Search
Close this search box.

Εισοδικόν: Γνωριμία με τη λειτουργική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2019-03-30 - 2019-06-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
5
Δίδακτρα:
170€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
-
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
15-03-2019

Εισοδικόν: Γνωριμία με τη λειτουργική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

15-03-2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  «Εισοδικόν: Γνωριμία με τη λειτουργική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο με τίτλο, «Εισοδικόν: Γνωριμία με τη λειτουργική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

   

  Χρονική διάρκεια και τόπος διεξαγωγής

  Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά τρεις μήνες (30 Μαρτίου – 30 Ιουνίου 2019). Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο (10 συναντήσεις), στο Κέντρο Αγιολογικών Μελετών της Ι.Μ. Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης.

   

  Υποβολή Αιτήσεων

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15/2/2019 έως 15/3/2019 και μόνον ηλεκτρονικά.

  Την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα τη βρείτε εδώ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  2. Τίτλους Σπουδών

   

  Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ (e-mail: elm@past.auth.gr & τηλ. 99.66.78).

   

  Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                             Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

  Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                                 του Προγράμματος

  Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων     π. Χρυσόστομος Νάσσης, Επίκ. Καθ. ΑΠΘ

 • Στόχος του προγράμματος

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα ιστορίας, θεολογίας και πράξης της λειτουργικής ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτή εκκλησιαστικών τεχνών της αγιογραφίας, της ψαλτικής, της ποίησης, της αρχιτεκτονικής και της αρχαιολογίας.

  Ειδικότερα, η επιμόρφωση στοχεύει στην ενημέρωση σχετικά με:

  1. Τη σχέση μεταξύ θείας λατρείας και θεολογικής μαρτυρίας της Εκκλησίας.
  2. Τη θεολογία των μυστηρίων και δη της θείας Ευχαριστίας.
  3. Τις ιστορικές καταβολές της θείας λατρείας και τις φάσεις εξέλιξής της.
  4. Την εξοικείωση με τη δομή και τη θεολογία των ακολουθιών του νυχθημέρου.
  5. Τον εμπλουτισμό των στοιχείων της τέχνης και του πολιτισμού, εν γένει, που σχετίζεται με τη θεία λατρεία (μνημειακή ζωγραφική, αρχιτεκτονική, εκκλησιαστική ποίηση, βυζαντινή μουσική).
  6. Την κατανόηση της σύγχρονης λειτουργικής πράξης της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Προσφέρεται ειδικότερα σε:

  • Θεολόγους (κληρικούς και λαϊκούς), ιεροψάλτες και κατηχητές.
  • Εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν το διδακτικό τους αντικείμενο.
  • Αρχαιολόγους, ξεναγούς και ιστορικούς της τέχνης.
  • Ιστορικούς, φιλολόγους και νομικούς.
  • απόφοιτους, υποψηφίους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές.
  • Κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μελετήσει την ιστορία και τη θεολογία της θείας λατρείας και τη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας.
 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται στα παρακάτω δύο μέρη:

  Α. Εισαγωγή στη θεία λατρεία – 18 ώρες διδασκαλίας

  Β. Γενικό μέρος – 42 ώρες διδασκαλίας, με τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Το λειτουργικό έτος
  2. Ο λειτουργικός λόγος
  3. Τόπος λατρείας
  4. Πτυχές της σύγχρονης λειτουργικής ζωής

  Συνολικά, το Πρόγραμμα θα έχει 60 διδακτικές ώρες και 5 ECTS. Η διδακτική μεθοδολογία βασίζεται εκ του σύνεγγυς διδασκαλία. Για την καλύτερη παρουσίαση των θεμάτων η διδασκαλία γίνεται από μέλη ΔΕΠ και ειδικούς επιστήμονες της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ.

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή εργασία 3000 λέξεων. Εναλλακτικά, θα υπάρξει δυνατότητα γραπτής εξέτασης (δίωρης) στην ύλη του Προγράμματος.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Βασικό σύγγραμμα του Προγράμματος είναι η μονογραφία: Ιω. Φουντούλη, Λειτουργική Α΄. Εισαγωγή στη θεία λατρεία, Θεσσαλονίκη 2004. Το πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (π.χ. moodle, dropbox), ώστε να είναι προσβάσιμο (με κωδικό) στους συμμετέχοντες, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

   

  Μετά το πέρας της παρακολούθησης χορηγούνται:

  • Βεβαίωση συμμετοχής
  • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (5 ECTS).
 • Επικοινωνία

  Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ (e-mail: elm@past.auth.gr & τηλ. 99.66.78).

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 170€.

Το ποσό θα καταβληθεί σε δύο δόσεις.

 • Η πρώτη δόση είναι 70€ και θα πρέπει να καταβληθεί με την αποδοχή της αίτησης και το αργότερο μέχρι 26 Μαρτίου 2019.
 • Το υπόλοιπο θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 15 Απριλίου 2019.
Μετάβαση στο περιεχόμενο