Search
Close this search box.

Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2019-02-01 - 2019-06-29 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
10
Δίδακτρα:
900€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
-
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
15-02-2019

Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

15-02-2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  «Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία»

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα με τίτλο «Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία» κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2019.

   

  Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του ΓΝ Παπαγεωργίου  στο διάστημα Φεβρουάριος – Ιούνιος του 2019.

  Το οριστικό πρόγραμμα της υλοποίησης του προγράμματος (ημέρες και ώρες) διαμορφώνεται μετά το τέλος της υποβολής των αιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης σε συνεννόηση με εισηγητές και συμμετέχοντες.

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23/01/2019 έως 15/02/2019 και μόνον ηλεκτρονικά.

  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά εδώ.

  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα
  2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών

  Μετά την κατάθεση της αιτήσεως και των παραστατικών πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη με τους υποψηφίους, κατά την οποία αναλύονται τα στοιχεία του βιογραφικού και διερευνώνται τα κίνητρα των υποψηφίων, έτσι ώστε να επιλεγούν οι πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι.

  Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματέα του προγράμματος: κα Π.Κουδέρη-Στογιάννη, τηλ. Επικοινωνίας: 2313323911 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:1stpsychclinic@gmail.gr

   

  Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                                Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

  Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                                 του Προγράμματος

  Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων                   Καθηγητής Ι. Διακογιάννης

 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα προσβλέπει στην εξοικείωση με την επαγγελματική καθημερινότητα ενός ψυχολόγου, αποσκοπώντας στη σύνδεση της θεωρίας, η οποία έχει κατακτηθεί κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών, με τις επαγγελματικές πρακτικές, διευκολύνοντας τους συμμετέχοντες στις μελλοντικές τους επαγγελματικές επιλογές.

  Επιπροσθέτως, μέσω του προγράμματος δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη λειτουργία μίας ψυχιατρικής κλινικής και ειδικότερα της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, η οποία εδράζεται στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας, θα αναπτύξουν συνεργατική διάθεση με άλλες ειδικότητες (ψυχιάτρους, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές) και θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

  • να αποκτήσουν την ικανότητα διεξαγωγής διαγνωστικής συνέντευξης,
  • να χορηγήσουν και να αξιολογήσουν ψυχομετρικές δοκιμασίες,
  • να συντάξουν γραπτές αναφορές,
  • να συμπληρώσουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς με το πλήρες ιστορικό και
  • να παρουσιάσουν κλινικά περιστατικά.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι σχολών ψυχολογίας των ανωτάτων ιδρυμάτων της ημεδαπής, αλλά και της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

  Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στον εμπλουτισμό της  θεωρητικής γνώσης που έχουν λάβει οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και εφοδιάζει τους αποφοίτους με γνώσεις, κλινικές δεξιότητες και εργαλεία για να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη, υπεύθυνη και χρήσιμη καριέρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψυχολογίας.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το σύνολο των θεωρητικών εισηγήσεων ανέρχεται σε 100 διδακτικές ώρες. Το σύνολο της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε 145 ώρες. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παρουσιάσουν τουλάχιστον ένα κλινικό περιστατικό, να καταθέσουν γραπτώς μία εργασία, σχετική με το περιεχόμενο των εισηγήσεων και να παρουσιάσουν μία προφορική ή γραπτή ανακοίνωση στην ημερίδα που πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος τον Ιούνιο κάθε έτους.  Στο τέλος του προγράμματος πραγματοποιούνται εξετάσεις (προφορικές και γραπτές).

  Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος διαμορφώνονται ως εξής:

  1η ενότητα: Κλινικές διαταραχές ενηλίκων

  2η ενότητα: Κλινικές διαταραχές ανηλίκων

  3η ενότητα: Ψυχολογία Υγείας

  Η πρακτική άσκηση μέσα από τις υπηρεσίες της κλινικής διαρκεί  3 εβδομάδες στους χώρους της Κλινικής, γίνεται με κυκλική εναλλαγή και περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση των Εξωτερικών Ιατρείων της κλινικής (όπως Ψυχολογίας, Νευροψυχολογίας, Ψυχιατρικής)
  • Χορήγηση και βαθμολόγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών
  • Συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου του ασθενούς
  • Γραπτές αναφορές περιστατικών
  • Παρουσίαση περιστατικού στο cardex
  • Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες επισκέψεις της κλινικής με συζήτηση πάνω στα περιστατικά των νοσηλευόμενων ασθενών
  • Συζήτηση περιστατικών πρακτικής

  Τα Ψυχομετρικά τεστ στα οποία εκπαιδεύονται οι εκπαιδευόμενοι αφορούν:

  • Τεστ προσωπικότητας: ενηλίκων-ανηλίκων
  • Κλίμακες ψυχοπαθολογίας: ενηλίκων-ανηλίκων
  • Κλίμακες εκτίμησης νοημοσύνης: ενηλίκων-ανηλίκων
  • Νευροψυχολογικές δοκιμασίες: ενηλίκων-ανηλίκων

  Η εκπαίδευση εμπλουτίζεται με:

  • Παιχνίδια ρόλων (roleplaying)
  • Εφαρμοσμένα εργαστήρια (workshops)
  • Διαγνωστικά quizzes.
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα χορηγηθούν:

  • Βεβαίωση συμμετοχής,
  • Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης
 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματέα του προγράμματος: κα Π.Κουδέρη-Στογιάννη, τηλ. Επικοινωνίας: 2313323911 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:1stpsychclinic@gmail.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 900€.

Μετάβαση στο περιεχόμενο