένων. Η εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (elearning) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ Β’ 226/20-1-2023.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Περιοδική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR. Σύνολο 10 διδακτικές ώρες εκπαίδευσης και 0,67 διδακτικές ώρες εξέτασης.
   Περιγραφή (σύμφωνα με το Παράρτημα VΙa του ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023)
   1. Συμφωνία ADR ( αλλαγές που αφορούν οχήματα και δεξαμενές )
   2. Ταξινόμηση οχημάτων ADR (αλλαγές σε νομοθεσία, διαδικασίες )
   3. Φορείς ελέγχου ADR – Πιστοποιητικά δοκιμών (αλλαγές σε νομοθεσία, διαδικασίες)
   4. Έλεγχος οχήματος ADR στο ΚΤΕΟ (αλλαγές σε νομοθεσία, διαδικασίες, δικαιολογητικά, σημεία ελέγχου, πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR)
   5. Σύνοψη- Επίλυση αποριών – Ανταλλαγή απόψεων.
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Περιοδική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων ATP. Σύνολο 2 διδακτικές ώρες εκπαίδευσης και 0,5 διδακτικές ώρες εξέτασης.
   Περιγραφή (σύμφωνα με το Παράρτημα VΙβ του ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023)
   1. Συμφωνία AΤΡ (αλλαγές που αφορούν σε εξοπλισμό, πιστοποιητικά, σημάνσεις)
   2. Φορείς ελέγχου ATP – Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΑΤΡ (αλλαγές σε νομοθεσία, διαδικασίες)
   3. Έλεγχος οχήματος ΑΤΡ στο ΚΤΕΟ (αλλαγές σε νομοθεσία, διαδικασίες, δικαιολογητικά, σημεία ελέγχου)
   4. Σύνοψη- Επίλυση αποριών – Ανταλλαγή απόψεων.
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται σε ψηφιακή μορφή:

  1. Ισχύων ΦΕΚ σχετικά με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν (Θεματική Ενότητα 1 – ADR).
  2. ΦΕΚ Β’ 1003/26-3-2019 σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Θεματική Ενότητα 1 – ADR).
  3. Ισχύουσα συμφωνία για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ATP) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 καθώς και των τροποποιήσεών της (Θεματική Ενότητα 2 – ATP).
  4. ΦΕΚ Β’ 2499/19-9-2014 σχετικά με τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την ταξινόμηση και τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων που υπάγονται στις διατάξεις της Συμφωνίας ATP για τις διεθνείς μεταφορές καθώς και την έκδοση του Πιστοποιητικού ATP (Θεματική Ενότητα 2 – ATP).
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν την 1 ώρα.
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση. Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023, Άρθρο 3, παρ. 4, Η εξέταση περιοδικής κατάρτισης ADR διαρκεί σαράντα (40) λεπτά της ώρας και περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) ερωτήσεις με περιεχόμενο κυρίως τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την πλέον πρόσφατη Συμφωνία ADR και τη σχετική νομοθεσία. Επιτυχόντες της εξέτασης περιοδικής κατάρτισης ADR θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον δώδεκα (12) ερωτήσεις.
   Η εξέταση περιοδικής κατάρτισης ATP διαρκεί τριάντα (30) λεπτά της ώρας και περιλαμβάνει δέκα (10) ερωτήσεις με περιεχόμενο κυρίως τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την πλέον πρόσφατη Συμφωνία AΤΡ και τη σχετική νομοθεσία. Η σειρά των ερωτήσεων είναι τυχαία και διαφορετική για κάθε υποψήφιο. Επιτυχόντες της εξέτασης περιοδικής κατάρτισης ATP θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον οκτώ (8) ερωτήσεις.
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες:

  • Πιστοποιητικό περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR, το οποίο εκδίδεται από το Φορέα Κατάρτισης σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023, Παράρτημα ΙΙ.
  • Πιστοποιητικό περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ATP, το οποίο εκδίδεται από το Φορέα Κατάρτισης σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023, Παράρτημα ΙV.
  • Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.
 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γεώργιο Σαββαΐδη

  στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα*: Γεώργιος Σαββαΐδης

  Τηλέφωνο*: 6945598833

  Ώρες επικοινωνίας*: 09:00 – 17:00

  e-mail*: adr@meng.auth.gr

   

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • 1η Θεματική Ενότητα (ADR): 480 €
 • 2η Θεματική Ενότητα (ATP): 220 €

Συνολικό κόστος (1η και 2η Θεματική Ενότητα ADR + ATP): 700 €

Μετάβαση στο περιεχόμενο