Search
Close this search box.

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών – Ο μοναχισμός στο Βυζάντιο. Ιστορία – Πνευματική ζωή – Κοινωνία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2019-11-04 - 2020-04-27 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
2,5
Δίδακτρα:
50€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΥ
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
22-10-2019

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών – Ο μοναχισμός στο Βυζάντιο. Ιστορία – Πνευματική ζωή – Κοινωνία

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

22-10-2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Προκήρυξη Προγράμματος

  «Ο μοναχισμός στο Βυζάντιο. Ιστορία – Πνευματική ζωή – Κοινωνία»

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, το Τμήμα Βυζαντινής Θεολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ θα υλοποιήσει Σεμινάριο Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ με τίτλο: «Ο μοναχισμός στο Βυζάντιο. Ιστορία – Πνευματική ζωή – Κοινωνία».

   

  Αιτήσεις

  Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να επισυναφθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο πτυχίου
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

   

   

  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΥ

  Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ

 • Στόχος του προγράμματος

  Ο μοναχισμός υπήρξε ένα πολύ σημαντικό μέγεθος για την εκκλησιαστική ζωή, την θεολογία, την πνευματικότητα αλλά και την κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική ζωή του Βυζαντίου. Αυτή η πραγματικότητα έχει αναγνωρισθεί εδώ και δεκαετίες από την θεολογική και βυζαντινολογική έρευνα, η οποία έχει στραφεί στην εξέταση των πεδίων αυτών με πολύ γόνιμα αποτελέσματα. Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες την θεματική αυτή και να εξοικειωθούν με την σχετική έρευνα. Ειδικότερα, τα σεμινάρια θα εστιάσουν στην εξέλιξη των μορφών του μοναστικού βίου από τις απαρχές του έως τον 16ο αιώνα και σε συναφή ιστορικά ζητήματα, στην μοναστική πνευματικότητα και στα έργα τα οποία αυτή παρήγαγε, θεολογικά, ασκητικά, νηπτικά και αγιολογικά, καθώς επίσης και στον ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν οι μονές και οι μοναχοί κατά την διάρκεια των δογματικών και άλλων εκκλησιαστικών ερίδων, οι οποίες είχαν και κοινωνικό αντίκτυπο. Τέλος, θα υπάρξουν συστηματικές αναφορές στις κοινές καταβολές, όπως και στην διαφοροποίηση του μοναχισμού σε Ανατολή και Δύση, ενώ θα γίνει λόγος και για την επίδραση του βυζαντινού μοναχισμού στον κόσμο των Σλάβων.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων και καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν προκειμένου να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους στο πεδίο της εργασίας τους, καθώς και σε εξειδικευμένους ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο πεδίο της θεολογίας και συγκεκριμένα του βυζαντινού μοναχισμού.

 • Κριτήρια επιλογής
  • Θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  • Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν αναλόγως των προσόντων τους (επιλογή με βάση το πτυχίο και το βαθμό του, καθώς και άλλων τυπικών προσόντων όπως μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό έργο, γνώση ξένων γλωσσών) έως τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού ακροατών (30 άτομα). Σε περίπτωση ισοψηφίας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Ο κύκλος των μαθημάτων επιμόρφωσης εκτείνεται στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Θα πραγματοποιηθούν 26 ώρες μαθημάτων κατανεμημένες σε δεκατρία δίωρα μαθήματα ανά δεκαπενθήμερο (ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 έως 19:00).

  Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τα εξής θέματα:

  1. Μοναχισμός: απαρχές και εξέλιξη των οργανωτικών του μορφών (4ος-5ος αι.).
  2. Ο μοναχισμός ως έκφραση της εν Χριστώ ζωής.
  3. Η μοναστική αγιολογία στο Βυζάντιο.
  4. Μοναχισμός και Εικονομαχία.
  5. Η μοναστική θεολογική παράδοση κατά τον Θεόδωρο Στουδίτη.
  6. Το ένδυμα του μοναχού κατά τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης.
  7. Κοινή και κατ’ ιδίαν προσευχή στην παράδοση του βυζαντινού μοναχισμού.
  8. Ησυχασμός και φιλοκαλική παράδοση.
  9. Δίκαιο, διοίκηση και μοναχισμός στην υστεροβυζαντινή Θεσσαλονίκη.
  10. Ανατολικός και δυτικός μοναχισμός.
  11. Ελληνικός και σλαβικός μοναχισμός κατά την Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο.
  12. Πατριαρχικά γράμματα περί των θεσμίων του Αγίου Όρους.
  13. Το δίκτυο των πατριαρχικών μονών στον ελλαδικό χώρο κατά την Τουρκοκρατία.
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Χώρος διεξαγωγής – Πιστοποίηση

  • Ο χώρος διεξαγωγής του προγράμματος είναι η αίθουσα σεμιναρίων του κτηρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ (Βασ. Όλγας 36, 1ος όροφος,  κτήριο «Μέλισσα», Θεσσαλονίκη).
  • Με το πέρας των μαθημάτων θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης.
 • Επικοινωνία

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310992002 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kbe.auth.gr.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο