Search
Close this search box.

Εκπαίδευση στην Κοινοτική Διερμηνεία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2024-02-12 - 2024-05-27 ( 39 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
4
Δίδακτρα:
ΔΩΡΕΑΝ
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Φωτεινή Αποστόλου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
31-01-2024

Εκπαίδευση στην Κοινοτική Διερμηνεία

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

31-01-2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εκπαίδευση στην Κοινοτική Διερμηνεία», διάρκειας 39 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί το εαρινό εξάμηνο 2023-24 και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.  Το πρόγραμμα παρέχει 4 ECTS.

  Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση κοινοτικών διερμηνέων στην Ελλάδα. Πρόκειται για επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες διερμηνείας σε αλλοδαπούς που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα στις επαφές τους με δημόσιες υπηρεσίες (υπηρεσίες περίθαλψης, δικαστικές και ανακριτικές αρχές, υπηρεσίες ασύλου, εκπαιδευτικές αρχές κ.ά.). Η εκπαίδευση αυτή, η οποία έρχεται να καλύψει μερικώς ένα τεράστιο κενό στον χώρο, θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες για το επάγγελμα του ΚΔ, κάτι που θα τους επιτρέψει να αντιληφθούν τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Η κάλυψη θεωρητικών και πρακτικών πτυχών του χώρου, καθώς και η εξάσκηση των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένες δεξιότητες με συνεχή και λεπτομερή ανατροφοδότηση από την εκπαιδεύτρια, θα τους επιτρέψει να ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτό, έχοντας αποκτήσει τα βασικά ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για ένα τόσο σημαντικό επάγγελμα. Θα δοθεί Πιστοποιητικό Γενικής Επιμόρφωσης.

  Επιστημονική Υπεύθυνη είναι η Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ, με εκτενές ερευνητικό και διδακτικό έργο στο αντικείμενο της Κοινοτικής Διερμηνείας.

  Στο πρόγραμμα διδάσκει η Φωτεινή Αποστόλου, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος.

  Έναρξη προγράμματος: 12 Φεβρουαρίου

  Λήξη προγράμματος: 27 Μαΐου

  Διάρκεια: (διδακτικές ώρες) 39 (κάθε Τετάρτη 16:00-18:30 εκτός αργιών)

  Κόστος: Χωρίς δίδακτρα

  Παρέχεται πιστοποιητικό γενικής επιμόρφωσης/ ECTS 4

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20 έως 31 Ιανουαρίου 2024

  Διδακτικό προσωπικό

  Φωτεινή Αποστόλου

   

   

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει ένα τεράστιο κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση των κοινοτικών διερμηνέων (ΚΔ). Όπως αναφέρθηκε, οι επαγγελματίες αυτοί καλύπτουν ένα επικοινωνιακό κενό σε εξαιρετικά απαιτητικές διαδικασίες, όπως είναι μια δικαστική υπόθεση, μια συνέντευξη που θα κρίνει το αποτέλεσμα της αίτησης ασύλου ενός αιτούντα, ένα ιατρικό ραντεβού για σοβαρά προβλήματα υγείας, μια αστυνομική ανάκριση. Το παρόν πρόγραμμα σκοπεύει να παρέχει μια βασική εκπαίδευση που θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να αντιληφθούν την κρίσιμη σημασία του ρόλου του ΚΔ, να μάθουν τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου τους, να κάνουν πρακτική εξάσκηση στις δεξιότητες αυτές και να αντιληφθούν τον τρόπο που λειτουργεί το επάγγελμα στο επαγγελματικό πεδίο.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  Κατανοούν όρους που συνδέονται με το επάγγελμα (μετάφραση, διερμηνεία, κοινοτική διερμηνεία (ΚΔ), διερμηνεία για δημόσιες υπηρεσίες, ταυτόχρονη και διαδοχική διερμηνεία, μετάφραση όψεως, λήψη σημειώσεων).

  Αντιλαμβάνονται την ΚΔ ως εργαλείο για την αντιμετώπιση επικοινωνιακών προβλημάτων.

  Γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες αυτές στην Ελλάδα.

  Μαθαίνουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ΚΔ.

  Εξάγουν ορολογία και δημιουργούν γλωσσάρια για συγκεκριμένα γνωστικά πεδία.

  Μαθαίνουν να ακούν με ενεργητικό τρόπο (ενεργός ακρόαση).

  Γνωρίζουν τρόπους για να βελτιώσουν τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια μνήμη τους.

  Λαμβάνουν εισαγωγικές γνώσεις για λήψη σημειώσεων στη διαδοχική διερμηνεία.

  Ασκούνται σε μετάφραση όψεως (sight translation).

  Ασκούνται στη δημιουργία συνόψεων.

  Αναπτύσσουν βασικές γνώσεις για τη φύση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, των ικανοτήτων που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένων και των μη λεκτικών ικανοτήτων.

  Εξοικειώνονται με τους κανόνες δεοντολογίας στην ΚΔ και την εφαρμογή τους.

  Γνωρίζουν τα εργαλεία που είναι χρήσιμα για την πρακτική ενασχόληση με την ΚΔ.

  Λαμβάνουν πληροφορίες για προοπτικές συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης.  

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Επαγγελματίες που ήδη απασχολούνται στο αντικείμενο και θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους
  • Άτομα που έχουν προσφέρει υπηρεσίες διερμηνείας ερασιτεχνικά
  • Γνώστες γλωσσών χαμηλής διάδοσης στην Ελλάδα που έχουν μεγάλη ζήτηση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και επιθυμούν να απασχοληθούν στον συγκεκριμένο τομέα
  • Απόφοιτους πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το αντικείμενο ή και να μάθουν για αυτό.
 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  • Υπήκοοι τρίτων χωρών που γνωρίζουν ελληνικά σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον
  • Απόφοιτοι ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού που γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2 και άνω

  Προαπαιτούμενα για συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Γνώση ελληνικών σε επίπεδο Β2
  • Γνώση τουλάχιστον άλλης μίας ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2
  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού email
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσα άτομα απασχολούνται ήδη ως κοινοτικοί διερμηνείς.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις διδακτικές ενότητες:

  Διδακτική Ενότητα 1

  Εδώ επιχειρείται μια επισκόπηση του αντικειμένου, με αναφορά στους βασικούς όρους και έννοιες της διερμηνείας και της κοινοτικής διερμηνείας, στις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, καθώς και σε κρίσιμα ζητήματα δεοντολογίας που απασχολούν την επαγγελματική κοινότητα.

  1. Σπουδές διερμηνείας
  2. Κοινοτική διερμηνεία
  3. Διαπολιτισμική επικοινωνία
  4. Κώδικες δεοντολογίας

  Διδακτική ενότητα 2

  Κάθε ενότητα της κατηγορίας αυτής επικεντρώνεται σε βασικές δεξιότητες της ΚΔ: επικοινωνία με τους πελάτες και τις δημόσιες υπηρεσίες, εξαγωγή ορολογίας και δημιουργία γλωσσαρίων, ενεργός ακρόαση και μνήμη, λήψη σημειώσεων, μετάφραση όψεως, ανάλυση κειμένων και δημιουργία περιλήψεων. Και στην κατηγορία αυτή κάθε ενότητα ξεκινάει με αναφορά σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, πριν προχωρήσει σε πιο τεχνικά ζητήματα.

  1. Προετοιμασία
  2. Δεξιότητες ακρόασης και μνήμης
  3. Εισαγωγή στη λήψη σημειώσεων
  4. Μετάφραση όψεως και δημιουργία συνόψεων
  5. Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη

  Διδακτική ενότητα 3: Role plays

  Στην ενότητα αυτή εντάσσονται τα μαθήματα 10-12, στα οποία δίνονται σενάρια για παιχνίδια ρόλων. Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων και μπαίνουν σε break out room στο ΖΟΟΜ. Θα τους δίνεται ένα σενάριο με βάση το οποίο θα πρέπει να κάνουν προσομοίωση διερμηνείας, αναλαμβάνοντας διάφορους ρόλους (υπάλληλος υπηρεσίας, εξυπηρετούμενος, διερμηνέας). Θα γίνεται βιντεοσκόπηση της άσκησης και θα ακολουθεί συζήτηση στην τάξη. Η διδάσκουσα θα στέλνει ανατροφοδότηση στη διάρκεια της εβδομάδας αφού παρακολουθήσει το βίντεο της κάθε ομάδας.

  Το τελευταίο μάθημα θα αφορά ανασκόπηση, ανατροφοδότηση και συζήτηση για το σύνολο της εκπαίδευσης που έλαβαν οι συμμετέχοντες.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές
  1. Ηλεκτρονικό διδακτικό εγχειρίδιο (στην αγγλική γλώσσα)
  2. Παρουσιάσεις powerpoint για κάθε ενότητα, εκτός από τα role plays
  3. Ηλεκτρονικές πηγές για επιπλέον επιμόρφωση και ασκήσεις
  4. Ατομική ανατροφοδότηση από τη διδάσκουσα για κάθε άσκηση
  5. Το μάθημα παρέχει 4 ECTS

   

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Α. Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων: 

  1. Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  2. Η παρουσία των επιμορφούμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική. Στα προγράμματα που υλοποιούνται με φυσική παρουσία, όπως και σε αυτά που υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η φοίτηση είναι γενικώς υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης που έχει ορισθεί από κάθε πρόγραμμα.
  3. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:
  • το ποσοστό των απουσιών να μην υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης,
  • να συμμετέχουν με επιτυχία στις ασκήσεις του προγράμματος

  Β. Δικαιώματα Εκπαιδευομένων: 

  1. Οι εκπαιδευόμενες/οι ενημερώνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ για κάθε είδους πληροφορία που άπτεται της λειτουργίας του Κέντρου.
  2. Οι εκπαιδευόμενες/οι υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τις/ τους εκπαιδεύτριες/τές, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
  3. Οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος και την επιστροφή διδάκτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.9 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.

  4. Οι εργασίες των εκπαιδευομένων προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής

 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό  Γενικής Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Φωτεινή Αποστόλου στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα: Φωτεινή Αποστόλου

  email: fapostol@enl.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ
Μετάβαση στο περιεχόμενο