Search
Close this search box.

Ιατρικές Πράξεις: Νομικά και Ηθικά Ζητήματα – Σύγχρονα θέματα Βιοηθικής VΙΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2024-02-15 - 2024-05-30 ( 24 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
2
Δίδακτρα:
100 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ελισάβετ Συμεωνίδου Καστανίδου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
04-03-2024

Ιατρικές Πράξεις: Νομικά και Ηθικά Ζητήματα – Σύγχρονα θέματα Βιοηθικής VΙΙ

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

04-03-2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ιατρικές Πράξεις: Νομικά και Ηθικά Ζητήματα – Σύγχρονα θέματα Βιοηθικής VΙΙ», διάρκειας 24 ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Το πρόγραμμα παρέχει 2 ECTS.

  H Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν και για το έτος 2024 εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που θα καλύψει ένα μεγάλο εύρος σημαντικών θεμάτων, όπως: Ξενομεταμοσχεύσεις, Γονιδιακή επεξεργασία, Ethical spirit of EU law: ECJ case law and new technologies, Blockchain, Space Εthics, Resource Αllocation, Organoids, Συνθετική βιολογία, Ενδυτά συστήματα, Neuroscience, Ευθανασία νεογνών, Νομικά και ηθικά ζητήματα από τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Ελισάβετ Συμεωνίδου Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές και Καθηγήτριες του ΑΠΘ και άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού, ερευνητές εγνωσμένου κύρους και επιστήμονες με ερευνητικό έργο στο χώρο της Βιοηθικής

  Έναρξη προγράμματος: 15-2-2024

  Λήξη προγράμματος: 30-5-2024

  Διάρκεια: (διδακτικές ώρες) 24

  Κόστος:100 ευρώ

  Παρέχεται εκπτωτική πολιτική ΟΧΙ

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης/ ECTS ΝΑΙ

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 19-2-2024 έως 4-3-2024

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει με πρωτότυπο και διεπιστημονικό τρόπο την ευρύτερη ανάγκη επιμόρφωσης του κοινού αναφορικά με τα σύγχρονα και επίμαχα θέματα Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Το πρόγραμμα απευθυνόμενο σε ευρύτερο κοινό με ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά εξασφαλίζει την ανάπτυξη ενός γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου. Η καινοτομία του προγράμματος συνίσταται στο ότι στις 12 δίωρες συναντήσεις οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με επιστήμονες του πεδίου που θα αναπτύξουν περισσότερα του ενός ζητήματα Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν κατακτήσει θεμελιώδεις έννοιες της Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, αλλά και θα έχουν εξοικειωθεί με τη σχετική ορολογία και βιβλιογραφία. Θα μπορούν να προσεγγίζουν τα σύγχρονα και πολύπλοκα ζητήματα Βιοηθικής και Τεχνοηθικής με αρτιότερο τρόπο.

  Όσοι θα αποφασίσουν να παρουσιάσουν στο τέλος του προγράμματος μια εργασία σε θέμα της επιλογής τους θα έχουν ακόμα μια ευκαιρία περαιτέρω εμβάθυνσης στο χώρο της Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Ταυτόχρονα, θα εξασκήσουν και τη δεξιότητά τους στην προφορική παρουσίαση ενός θέματος ενώπιον κοινού.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακές/ούς (στους οποίους οι ανωτέρω θεματικές ενότητες δεν καλύπτονται από τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών τους) και μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές όλων των Σχολών Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών, αλλά και σε επαγγελματίες δικηγόρους, δικαστές, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο κ.ά.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Σχολών Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών, αλλά και επαγγελματίες δικηγόροι, δικαστές, ιατροί, εκπαιδευτικοί κ.ά.

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  ►Κατοχή προσωπικού e-mail

  ►Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Συνημμένο στην αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν το αποδεικτικό πληρωμής των διδάκτρων.

  • Σημειώνεται ότι τα δίδακτρα καταβάλλονται στο λογαριασμό: GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381 της Τράπεζας Πειραιώς (Δικαιούχος ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΘ – ΕΛΚΕ ΑΠΘ)
  • Σημειώνεται επίσης ότι στο αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

  –  ο κωδικός το έργου 10452

  –  ονοματεπώνυμο καταθέτη, ιδιότητα, ΑΦΜ, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας για τη μεταγενέστερη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

   

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Εξ αποστάσεως / Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

 • Πρόγραμμα Σπουδών
  Διδακτική Ενότητα 1: Ξενομεταμοσχεύσεις
  Ξενομεταμοσχεύσεις
  Ώρες

  2

  Μέθοδος υλοποίησης

  Προφορική εισήγηση

  Διδάσκουσα/Διδάσκων

  Νικόλαος Κωστομητσόπουλος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α’ Βαθμίδας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

       

   

  Διδακτική Ενότητα 2: Γονιδιακή επεξεργασία
  Γονιδιακή επεξεργασία
  Ώρες

  2

  Μέθοδος υλοποίησης

  Προφορική εισήγηση

  Διδάσκουσα/Διδάσκων

  Ελένη Κωνσταντινίδου, MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

       
  Διδακτική Ενότητα 3: Ethical spirit of EU law: ECJ case law and new technologies
  Ethical spirit of EU law: ECJ case law and new technologies
  Ώρες

  2

  Μέθοδος υλοποίησης

  Προφορική εισήγηση

  Διδάσκουσα/Διδάσκων

  Marcus Frischut, Jean Monnet Professor (EU, Ethics and Values) and Head of EU Law at Management Center Innsbruck

       
  Διδακτική Ενότητα 4: Blockchain
  Blockchain
  Ώρες

  2

  Μέθοδος υλοποίησης

  Προφορική εισήγηση

  Διδάσκουσα/Διδάσκων

  Ιωάννης Ιγγλεζάκης,Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

       
  Διδακτική Ενότητα 5: Space ethics
  Space ethics
  Ώρες

  2

  Μέθοδος υλοποίησης

  Προφορική εισήγηση

  Διδάσκουσα/Διδάσκων

  Γεώργιος Προφητηλιώτης, PhD, Engineer, Speculative fiction author

       
  Διδακτική Ενότητα 6: Resource allocation
  Resource allocation
  Ώρες

  2

  Μέθοδος υλοποίησης

  Προφορική εισήγηση

  Διδάσκουσα/Διδάσκων

  Andre Den Exter, Lecturer in health law at the Erasmus University Rotterdam

       
  Διδακτική Ενότητα 7: Organoids
  Organoids
  Ώρες

  2

  Μέθοδος υλοποίησης

  Προφορική εισήγηση

  Διδάσκουσα/Διδάσκων

  Andrea Lavazza, Senior Research Fellow in Neuroethics at Centro universitario internazionale, Arezzo, Italy

       
  Διδακτική Ενότητα 8: Συνθετική Βιολογία
  Συνθετική Βιολογία
  Ώρες

  2

  Μέθοδος υλοποίησης

  Προφορική εισήγηση

  Διδάσκουσα/Διδάσκων

  Νικόλαος Κολίσης, Υπ. Διδάκτορας Φιλοσοφίας Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

       
  Διδακτική Ενότητα 9: Ενδυτά Συστήματα
  Ενδυτά Συστήματα
  Ώρες

  2

  Μέθοδος υλοποίησης

  Προφορική εισήγηση

  Άντρη Παναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Δημόσια Υγεία στο Διεθνές Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
     
  Διδακτική Ενότητα 10: Neuroscience
  Neuroscience
  Ώρες

  2

  Μέθοδος υλοποίησης

  Προφορική εισήγηση

  Sylvia Salardi, Associate professor, Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law|), University of Milano-Bicocca
     
  Διδακτική Ενότητα 11: Ευθανασία νεογνών
  Ευθανασία νεογνών
  Ώρες

  2

  Μέθοδος υλοποίησης

  Προφορική εισήγηση

  Διδάσκουσα/Διδάσκων

  Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

       
  Διδακτική Ενότητα 12: Νομικά και ηθικά ζητήματα από τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική
  Νομικά και ηθικά ζητήματα από τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική
  Ώρες

  2

  Μέθοδος υλοποίησης

  Προφορική εισήγηση

  Διδάσκουσα/Διδάσκων

  Μαρία Γερασοπούλου, Δρ Νομικής, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

   

  Σύνολο διδακτικών ωρών 24

   

  Παρεχόμενα ECTS 2
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται παρουσιάσεις εισηγητών και σχετική ειδική βιβλιογραφία

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων
  1. Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  2. Η παρουσία των επιμορφούμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική. Στα προγράμματα που υλοποιούνται με φυσική παρουσία, όπως και σε αυτά που υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η φοίτηση είναι γενικώς υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης που έχει ορισθεί από κάθε πρόγραμμα.
  3. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (παρουσίαση εργασίας)

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

  Β. Δικαιώματα Εκπαιδευομένων: 

  1. Οι εκπαιδευόμενες/οι ενημερώνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ για κάθε είδους πληροφορία που άπτεται της λειτουργίας του Κέντρου.
  2. Οι εκπαιδευόμενες/οι υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τις/ τους εκπαιδεύτριες/τές, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
  3. Οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος και την επιστροφή διδάκτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.9 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  4. Οι εργασίες των εκπαιδευομένων προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό  Γενικής Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τη Μαρία Μηλαπίδου, 6946890803, mimmaki@gmail.com

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100 ευρώ

Συνημμένο στην αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν το αποδεικτικό πληρωμής των διδάκτρων.

 • Σημειώνεται ότι τα δίδακτρα καταβάλλονται στο λογαριασμό: GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381 της Τράπεζας Πειραιώς (Δικαιούχος ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΘ – ΕΛΚΕ ΑΠΘ)
 • Σημειώνεται επίσης ότι στο αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

–  ο κωδικός το έργου 10452

–  ονοματεπώνυμο καταθέτη, ιδιότητα, ΑΦΜ, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας για τη μεταγενέστερη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο