Search
Close this search box.

H Διοίκηση μιας Μικρομεσαίας Εξαγωγικής Επιχείρησης – Πώς θα οργανώσετε τις εξαγωγές σας;

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2020-05-01 - 2020-06-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
3
Δίδακτρα:
260€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Δημήτρης Μάρδας
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
30-03-2020

H Διοίκηση μιας Μικρομεσαίας Εξαγωγικής Επιχείρησης – Πώς θα οργανώσετε τις εξαγωγές σας;

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

30-03-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  «H Διοίκηση μιας Μικρομεσαίας Εξαγωγικής Επιχείρησης –  Πώς θα οργανώσετε τις εξαγωγές σας;»

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ) θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο

  «H Διοίκηση μιας Μικρομεσαίας Εξαγωγικής Επιχείρησης –  Πώς θα οργανώσετε τις εξαγωγές σας;».

  Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία του Τομέα Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ και διδάσκων του προγράμματος είναι ο καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και π. Υφυπουργός Εξωτερικών (με αρμοδιότητα την οικονομική διπλωματία),  κ. Δημήτρης Μάρδας.

   

  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
  2. Τίτλοι Σπουδών
  3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει).

   

   

  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος

  Δημήτρης Μάρδας

  Καθηγητής

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

  τ. Υφ/γός Εξωτερικών

   

 • Στόχος του προγράμματος

  Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα εξαγωγικών διαδικασιών, που θα οδηγήσουν στην απόκτηση γνώσεων με σκοπό την οργάνωση και διοίκηση μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ), της οποίας το αντικείμενο είναι η ανάπτυξη εξαγωγών σε αγαθά. Ειδικότερα επιδιώκεται η παροχή των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων με σκοπό την απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν στην οικοδόμηση ενός εξαγωγικού σχεδίου δράσης.

  Οι επιμορφούμενοι θα διδαχθούν, τις βασικές γνώσεις και τεχνικές για να οδηγήσουν ένα προϊόν στις ξένες αγορές,  θα ασκηθούν στη βάση δεδομένων του εξαγωγικού εμπορίου του ΟΗΕ την COMTRADE, από όπου μπορούν να αντλούν σχετικές με το διεθνές εμπόριο πληροφορίες και θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις επιτυχημένων περιπτώσεων εξαγωγέων.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε εργαζομένους και σε ανέργους και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται για να αποκτήσει τις σχετικές με τις εξαγωγικές διαδικασίες ικανότητες, για να κάνει εξαγωγές από μόνος του ή ως Σύμβουλος εταιριών ή να καθοδηγήσει ως στέλεχος επιχείρησης μια ΜΜΕ στις ξένες αγορές.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το σεμινάριο (εννέα σειρές διαλέξεων- παραδόσεων). Θα υπάρχουν και 9 ώρες διαθέσιμες για επίλυση αποριών, σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο ολιγομελούς ομάδας  και για παρακολούθηση εργασίας των ασκουμένων που θα οδηγήσει σε ένα εξαγωγικό σχέδιο δράσης για συγκεκριμένα προϊόντα της αρεσκείας των ενδιαφερομένων. Θα δοθεί ένα βιβλίο σχετικό με το σεμινάριο και ένα σύνολο φωτοαντιγράφων που εμπεριέχουν πληροφορίες για τις τελωνειακές διαδικασίες, για τη βάση δεδομένων COMTRADE, για εξαγωγικά σχέδια δράσης κ.λπ.

  Σύμφωνα με την ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838, αρ. φύλλου 783/10-3-2020) και την απόφαση των Πρυτανικών αρχών για αναστολή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία, σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η λειτουργία του προγράμματος μέχρι νεωτέρας. Η υποβολή των αιτήσεων συνεχίζεται και θα λάβετε σχετική ενημέρωση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του προγράμματος.

  Κάθε κύκλος σεμιναρίων θα εκπαιδεύσει από 15 έως 25 άτομα (μέγιστο). Στην περίπτωση υψηλού ενδιαφέροντος, το σεμινάριο θα επαναληφθεί.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 45 ωρών (36 διδακτικών και 9 ωρών παρακολούθησης εργασιών), περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Δομή του παγκόσμιου εμπορίου των αγαθών
  • Άντληση πληροφοριών για ξένες αγορές, με τη βοήθεια της  βάσης δεδομένων COMTRADE
  • Τα τεχνικά εμπόδια στις εξαγωγές
  • Τελωνειακές διαδικασίες
  • Τρόποι χρηματοδότησης των εξαγωγών
  • Βάσεις δεδομένων για εύρεση πελατών
  • Το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Invest in Greece
  • Ο ρόλος της ζήτησης και οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι διεθνείς αγορές αγαθών
  • Εργαλεία και διαδικασίες για την εξαγωγική προσπάθεια
  • Η δημιουργία ενός εξαγωγικού σχεδίου δράσης.
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

  • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (3 ECTS) ή
  • βεβαίωση συμμετοχής.
 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση mardas@econ.auth.gr και στα τηλέφωνα 2310996427 ή 6946997403 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 11.00-13.00.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 260€ (πληρωτέο σε μια δόση έως και την 30/3).

Θα δοθεί βιβλίο και ντοσιέ με πληροφορίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο