Search
Close this search box.

Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-02-28 - 2023-07-12 ( 265 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διά ζώσης

ECTS:
19,5
Δίδακτρα:
1200€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Διακογιάννης Ιωάννης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
17-02-2023

Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

17-02-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία
 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία» διάρκειας 265 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί διά ζώσης, στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου».

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Διακογιάννης Ιωάννης, Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

  Διδάσκοντες: 1. Διακογιάννης Ιωάννης, Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, 2. Λουκάς Αθανασιάδης, Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, 3. Ελένη Παρλαπάνη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής ΑΠΘ, 4. Βιργινία Τσιπροπούλου, ΕΔΙΠ – Ψυχίατρος, 5. Αικατερίνη Γιαζκουλίδου, Νευροψυχολόγος, 6. Παναγιώτα Καραμούζη, Κλινική Ψυχολόγος, 7. Χρυσή Στεργιάκογλου, Ψυχίατρος, 8. Βασιλική Χολέβα, Κλινική Ψυχολόγος.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα αποστείλουν στο e-mail: 1stpsychclinic@gmail.com  ή στο psychol@papageorgiou-hospital.gr

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα
  • Αντίγραφο τίτλων σπουδών

  Μετά την κατάθεση της αιτήσεως και των παραστατικών πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη με τους υποψηφίους, κατά την οποία αναλύονται τα στοιχεία του βιογραφικού και διερευνώνται τα κίνητρα των υποψηφίων, έτσι ώστε να επιλεγούν οι πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι.

  Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα προσβλέπει στην εξοικείωση με την επαγγελματική καθημερινότητα ενός ψυχολόγου, αποσκοπώντας στη σύνδεση της θεωρίας με τις επαγγελματικές πρακτικές, διευκολύνοντας τους συμμετέχοντες στις μελλοντικές τους επαγγελματικές επιλογές.

  Επιπροσθέτως, μέσω του προγράμματος δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη λειτουργία μίας ψυχιατρικής κλινικής και ειδικότερα της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, η οποία εδράζεται στο ΓΝ «Παπαγεωργίου». Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας και τις βασικές αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

  • να διεξάγουν διαγνωστικές συνεντεύξεις,
  • να χορηγούν και να αξιολογούν ψυχομετρικές δοκιμασίες,
  • να συντάσσουν γραπτές αναφορές,
  • να συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς με το πλήρες ιστορικό και να παρουσιάσουν κλινικά περιστατικά.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι σχολών ψυχολογίας των ανωτάτων ιδρυμάτων της ημεδαπής, αλλά και της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: Πτυχιούχοι Ψυχολόγοι ή τελειόφοιτοι ψυχολόγοι, που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και αναμένουν την ορκωμοσία, αφού προσκομίσουν αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.

  H επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με αξιολόγηση του βιογραφικού και προσωπική συνέντευξη.

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα υλοποιείται με εφαρμοσμένα εργαστήρια εκπαίδευσης κατά τα οποία οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται σε τεχνικές, δεξιότητες και εργαλεία, ανάλογα με τη θεματική ενότητα και με συμμετοχή:

  • στις εξωτερικές υπηρεσίες Κλινικής Ψυχολογίας
  • στις εξωτερικές υπηρεσίες Νευροψυχολογίας
  • στις εξωτερικές υπηρεσίες Πιστοποιητικών Ψυχικής Υγείας
  • στα εξωτερικά ιατρεία ψυχιάτρων
  • στην ομαδική συζήτηση των περιστατικών της Κλινικής
  • στο εξωτερικό ιατρείο Ψυχοσεξουαλικών Διαταραχών
  • στην κοινωνικοθεραπευτική ομάδα των ασθενών
 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος διαμορφώνονται ως εξής:

  • 1η ενότητα: Κλινικές διαταραχές ενηλίκων
  • 2η ενότητα: Κλινικές διαταραχές ανηλίκων
  • 3η ενότητα: Ψυχολογία Υγείας
  • 4η ενότητα: Εισαγωγή στις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις (Πολιτιστική συνταγογράφηση, ACT, VR-CBT, Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για επικοινωνία με ασθενείς σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα)

  Η πρακτική άσκηση μέσα από τις υπηρεσίες της κλινικής διαρκεί 3 εβδομάδες στους χώρους της Κλινικής, γίνεται με κυκλική εναλλαγή και περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση των Εξωτερικών Ιατρείων της κλινικής (όπως Ψυχολογίας, Νευροψυχολογίας, Ψυχιατρικής)
  • Χορήγηση και βαθμολόγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών
  • Συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου του ασθενούς
  • Γραπτές αναφορές περιστατικών,
  • Παρουσίαση περιστατικού στο cardex
  • Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες επισκέψεις της κλινικής με συζήτηση πάνω στα περιστατικά των νοσηλευόμενων ασθενών
  • Συζήτηση περιστατικών πρακτικής

  Τα Ψυχομετρικά τεστ στα οποία εκπαιδεύονται οι εκπαιδευόμενοι αφορούν:

  • Τεστ προσωπικότητας: ενηλίκων-ανηλίκων
  • Κλίμακες ψυχοπαθολογίας: ενηλίκων-ανηλίκων
  • Κλίμακες εκτίμησης νοημοσύνης: ενηλίκων-ανηλίκων
  • Νευροψυχολογικές δοκιμασίες: ενηλίκων-ανηλίκων
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βιβλίο: Εγχειρίδιο Κλινικής Εκπαίδευσης στην Ψυχική Υγεία, University Studio Press ISBN: 978-960-12-2267-7
  • Μπλοκ Σημειώσεων και Γραφική Ύλη
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα απαιτούνται εξετάσεις. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εντός 3 εβδομάδων μετά το πέρας του προγράμματος. Στις εξετάσεις δικαιούνται να συμμετέχουν όσοι από τους εκπαιδευόμενους έχουν ολοκληρώσει  την πρακτική, έχουν  λιγότερες από 3 απουσίες στα θεωρητικά και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Τα θέματα αποφασίζονται από την επιτροπή εξετάσεων. Οι γραπτές εξετάσεις διαρκούν μία ώρα, αποτελούνται από 6 ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούνται με δέκα (10) βαθμούς maximum εκάστη. Οι προφορικές εξετάσεις πραγματοποιούνται στον μονόδρομο καθρέπτη, όπου οι εκπαιδευόμενοι διεκπεραιώνουν ένα περιστατικό (εθελοντής ψυχολόγος). Αξιολογούνται οι κλινικές τους δεξιότητες από τους εξεταστές με maximum βαθμολογία σαράντα (40).

  To πρόγραμμα και οι εκπαιδευτές αξιολογούνται από τους εκπαιδευόμενους στο τέλος του προγράμματος. Μετά τη λήξη τουλάχιστον 2 εκπαιδευτικών κύκλων  οι αξιολογήσεις μελετώνται από την επιστημονική επιτροπή η οποία αποφασίζει τυχόν τροποποιήσεις του προγράμματος ή αντικαταστάσεις των εκπαιδευτών.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματέα του προγράμματος, κα Πένυ Στογιάννη – Κουδέρη.

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2313323911 & 2310 991571 (10:30-15:00)

  Email: 1stpsychclinic@gmail.com ή psychol@papageorgiou-hospital.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1.200€.

Θα ισχύσει η εκπτωτική πολιτική του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο