Search
Close this search box.

Ιατρική Ευθύνη: Πρακτικός οδηγός για νέους ιατρούς

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-10-01 - 2023-12-15 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μικτή μέθοδος διδασκαλίας

ECTS:
2
Δίδακτρα:
120€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Κοβάτση Λήδα-Καλλιόπη
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
30-09-2021

Ιατρική Ευθύνη: Πρακτικός οδηγός για νέους ιατρούς

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

30-09-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο  Ιατρική Ευθύνη: Πρακτικός οδηγός για νέους ιατρούς, διάρκειας 28 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 1 Οκτωβρίου 2021 έως 15 Δεκεμβρίου 2021 και θα υλοποιηθεί με διά ζώσης διδασκαλία, εκτός και αν η εξέλιξη της πανδημίας επιβάλλει πάλι σχετικούς περιορισμούς (στους εκπαιδευόμενους που δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης με σύγχρονη και διαδραστική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας zoom).

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα Κοβάτση Λήδα-Καλλιόπη, Ιατροδικαστής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ. Η κα Κοβάτση είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και έχει υπηρετήσει τις Δικαστικές αρχές ως πραγματογνώμονας σε πλήθος υποθέσεων στις οποίες τέθηκε ζήτημα Ιατρικής Ευθύνης.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές των Νομικών Σχολών της χώρας με εξειδίκευση και τεράστια εμπειρία στο αντικείμενο της ιατρικής ευθύνης, Δικαστικοί Λειτουργοί οι οποίοι θα μυήσουν τους εκπαιδευόμενους στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ιατρική ευθύνη στο Δικαστήριο, δικηγόροι-νομικοί σύμβουλοι μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων οι οποίοι θα αναπτύξουν το ζήτημα της ευθύνης του ιατρού σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, καθώς και το ζήτημα της ευθύνης του ειδικευόμενου ιατρού, δικηγόροι-διαμεσολαβητές οι οποίοι θα αναπτύξουν τρόπους εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, εξειδικευμένοι επιστήμονες οι οποίοι θα αναλύσουν την ευθύνη του ιατρού που απορρέει από την χρήση φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, δικηγόροι-νομικοί σύμβουλοι ασφαλιστικών εταιριών οι οποίοι θα αναπτύξουν την ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης ιατρού και τον τρόπο λειτουργίας αυτής στα πλαίσια της πολιτικής δίκης και άλλοι καταξιωμένοι και έμπειροι επιστήμονες οι οποίοι θα προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους πρακτικές γνώσεις οι οποίες δεν παρέχονται στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής της χώρας.

   

  Στόχος του προγράμματος

  Ο στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει νέους ιατρούς και να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες ώστε να αποφύγουν συμβάματα που μπορεί να έχουν δυσμενείς εξελίξεις και επιπτώσεις στην σταδιοδρομία τους, στην εξέλιξη τους, στην ψυχολογία τους.  Για το σκοπό αυτό, έχουν επιλεγεί εκπαιδευτές οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν την γνώση και την εμπειρία τους σε πρακτικό επίπεδο, μέσα από την παρουσίαση, συζήτηση και ανάλυση πραγματικών περιστατικών.

   

  Αναγκαιότητα προγράμματος

  Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής, οι εκκολαπτόμενοι ιατροί δεν έρχονται καθόλου σε επαφή με την Νομική επιστήμη και εκπροσώπους αυτής. Αποτέλεσμα αυτού του κενού στην εκπαίδευσή τους είναι η άγνοιά τους σχετικά με την Ιατρική ευθύνη, με την οποία πιθανότατα θα έρθουν σε επαφή όταν ασκήσουν το ιατρικό λειτούργημα.  Η άγνοια περί την Ιατρική ευθύνη – σε πρακτικό κυρίως επίπεδο –  εγκυμονεί κινδύνους για τους νέους ιατρούς. Αυτός είναι άλλωστε ένας από τους λόγους για τους οποίους οι αγωγές και οι μηνύσεις σε βάρος νέων ιατρών δεν είναι σπάνιες. Το εν λόγω πρόγραμμα θα καλύψει το κενό αυτό, καθώς οι νέοι ιατροί  και οι φοιτητές των Τμημάτων Ιατρικής νιώθουν ανασφάλεια ως προς το αντικείμενο της Ιατρικής ευθύνης, δεν γνωρίζουν που ελλοχεύουν οι κίνδυνοι, ούτε πώς να προστατευτούν.

   

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους εκπαιδευόμενους είναι 1) Να εξοικειωθούν οι ιατροί με τις έννοιες της ποινικής και αστικής ιατρικής ευθύνης 2) Να συζητήσουν με κορυφαίους Δικαστικούς Λειτουργούς συγκεκριμένες υποθέσεις ιατρικής ευθύνης για να μυηθούν στον τρόπο σκέψης του Δικαστηρίου 3) Να ενημερωθούν για την ιατρική ευθύνη κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και την ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού 4) Να ενημερωθούν σχετικά με τρόπους/δεξιότητες αποφυγής του ιατρικού σφάλματος 5) Να ενημερωθούν σχετικά με την Ιατρική Διαμεσολάβηση ως μέσο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 6) Να ενημερωθούν σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισης τους και την κάλυψη που μπορούν να έχουν

   

  Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε νέους ιατρούς. Αυτή είναι η ομάδα-στόχος που προσβλέπουμε να προστατεύσουμε μέσα από την σωστή και πλήρη εκπαίδευση και ενημέρωση. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τελειόφοιτοι των Τμημάτων Ιατρικής της Ελλάδας (άτομα που έχουν παρακολουθήσει το 5ο ή το 6ο έτος σπουδών), καθώς κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ιατρικής δεν παρέχονται οι γνώσεις που παρέχονται στα πλαίσια του προτεινόμενου προγράμματος.

   

  Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν λάβει το πτυχίο Ιατρικής τα τελευταία 5 χρόνια και όσοι έχουν παρακολουθήσει το 5ο και 6ο έτος σπουδών σε Τμήμα Ιατρικής της Ελλάδας.

  Όσοι βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης και θα παρακολουθήσουν εξ’ αποστάσεως (με σύγχρονη συμμετοχή δια της πλατφόρμας zoom) θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις γνώσεις για τη σύνδεσή τους, πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Για να επιτευχθεί το μαθησιακό αποτέλεσμα (μέσα από διαδραστικές διαλέξεις και συζήτηση) ο αριθμός των εκπαιδευόμενων θα είναι μικρός.

  Η επιλογή θα γίνει αποκλειστικά βάσει της σειράς υποβολής της αίτησης συνοδευόμενης από την πληρωμή του τέλους φοίτησης. Η σειρά υποβολής κατοχυρώνεται με αποστολή της αίτησης και του αποδεικτικού κατάθεσης του τέλους φοίτησης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (και στις δύο) kovatsi@auth.gr / domnikif@hotmail.com

   

  Μέθοδος υλοποίησης

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 14 δίωρες διαλέξεις, οι οποίες θα προσφερθούν διά ζώσης και θα είναι διαδραστικές. Μετά από κάθε διάλεξη, ο διδάσκων θα είναι διαθέσιμος για συζήτηση και επίλυση αποριών. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ενδέχεται κάποιες διαλέξεις ή και ολόκληρο το πρόγραμμα να υλοποιηθεί  με σύγχρονη διδασκαλία εξ’ αποστάσεως δια της πλατφόρμας zoom. Και σε αυτή την περίπτωση, θα διατηρηθεί ο διαδραστικός χαρακτήρας των εισηγήσεων και η δυνατότητα συζήτησης μετά το πέρας αυτών.

  Για τους εκπαιδευόμενους που βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης με σύγχρονη διδασκαλία εξ’ αποστάσεως δια της πλατφόρμας zoom. Και αυτοί οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία, μετά το πέρας της διάλεξης, να συμμετέχουν στη συζήτηση με απορίες και σχόλια.

   

  Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

  Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν οι εισηγήσεις των εκπαιδευτών.

   

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Τίτλος & Περιγραφή Διδακτικής/Θεματικής Ενότητας Ώρες Διδάσκων/

  Διδάσκουσα

  Εισαγωγικές έννοιες 2 Μαρία

  Μηλαπίδου

  Η ποινική ευθύνη του ιατρού για προσβολές της ζωής ή της υγείας των ασθενών 2 Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου
  Η αστική ευθύνη του ιατρού 2 Κατερίνα

  Φουντεδάκη

  Η από κοινού λήψη ιατρικής απόφασης (shared decision making) στην κλινική πράξη 2 Πολυχρόνης

  Βούλτσος

  Η θέση του πραγματογνώμονα στις δίκες επί υποθέσεων ιατρικής ευθύνης 2 Παναγιώτης Γιαννόπουλος
  Υποθέσεις ιατρικής ευθύνης ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων 2 Ευγενία

  Τσιώρα

  Η ποινική αντιμετώπιση του Ιατρικού Σφάλματος κατά τη διάγνωση και θεραπεία 2 Βιργινία Σακελλαροπούλου
  Ο ιατρός ως υπάλληλος ή συνεργάτης φορέα παροχής ιατρικών φροντίδων (σχέση πρόστησης) – ασφαλιστική κάλυψη – ευθύνη αποκατάστασης (αναγωγή) στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα 2 Αθανάσιος

  Γεωργιάδης

  Ζητήματα από την αστική ιατρική ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού 2 Μαρία-Ευφραιμία Γερασοπούλου
  Διαμεσολαβητικές δεξιότητες και Ενσυναίσθηση στην κλινική πράξη: Μπορείς να αποφύγεις το ιατρικό λάθος; 2 Ευπραξία (Εύη) Αυλογιάρη
  Ιατρική Διαμεσολάβηση 2 Κωνσταντίνος

  Τερζής

  Η ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης ιατρού και ο τρόπος λειτουργίας αυτής στα πλαίσια της πολιτικής δίκης 2 Πέτρος

  Δούμπης

  Αξιολόγηση κινδύνων και συστήματα διαχείρισης ποιότητας στο χώρο της Υγείας 2 Στυλιανή

  Μιχαηλίδου

  Ιατρική Πράξη: Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο – Οι ευθύνες των ιατρών σχετικά με την χρήση Φαρμάκων και Ιατροτεχνολογικών προϊόντων 2 Γεώργιος

  Μελαχροινός

         

   

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (η εξέταση θα είναι γραπτή και θα περιλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες θα βασίζονται στις εισηγήσεις και στο υλικό που θα χορηγηθεί στο τέλος των διαλέξεων)
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων με την αίτησή τους, προκειμένου να κατοχυρώσουν την σειρά υποβολής και την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

   

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 120€ και πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να κατοχυρωθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα.

   

  Το ανωτέρω ποσό κατατίθεται στον παρακάτω λογαριασμό, στον οποίο δικαιούχος είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Αρ. λογαριασμού: GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381

  Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να καταχωρίσετε

  • Το ονοματεπώνυμο σας
  • Κωδικός 72879

  Το αποδεικτικό κατάθεσης, μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στις εξής διευθύνσεις (και στις δύο): kovatsi@auth.gr / domnikif@hotmail.com

  Πρόβλεψη για υποτροφίες: Το πρόγραμμα θα διατίθεται δωρεάν για τους ειδικευόμενους Ιατροδικαστές και για νέους Ιατροδικαστές

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να αποστείλετε στις εξής διευθύνσεις (και στις δύο): kovatsi@auth.gr / domnikif@hotmail.com

  • Πτυχίο Ιατρικής ή Βεβαίωση σπουδών που αποδεικνύει ότι έχετε παρακολουθήσει το 5ο ή 6ο έτος σπουδών σε Τμήμα Ιατρικής της Ελλάδας
  • Αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους συμμετοχής

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την Δρ. Δομνίκη Φράγκου στο 2310999222 και στο domnikif@hotmail.com

   

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο