Search
Close this search box.

Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2020-11-01 - 2021-01-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
5
Δίδακτρα:
120€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Α. Κόλτσιου-Νικήτα
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
31-10-2020

Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

31-10-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

   ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό Εξ Αποστάσεως πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας»,   το οποίο θα διεξαχθεί για  ενδέκατη φορά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΑΠΘ και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.

  Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κ. Α. Κόλτσιου-Νικήτα, Καθηγήτρια Αρχαίων Ελληνικών της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής Γραμματείας Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

  Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα προσεγγίζει τα λατρευτικά κείμενα της Ορθοδόξου Εκκλησίας με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Επίκεντρο είναι η γλωσσική ανάλυση και επεξεργασία των κειμένων και η παράλληλη μελέτη σχετικών μεταφραστικών, λειτουργικών και ποιμαντικών ζητημάτων.

   

  Στόχοι του Προγράμματος

  Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκληρωμένη γλωσσική προσέγγιση και ουσιαστική κατανόηση των λειτουργικών κειμένων .

  Ειδικότερα, το επιμορφωτικό Πρόγραμμα στοχεύει:

  1. Να οδηγήσει στην κατανόηση των ελληνικών λειτουργικών κειμένων, με τη συστηματική διδασκαλία των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και του λεξιλογίου,
  2. Να συμβάλει στην καλλιέργεια της μεταφραστικής κριτικής ικανότητας,
  3. Να προβάλει την αξία και τη μοναδικότητα των πρωτότυπων κειμένων και τον πλούτο της εκκλησιαστικής γλώσσας.
  4. Με τη βοήθεια της διεπιστημονικής προσέγγισης, να αναδείξει  θέματα  φιλολογικά, λειτουργικά και ποιμαντικά.

   

  Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

  Α. Σε Ποιους Απευθύνεται 

  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • πτυχιούχους που προέρχονται από τους χώρους της Θεολογίας, της Φιλολογίας, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
  • μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, που ασχολούνται με τον διεπιστημονικό χώρο της γλωσσικής μελέτης των κειμένων
  • εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διευρύνουν το διδακτικό τους αντικείμενο διαθεματικά με την αξιοποίηση θεολογικών κειμένων
  • κληρικούς και ιεροψάλτες
  • γενικά όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη της γλώσσας και την ουσιαστική εννοιολογική κατανόηση των λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

  Β. Διδακτική Μεθοδολογία & Αξιολόγηση

  Η διδακτική μεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει τις διαλέξεις και τα ηλεκτρονικά μαθήματα στον προσωπικό ελεύθερο χρόνο του, δίχως χρονικές και τοπικές δεσμεύσεις.

  Για την καλύτερη διεπιστημονική προσέγγιση των κειμένων η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Θεολογία και  Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

  Η επιμόρφωση και η αξιολόγηση των επιμορφουμένων γίνεται στο ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον, με την παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, τη μελέτη ηλεκτρονικού υλικού και την πραγματοποίηση πρωτότυπων εργασιών και ασκήσεων με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου σε κάθε ενότητα της ηλεκτρονικής γλωσσικής διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό αίρονται τοπικές και χρονικές δυσκολίες και παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε επιμορφουμένους που είναι απομακρυσμένοι από τα αστικά κέντρα, έχουν απαιτητικό ωράριο απασχόλησης και χαρακτηρίζονται από ποικιλία γνωσιακού υποβάθρου.

  Η μελέτη και η ανάλυση των κειμένων υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων Moodle.

  Γ. Χρονική Διάρκεια

  Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά τρεις μήνες (21 Οκτωβρίου 2020– 30 Ιανουαρίου 2021).

  Δ. Πιστοποίηση

  Μετά το πέρας της παρακολούθησης χορηγούνται:

  • Βεβαίωση συμμετοχής ή
  • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης ( 5 ECTS).

   

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  Για την παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

   

  Κόστος Συμμετοχής

  Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 120€.

   

  Εκπαιδευτικό υλικό

  Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, παρουσιάσεις powerpoint, άρθρα, ηλεκτρονικά βοηθήματα, ασκήσεις, βιβλιογραφία.

   

  Υποβολή Αιτήσεων

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  2. Τίτλους Σπουδών

   

  Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος

  Α. Κόλτσιου-Νικήτα, Καθηγήτρια, ΑΠΘ

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη καθηγήτρια Ά. Κόλτσιου-Νικήτα (τηλ. 2310 997112) και τη γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 6939195239 και στη διεύθυνση infoglossa@theo.auth.gr). Επίσης μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των επιμορφωτικών Προγραμμάτων https://hymnologica.com/

   

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο