Search
Close this search box.

Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2024-05-29 - 2024-06-26 ( 15 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
2
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Γρηγόρης Παπαγιάννης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
21-05-2024

Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

21-05-2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης», διάρκειας 15 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από απόσταση, σε ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν εκ των προτέρων, και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εκπαίδευσης μέσω συστημάτων τηλεκπαίδευσης, και πιο συγκεκριμένα με χρήση της πλατφόρμας Zoom  και Moodle. Το πρόγραμμα παρέχει 2 ECTS.

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση στους εκπαιδευόμενους, εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγής από τον άνθρακα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. Αυτό θα γίνει κυρίως με την κατάρτιση τους σε μια νέα μεθοδολογία ενεργειακού ελέγχου, του Ελέγχου Ενεργειακής Μετάβασης, η οποία πέραν των τυπικών στοιχείων ενός ενεργειακού ελέγχου περιλαμβάνει το σύστημα πολλαπλών οφελειών και τα σχέδια δράσης για την απαλλαγή από τον άνθρακα. Οι έλεγχοι αυτοί προτείνονται για πρώτη φορά στα πλαίσια του έργου EnTRAINER και το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έρχεται να καλύψει την ανάγκη εξοικείωσης με το περιεχόμενο τους, έτσι ώστε οι προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας να γίνουν πιο δελεαστικές για επενδύσεις ενώ ταυτόχρονα θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την απαλλαγή από τον άνθρακα στις επιχειρήσεις και την επίτευξη των εθνικών και Ευρωπαϊκών σχετικών στόχων. Το πρόγραμμα θα προσφέρει μια ανάλυση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, των σχεδίων δράσης απαλλαγής από τον άνθρακα και των ψηφιακών που είναι σήμερα διαθέσιμα για την ακριβή ποσοτικοποίηση και την επιλογή των πιο υποσχόμενων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γρηγόρης Παπαγιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του ΑΠΘ και του ΠΔΜ, διδάκτορες του ΑΠΘ και μηχανικοί-εξειδικευμένοι ενεργειακοί ελεγκτές Γ’ κατηγορίας.

  Έναρξη προγράμματος: 29 Μαΐου 2024

  Λήξη προγράμματος: 26 Ιουνίου 2024

  Διάρκεια: (διδακτικές ώρες) 15

  Η διδασκαλία θα γίνεται απογεύματα Τετάρτης και πρωϊνά Σαββάτου μέχρι τις 8 Ιουνίου 2024 και στη συνέχεια θα εκπονηθεί ειδική εργασία η οποία και θα παρουσιαστεί και θα αξιολογηθεί στις 19 Ιουνίου 2024.

  Κόστος: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό έργο  ‘EnTRAINER –  Έλεγχοι ενεργειακής μετάβασης για απαλλαγή από άνθρακα’ και προσφέρεται δωρεάν στους συμμετέχοντες.

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης και 2 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (επιπέδου 6 του ΕΠΕΠ)

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από  9/5/2024 έως 21/5/2024.

   

  Διδακτικό προσωπικό

  1 Γρηγόρης Παπαγιάννης Καθηγητής Τμήμα ΗΜΜΥ, ΑΠΘ
  2 Άγγελος Μπουχουράς Αν. Καθηγητής Τμήμα ΗΜΜΥ, Παν. Δ. Μακεδονίας
  3 Δημήτριος Ταμπάκης Διδάκτορας Ηλ/γος Μηχανικός
  4 Νικόλαος Λέττας Διπλ. Ηλ/γος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
  5 Νικόλαος Πασιαλής Διπλ. Ηλ/γος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής προσέγγισης στους εκπαιδευόμενους, εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγής από τον άνθρακα της βιομηχανίας. Αυτό θα γίνει κυρίως με την εισαγωγή τους σε μια νέα μεθοδολογία ενεργειακού ελέγχου, του Ελέγχου Ενεργειακής Μετάβασης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την συνεκτίμηση και αξιολόγηση των πολλαπλών μη ενεργειακών οφελειών και τα σχέδια δράσης για την απαλλαγή από τον άνθρακα. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει τη σημασία της παροχής ποιοτικής κατάρτισης για τους επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να προτείνουν μια σειρά αποτελεσματικών μέτρων και λύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία καθώς και για τη διαδικασία της μείωσης και του αποτυπώματος άνθρακα.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα  αποκτήσουν:

  • προχωρημένες γνώσεις στα πεδία της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ενεργειακής μετάβασης και της απαλλαγής από τον άνθρακα συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών και των αρχών,
  • προχωρημένες δεξιότητες, στους τομείς της ανάλυσης, σχεδιασμού, ελέγχου, παρακολούθησης, υλοποίησης και αξιολόγησης τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων στον τομέα της βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς και της απαλλαγής από τον άνθρακα σε επιχειρήσεις και
  • ικανότητες διαχείρισης σύνθετων τεχνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή έργων, ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα πλαίσια εργασίας ή σπουδών, ανάληψη ευθύνης για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που είναι ήδη ή επιθυμούν να εξελιχθούν σε ενεργειακούς ελεγκτές για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, και οι οποίοι θα συμπληρώσουν το γνωστικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο με νέες δεξιότητες για την ενεργειακή μετάβαση και τις στρατηγικές απαλλαγής από τον άνθρακα στη βιομηχανία. Οι ομάδες-στόχος περιλαμβάνουν:

  • Πτυχιούχους επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5 στους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας.
  • Ενεργειακούς ελεγκτές, και επαγγελματίες ή άλλα εξειδικευμένα άτομα, όπως ενεργειακούς συμβούλους, διαχειριστές ενέργειας κλπ.
  • Προσωπικό βιομηχανικών επιχειρήσεων που ασχολείται με την κατανάλωση ενέργειας.
 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου 5 σε σχετικούς κλάδους, ασχολούνται επαγγελματικά με ενεργειακούς ελέγχους ή / και προσωπικό επιχειρήσεων που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με ενεργειακά θέματα.

  Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα που θα διεξαχθεί από απόσταση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  Υπολογιστή και πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

  Κατοχή προσωπικού e-mail

  Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Ευχέρεια ανάγνωσης, γραφής και επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα

  Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει μετά από δημόσια πρόσκληση και με βάση μοριοδότηση μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία θα βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια, με χρήση των αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας:

  Επαγγελματική προϋπηρεσία. Έτη πραγματικής επαγγελματικής εμπειρίας δια 10 πολλαπλασιασμένα με συντελεστή 20%. Βαθμολογία 0-20%

  Συνάφεια των σπουδών με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, συντελεστής 20%. Βαθμολογία 0-10 (0 καμμιά συνάφεια – 10 πλήρης συνάφεια).

  Βαθμός πτυχίου. Βαθμός πτυχίου δια 10 πολλαπλασιασμένος με 20% . Βαθμολογία 10-20%.

  Εμπειρία σε διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων. Πλήθος ενεργειακών ελέγχων (ΕΕ) που έχουν υλοποιηθεί max 20 – 0 – 30% αναλογικά από 0 – 20 ΕΕ

  Γνώση ξένων γλωσσών – απαραιτήτως της Αγγλικής 10%. Βαθμολογία 0-10%

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Η διδακτική διαδικασία θα διεξαχθεί από απόσταση με τη βοήθεια συστημάτων τηλεκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου προσφέρει δυνατότητες για από απόσταση διδασκαλία και αξιολόγηση.  Προβλέπονται 15 διδακτικές ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση οι οποίες πραγματοποιούνται σε εκπαιδευτικά τετράωρα Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και πιστοποιείται μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. Αντίστοιχα και η αξιολόγηση των συμμετεχόντων μέσω εργασιών, εξετάσεων αξιολόγησης και παρουσίασης και αξιολόγησης της εργασίας θα διεξαχθεί από απόσταση.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 4 εκπαιδευτικές ενότητες. Ο συνολικός φόρτος εργασίας των εκπαιδευόμενων εκτιμάται σε 60 ώρες, ή σε 2 ECTS. Στις ώρες αυτές συμπεριλαμβάνονται η εξ αποστάσεως διδασκαλία, η απαιτούμενη προετοιμασία για τα μαθήματα, η προετοιμασία και η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση και υποστήριξη εργασιών και η αυτόνομη μελέτη. Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:

   

  • Έλεγχοι ενεργειακής μετάβασης: Σκοπός της ενότητας είναι i) η επικαιροποίηση των υφιστάμενων μεθοδολογιών για ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με την έννοια του ελέγχου ενεργειακής μετάβασης, ii) ο εντοπισμός και η υπέρβαση των εμποδίων που εμποδίζουν την απαλλαγή της βιομηχανίας από τον άνθρακα, καθώς και την εφαρμογή των περισσότερων από τα μέτρα που προτείνονται στους συμβατικούς ενεργειακούς ελέγχους, iii) η διεξαγωγή ανάλυσης πολλαπλών ωφελειών (multi-benefit analysis) για την κατάταξη των μέτρων ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγής από τον άνθρακα και την υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και iv) η εξασφάλιση πόρων για την εφαρμογή των ελέγχων ενεργειακής μετάβασης. Διάρκεια 5 διδακτικές ώρες.
  • Σχέδια δράσης για απαλλαγή από άνθρακα: Σκοπός της ενότητας είναι i) η κατανόηση της συμβολής της συλλογικής προσέγγισης και των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων απαλλαγής από τον άνθρακα στην αποτελεσματικότητα του ελέγχου και ii) η επέκταση των γνώσεων των εκπαιδευόμενων με τις τελευταίες τεχνολογίες και στρατηγικές για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την απαλλαγή της βιομηχανίας από τις εκπομπές άνθρακα. Διάρκεια 5 διδακτικές ώρες.
  • Εργαλεία για την παρακολούθηση και τη διαχείριση ενέργειας και για τις εκπομπές ρύπων CO2: Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους i) στους διάφορους τύπους ψηφιακών εργαλείων που είναι διαθέσιμα για τη διαχείριση της ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ii) στον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου EnTRAINER μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της εξοικονόμησης ενέργειας και στον εντοπισμό ευκαιριών ενεργειακής αποδοτικότητας και απαλλαγής από τον άνθρακα. Διάρκεια 5 διδακτικές ώρες.
  • Ομαδική εργασία – Εφαρμογή του Ελέγχου Ενεργειακής Μετάβασης με πραγματικά δεδομένα: Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση όλων των γνώσεων που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες διδακτικές ενότητες μέσω πραγματικών περιπτώσεων μελέτης και πρακτικών ασκήσεων.
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό που θα περιλαμβάνει τις σημειώσεις του μαθήματος και εγχειρίδια χρήσης των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν. Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου  ‘EnTRAINER – Ελεγχοι ενεργειακής μετάβασης για απαλλαγή από άνθρακα’ και είναι κοινό για όλες τις χώρες των εταίρων του έργου, τονίζοντας έτσι τον διευρωπαϊκό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι πλήρως σε ηλεκτρονική μορφή και θα διατίθεται μέσα από την πλατφόρμα εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • Το υλικό των μαθημάτων που αποτελείται από μία παρουσίαση ανά διδακτική ενότητα.
  • Ηλεκτρονικά εργαλεία για την παρακολούθηση και τη διαχείριση ενέργειας και των σχετικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και των αντίστοιχων εγχειριδίων χρήσης.
  • Επιπλέον υλικό που μπορεί να δοθεί κατά κρίση των διδασκόντων.

  Επίσης, οι συμμετέχουσες/οντες θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα του έργου και στο υλικό και συνεργασία με τους διδάσκοντες στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας.

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Α. Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων: 

  1. Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  2. Η παρουσία των επιμορφωμένων στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική. Στα προγράμματα που υλοποιούνται με φυσική παρουσία, όπως και σε αυτά που υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η φοίτηση είναι γενικώς υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης που έχει ορισθεί από κάθε πρόγραμμα.
  3.   Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:
  • το ποσοστό των απουσιών να μην υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης,
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την προβλεπόμενη εξέταση. Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν στα αντικείμενα των εκπαιδευτικών ενοτήτων, για τη πιστοποίηση του βαθμού των γνώσεων που απέκτησαν από τις επιμέρους διδακτικές ενότητες. Η αξιολόγηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω εξέτασης στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος με συντελεστή βαρύτητας 40%. Παράλληλα η αξιολόγηση περιλαμβάνει και την παρουσίαση και έλεγχο από ομάδα εισηγητών των ομαδικών εργασιών που τους έχουν ανατεθεί με συντελεστή βαρύτητας 60%. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι η επίτευξη επιπέδου 50% σε κάθε μια από τις δυο φάσεις της.

  Β. Δικαιώματα Εκπαιδευομένων: 

  1. Οι εκπαιδευόμενες/οι ενημερώνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ για κάθε είδους πληροφορία που άπτεται της λειτουργίας του Κέντρου.
  2. Οι εκπαιδευόμενες/οι υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τις/ τους εκπαιδεύτριες/τές, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
  3. Οι εργασίες των εκπαιδευομένων προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό  Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

   

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την/τον κ. Ιωάννα Πασιοπούλου στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα: Ιωάννα Πασιοπούλου

  Τηλέφωνο: 2310 996329

  Ώρες επικοινωνίας: Εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 15.00)

  email: ipasiopoulou@ece.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος προέρχεται από το Ευρωπαϊκό έργο ‘EnTRAINER – Έλεγχοι ενεργειακής μετάβασης για απαλλαγή από άνθρακα’, του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-CET, που είναι εγκεκριμένο έργο στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Συνεπώς δεν υπάρχει κοστολογική επιβάρυνση για τους εκπαιδευόμενους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο