Search
Close this search box.

Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του-Βόρεια Ελλάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2020-11-13 - 2020-11-14 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
1
Δίδακτρα:
Εκπαιδευόμενος 100€, Ασκούμενος δικηγόρος 70€, Νομικό πρόσωπο 130€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
14-11-2020

Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του-Βόρεια Ελλάδα

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

14-11-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ONLINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του»

   

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, οργανώνει online επιμορφωτικό σεμινάριο στις 13-14 Νοεμβρίου 2020 με τίτλο: «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του».

  Στις 01.07.2019 τέθηκαν σε ισχύ ο νέος Ποινικός Κώδικας και ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, οι οποίοι αντικατέστησαν τους αντίστοιχους παλαιούς Κώδικες που είχαν ξεκινήσει να ισχύουν σχεδόν 70 χρόνια πριν, την 01.01.1951. Οι αλλαγές που επήλθαν με τη θέσπιση των ανωτέρω -θεμελιακών για τη φυσιογνωμία του ελληνικού ποινικού δικαίου- νομοθετημάτων είναι σε πολλά ζητήματα κομβικές και ευρύτατης εμβέλειας.

  Το παρόν επιμορφωτικό σεμινάριο έχει ως στόχο του την ικανοποίηση της πιο πάνω ανάγκης σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ζητήματα που άπτονται του πεδίου της οικονομικής εγκληματικότητας και της διαφθοράς. Οι νέοι Κώδικες περιέχουν, ειδικότερα, πληθώρα ρυθμίσεων οι οποίες δίνουν μια εντελώς νέα μορφή στο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης των εν λόγω μορφών εγκληματικότητας. Προέχουσα θέση, μεταξύ των κρίσιμων αλλαγών, κατέχουν, ενδεικτικά, (α) η κατάργηση τόσο του «διαβόητου» Ν. 1608/1950 για τους καταχραστές του Δημοσίου όσο και της διευρύνουσας την έννοια του δημοσίου υπαλλήλου διάταξης του άρθρου 263Α ΠΚ, (β) η ένταξη επιμέρους ρυθμίσεων για την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας περιουσίας σε αυτό το ίδιο το σύστημα του ΠΚ, (γ) η αναδιάρθρωση των διατάξεων για τη δωροδοκία και τη δωροληψία στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, (δ) η αναδόμηση των κεφαλαίων για την ποινική προστασία της ιδιοκτησίας και της περιουσίας και η αλλαγή φιλοσοφίας στην διαχείριση της σχετικής ποινικής ύλης με την ευρεία εισαγωγή θεσμών αποκαταστατικής δικαιοσύνης, (ε) η διεξοδικότερη ρύθμιση, με διατάξεις ενσωματωμένες πλέον στον ΚΠΔ, των θεσμών του Εισαγγελέα του Οικονομικού Εγκλήματος και του Εισαγγελέα Διαφθοράς, με παράλληλο συντονισμό των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, και (στ) η πρόβλεψη νέων θεσμών για την ταχύτερη περάτωση των ποινικών υποθέσεων, όπως οι θεσμοί της αποχής από τη δίωξη, της ποινικής συνδιαλλαγής και της ποινικής διαπραγμάτευσης.

  Οι επιμέρους εισηγήσεις του σεμιναρίου επιδιώκουν να φωτίσουν σφαιρικά όλες τις ανωτέρω αλλαγές, παρέχοντας με εύληπτο τρόπο τόσο την εικόνα του νέου θεσμικού πλαισίου ποινικής αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, όσο και τις πρώτες νομολογιακές προσπάθειες ερμηνείας και εφαρμογής του. Παράλληλα, τίθεται ως στόχος και η συστηματική ανάδειξη των σημαντικότερων επιδράσεων που αναπτύσσουν οι ανωτέρω αλλαγές σε άλλους κλάδους του δικαίου, όπως το αστικό, το εμπορικό και το διοικητικό δίκαιο, προκειμένου έτσι να καταστεί δυνατή και μια πληρέστερη κατανόηση της σημασίας που έχουν οι νέοι Κώδικες στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς από το σύνολο της ελληνικής έννομης τάξης.

  Το σεμινάριο περιλαμβάνει έντεκα (11) εισηγήσεις- σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία- και διαρθρώνεται στις κάτωθι τρεις (3) θεματικές:

  1. Η αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων διαφθοράς στο πλαίσιο του νέου ΠΚ
  2. Η αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων διαφθοράς στο πλαίσιο του νέου ΚΠΔ
  3. Η επίδραση των νέων Κωδίκων στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς σε άλλους δικαιικούς κλάδους

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν κατεξοχήν καθηγητές των Νομικών Σχολών του Α.Π.Θ., καθώς και εξειδικευμένοι στα οικεία ζητήματα δικηγόροι, Δ.Ν.

  Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

  Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

  • Βεβαίωση συμμετοχής ή
  • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (1 ECTS).

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς, πτυχιούχους, ασκούμενους, δικηγόρους, και γενικότερα σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

  Το ποσό διδάκτρων ανέρχεται σε 100€ ανά εκπαιδευόμενο ανά κύκλο. Ειδικώς για ασκούμενους δικηγόρους το ποσό διδάκτρων είναι 70€, ενώ το ποσό διδάκτρων ανά
  εκπαιδευόμενο που αναλαμβάνεται από νομικά πρόσωπα είναι 130€.

  Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων: 14/11/2020. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  Το σεμινάριο θα διεξαχθεί για τους ενδιαφερόμενους από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου) την Παρασκευή 13/11/2020  και ώρα 17:00-21:30, το Σάββατο 14/11/2020 και ώρα 9:30-17:00, διαδικτυακά (online), μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom.

   

  Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

  του Προγράμματος

  Καθηγήτρια Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΑΠΘ: http://www.diaviou.auth.gr/ ή να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση anti-corruption@law.auth.gr.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο