Search
Close this search box.

Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001: 2015

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2020-05-01 - 2020-12-31 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
3
Δίδακτρα:
475€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Δ. Λαμπροπούλου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
30-04-2020

Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001: 2015

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

30-04-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Προκήρυξη εξ αποστάσεως Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001: 2015»

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001: 2015».

   

  Μπορεί να γίνει επιδότηση του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,24%.

  Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα
  2. Τίτλοι Σπουδών

   

   

  Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

  του Προγράμματος

  Δ. Λαμπροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια

 • Στόχος του προγράμματος

  Σκοπός αυτού προγράμματος επιμόρφωσης είναι η θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ποιότητας και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ΙSO 9001:2015.

  Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ΙSO 9001:2015 και του ISO/IEC 19011:2018 για επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  • να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των διακριβώσεων,
  • να σχεδιάζουν και υλοποιούν Προγράμματα Βελτίωσης Ποιότητας σχεδιάζουν και να υλοποιούν πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των μεθόδων τους,
  • να σχεδιάζουν και διενεργούν επιθεωρήσεις σε Συστήματα Διαχείρισης.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα επιμόρφωσης, απευθύνεται κυρίως σε  άτομα και σε στελέχη επιχειρήσεων, Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης, Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΠ, υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, Υπευθύνους τμημάτων, Διοικητικό Προσωπικό, στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής – εμπορίας προϊόντων, ελεύθερους επαγγελματίες, ανέργους, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα διεξάγεται μέσα από 2 πλατφόρμες εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) on line σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Στην  ηλεκτρονική τάξη, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτής συνδέονται στο σύστημα και συνομιλούν με video και ήχο σε ώρες που ορίζονται στο πρόγραμμα κάθε μαθήματος. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συνάντησης γίνεται διάλεξη από τον εισηγητή και υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης αποριών των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης ήχου και video, ενώ επιτρέπει το διαμοιρασμό της οθόνης του εκπαιδευτή, ώστε να εμφανίζονται όλες οι ενέργειές του (π.χ. ένα αρχείο παρουσίασης) στους συμμετέχοντες στη συνεδρία. Το εργαλείο επομένως προσομοιάζει την εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων, υποστηρίζοντας την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων με όλους τους τρόπους μίας κλασικής αίθουσας, όπως ερωτήσεις, απαντήσεις, κ.α.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το εφαρμοσμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι συνολικής διάρκειας 56 ωρών και περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
   Σκοπός και Αντικείμενο του Σεμιναρίου
  • 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
   Εισαγωγικές Έννοιες – Διαχείριση Ποιότητας
  • 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
   Απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ISO 9001: 2015
  • 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
   Απαιτήσεις του Προτύπου ISO/IEC 19011:2018 για τις Επιθεωρήσεις
  • 5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
   Σχεδιασμός, Προετοιμασία, Διενέργεια Επιθεωρήσεων / Εκπαίδευση Επιθεωρητών
  • 6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
   Ευρήματα και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επιθεώρησης / Αναγνώριση & Καταγραφή των μη Συμμορφώσεων
  • 7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
   Πρακτική Άσκηση
  • 8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
   Πιστοποίηση Επιθεωρητών
  • 9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
   Αξιολόγηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Εκπαιδευόμενων
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα χορηγηθούν:

  • Βεβαίωση συμμετοχής ή
  • Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης με 3 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΕCTS)
 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος κα Δήμητρα Λαμπροπούλου (dlambro@chem.auth.gr) τηλ. Επικοινωνίας : 2310-997687.

   

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 475€.

Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω 2 δόσεων ( 50% πριν την έναρξη του προγράμματος και 50% με την λήξη).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ ολοκλήρου αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος.

Παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

 • 10% έκπτωση σε AΜΕΑ, άνεργους, πολύτεκνους και μέλη πολύτεκνης οικογένειας, κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτα Νέων,
 • 10% σε Πτυχιούχους Φοιτητές ΑΠΘ, συμμετέχοντες σε κύκλο άλλου προγράμματος και σε Ομαδικές εγγραφές (5+)
 •  30% σε Ομαδικές εγγραφές (10+)
 •  50% σε συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 προγράμματα της ίδιας χρονιάς

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατά την εγγραφή. Οι εκπτώσεις δεν είναι συναθροιστικές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο