Search
Close this search box.

Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2021-02-06 - 2021-03-31 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
5
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Γρηγόρης Παπαγιάννης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
05-02-2021

Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

05-02-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια», διάρκειας 50 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από απόσταση, σε ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν εκ των προτέρων,  με τη βοήθεια συστημάτων τηλεκπαίδευσης, και πιο συγκεκριμένα με χρήση της πλατφόρμας Zoom  και Moodle.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γρηγόρης Παπαγιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές με πολυετή διδακτική εμπειρία από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και ειδικοί επιστήμονες στον κλάδο της ενέργειας με πολυετή εμπειρία σε εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας σε συνεργασία με ΜμΕ.

  Διάρκεια: 30 διδακτικές ώρες παραδόσεων και 20 ώρες πρακτικής άσκησης

  Κόστος: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό έργο  «SMEmPower Efficiency – Ένα ολιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ικανότητας ΜΜΕ να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα» και προσφέρεται δωρεάν στους συμμετέχοντες.

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης 5 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (επιπέδου 6 του ΕΠΕΠ).

   

  Στόχος του προγράμματος

  Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ενεργειακών διαχειριστών και των επαγγελματιών που ασχολούνται με την  ενεργειακή συμπεριφορά επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜμΕ. Στρατηγικοί στόχοι είναι η ενίσχυση και επικαιροποίηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων και η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν ισχύουν οι θεσμοθετημένες οδηγίες για την ενεργειακή διαχείριση.

  Αυτό θα επιτευχθεί με την παρουσίαση μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με βάση σύγχρονες ενεργειακές έρευνες και τεχνικά δεδομένα. Θα παρουσιαστούν μεθοδολογίες επιλογής των καλύτερων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας με βάση την οικονομική τους απόδοση. Τέλος, θα υπάρξει πρακτική εφαρμογή των γνώσεων με τη χρήση ειδικών εργαλείων ποσοτικής παρακολούθησης και αποτίμησης που διατίθενται στην δικτυακή πλατφόρμα του έργου, αλλά και μέσα από πρακτικές δράσεις σε ΜμΕ που συμμετέχουν στο έργο.

   

  Αναγκαιότητα προγράμματος

  Αν και υπάρχουν πολλά προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, αυτά είναι κυρίως προσανατολισμένα στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων και στα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Τα προγράμματα αυτά δεν είναι συνήθως ελκυστικά για τους ενεργειακούς διαχειριστές επιχειρήσεων, καθώς οι απαιτήσεις και οι δυνατές παρεμβάσεις στις παραγωγικές επιχειρήσεις είναι τελείως διαφορετικές. Παράλληλα οι Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές αναγνωρίζουν την έλλειψη σχετικού κανονιστικού πλαισίου για τις ΜμΕ και ενθαρρύνουν την προώθηση σχετικών ρυθμίσεων αλλά και τον σχεδιασμό και υλοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενημέρωση των ΜμΕ και την κατάρτιση των στελεχών τους καθώς και των ενεργειακών ελεγκτών.

  Συνεπώς το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό συμβάλλοντας στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας στις ΜμΕ.

   

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  • Κατανοούν τις πιθανές δράσεις σε ΜμΕ και τις επιπτώσεις αυτών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική και νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση
  • Κατανοούν τις υποχρεώσεις αλλά και τις ευκαιρίες των ΜμΕ στο πλαίσιο των υφιστάμενων νομικών πλαισίων που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση
  • Γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των διαδικασιών μετατροπής ενέργειας
  • Αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν λύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας σε ΜμΕ
  • Γνωρίζουν τις προδιαγραφές των ενεργειακών ελέγχων και τη μεθοδολογία για τη διεκπεραίωσή τους
  • Γνωρίζουν τα βασικά για τη μέτρηση της κατανάλωσης και το σχετικό εξοπλισμό
  • Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων πραγματικών μετρήσεων ενέργειας για πρόβλεψη ζήτησης και για επιλογή σύμβασης με παρόχους ενέργειας και υπηρεσιών, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανές κυρώσεις και πρόσθετο κόστος.
  • Κατανοούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ενεργειακοί έλεγχοι, τα οφέλη από οικονομικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς.
  • Γνωρίζουν βασικές έννοιες και τεχνικές εφαρμογής εργαλείων μέτρησης και παρακολούθησης ενεργειακής απόδοσης
  • Γνωρίζουν βασικές έννοιες που αφορούν χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και εργαλεία οικονομοτεχνικής αξιολόγησης για την επιλογή της βέλτιστης οικονομικά λύσης σχετικά με επενδύσεις σε ενεργειακά έργα
  • Είναι σε θέση να διακρίνουν τη βέλτιστη ανάμεσα σε επιλογές χρηματοδότησης ενεργειακού έργου.
  • Κατανοούν πως λειτουργούν οι συμβάσεις απόδοσης και πότε μπορούν να είναι επωφελείς για μια ΜμΕ.
  • Εφαρμόζουν στην πράξη τις παραπάνω γνώσεις σε πραγματικές συνθήκες.

   

  Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ενεργειακούς διαχειριστές ή γενικά σε στελέχη ΜμΕ που ασχολούνται με την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε άλλα ενδιαφερόμενα άτομα που κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου 5 σε σχετικούς κλάδους ή και σε προσωπικό ΜμΕ που ασχολείται γενικότερα με ενεργειακά θέματα, όπως ελεγκτές, σύμβουλοι εργαζόμενοι σε ESCO κλπ. Επίσης, απευθύνεται και σε ειδικούς στην ενέργεια, όπως Μηχανικούς, τελειόφοιτους Τμημάτων Μηχανικών κλπ.

   

  Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου 5 σε σχετικούς κλάδους ή / και προσωπικό ΜμΕ που ασχολείται με ενεργειακά θέματα.

  Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα που θα διεξαχθεί από απόσταση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Υπολογιστή και πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ευχέρεια ανάγνωσης, γραφής και επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα

   

  Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει μετά από δημόσια πρόσκληση και με βάση μοριοδότηση μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία θα βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια, με χρήση των αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας:

  • Επαγγελματική προϋπηρεσία. Έτη πραγματικής επαγγελματικής εμπειρίας δια 10 πολλαπλασιασμένα με συντελεστή 40%. Βαθμολογία 0-40%
  • Συνάφεια των σπουδών ή της επαγγελματικής εμπειρίας με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, συντελεστής 30%. Βαθμολογία 0-30%
  • Βαθμός πτυχίου. Βαθμός πτυχίου δια 10 πολλαπλασιασμένος με 20% . Βαθμολογία 10-20%
  • Γνώση ξένων γλωσσών – απαραιτήτως της Αγγλικής 10%. Βαθμολογία 0-10%

   

  Μέθοδος υλοποίησης

  Η διδακτική διαδικασία θα διεξαχθεί από απόσταση με τη βοήθεια συστημάτων τηλεκπαίδευσης, σε ώρες που θα καθοριστούν εκ των προτέρων. Αντίστοιχα και η αξιολόγηση των συμμετεχόντων μέσω εργασιών, εξετάσεων αξιολόγησης και παρουσίασης της πρακτικής άσκησης θα διεξαχθεί από απόσταση.

   

  Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό που θα περιλαμβάνει τις σημειώσεις του μαθήματος και εγχειρίδια χρήσης των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν.

   

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 6 εκπαιδευτικές ενότητες. Ο συνολικός φόρτος εργασίας των εκπαιδευόμενων εκτιμάται σε 150 ώρες, ή σε 5 ECTS. Στις ώρες αυτές συμπεριλαμβάνονται η εξ αποστάσεως διδασκαλία, η απαιτούμενη προετοιμασία για τα μαθήματα, η προετοιμασία και η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση και υποστήριξη εργασιών και η αυτόνομη μελέτη. Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:

  •   Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και νομοθεσία για την ενεργειακή αποδοτικότητα: Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και τη νομοθεσία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και διαχείριση στους τομείς των ΜμΕ, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Διάρκεια 4 διδακτικές ώρες.
  •   Συστήματα ενεργειακής αποδοτικότητας, μετρήσεις και λύσεις – Δυνατότητες διαχείρισης και εξοικονόμησης  ενέργειας: Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην ενεργειακή συμπεριφορά των συστημάτων και των διαδικασιών παραγωγής, στις τεχνικές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, στις τεχνικές της ενεργειακής διαχείρισης και στη μέτρηση-παρακολούθηση-επαλήθευση των ενεργειακών αναγκών. Διάρκεια  10 διδακτικές ώρες.
  •  Βασικές τεχνικές ενεργειακών ελέγχων σε ΜμΕ. Πρότυπα και προδιαγραφές: Σκοπός της ενότητας είναι να περιγράψει στον εκπαιδευόμενο τα ισχύοντα πρότυπα και τις προδιαγραφές των ενεργειακών ελέγχων και της ενεργειακής διαχείρισης στην Ευρώπη, καθώς και τις τεχνικές των ενεργειακών ελέγχων σε διαφορετικούς κλάδους (αστικός, υπηρεσιών, βιομηχανίας), συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών στοιχείων για την αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας και της εξοικονόμησής της. Διάρκεια 6 διδακτικές ώρες.
  •  Χρηματοδότηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, εργαλεία και οικονομοτεχνική αξιολόγηση: Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις βασικές έννοιες που αφορούν τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τα εργαλεία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης για την επιλογή της βέλτιστης οικονομικά λύσης, σχετικά με επενδύσεις σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Διάρκεια 4 διδακτικές ώρες.
  •  Εργαλεία για την παρακολούθηση και τη διαχείριση ενέργειας: Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στη λειτουργία προηγμένων και αποτελεσματικών εργαλείων, τεχνικών και εννοιών για την Παρακολούθηση και Στοχοθέτηση (M&T) και τη Μέτρηση και Επαλήθευση (M&V), σύμφωνα με το Διεθνές Πρωτόκολλο Μέτρησης και Επαλήθευσης Επιδόσεων (IPMVP), για εξοικονόμηση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές. Διάρκεια 6 διδακτικές ώρες.
  •   Πρακτική δράση σε ΜμΕ: Η πρακτική εφαρμογή όσων έχουν διδαχθεί στις προηγούμενες ενότητες σε πραγματικές συνθήκες, με πραγματικά δεδομένα επιχειρήσεων οι οποίες συμμετέχουν στις πρακτικές δράσεις του Ευρωπαϊκού έργου.

   

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • να παρακολουθήσουν το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων.
  • να ολοκληρώσουν με επιτυχία την εξέταση. Προβλέπεται μεικτό σχήμα αξιολόγησης της επίτευξη των μαθησιακών στόχων του προγράμματος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται γραπτή, από απόσταση εξέταση για το υλικό των 5 πρώτων εκπαιδευτικών ενοτήτων, για τη πιστοποίηση του βαθμού των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τις επιμέρους διδακτικές ενότητες. Η αξιολόγηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω εξέτασης στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος με συντελεστή βαρύτητας 40%. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και την παρουσίαση και έλεγχο από ομάδα εισηγητών των  εργασιών που έχουν ανατεθούν στους συμμετέχοντες κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής δράσης (6η εκπαιδευτική ενότητα) με συντελεστή βαρύτητας 60%.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι η επίτευξη επιπέδου 50% σε κάθε μια από τις δυο φάσεις της.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

   

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Η χρηματοδότηση του ΕΠ προέρχεται από το Ευρωπαϊκό έργο “SMEmPower Efficiency – Ένα ολιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ικανότητας ΜΜΕ να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα”, του Ευρωπαϊκού προγράμματος Η2020, που είναι εγκεκριμένο έργο στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

  Συνεπώς δεν υπάρχει κοστολογική επιβάρυνση για τους εκπαιδευόμενους.         

   

  Αιτήσεις

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε στο e-mail ipasiopoulou@ece.auth.gr:

  1. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά η οποιαδήποτε επαγγελματική εμπειρία, ιδιαίτερα η σχετιζόμενη με ενεργειακή διαχείριση και ενεργειακές επιθεωρήσεις
  2. Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την  κα Ιωάννα Πασιοπούλου e-mail: ipasiopoulou@ece.auth.gr , τηλ: 2310996329.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο