Search
Close this search box.

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ειδικής αγωγής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας ατόμων με επίκτητες και αναπτυξιακές διαταραχές

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2021-03-01 - 2021-09-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
18
Δίδακτρα:
Από 680€(για βασική + 1 ενότητα) έως 1600€ για το σύνολο των 4 ενοτήτων.
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Παναγιώτης Μπαμίδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
28-02-2021

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ειδικής αγωγής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας ατόμων με επίκτητες και αναπτυξιακές διαταραχές

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

28-02-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ειδικής αγωγής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας ατόμων με επίκτητες και αναπτυξιακές διαταραχές», διάρκειας 360 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί βασιζόμενο σε ένα συνδυαστικό μοντέλο εκπαίδευσης και θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας τόσο τη διά ζώσης όσο και τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

  *Επισημαίνεται πως λόγω της εξάπλωσης της COVID-19 και των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν σε παγκόσμια κλίμακα, η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με χρήση βίντεο και εργαλείων εικονικών ασθενών.

  Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Παναγιώτης Μπαμίδης, Kαθηγητής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. Έχει δημιουργήσει και ηγείται τεσσάρων ερευνητικών ομάδων στα πεδία της Ιατρικής Εκπαίδευσης, της Ιατρικής Πληροφορικής, των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, των Εφαρμοσμένων Νευροεπιστημών και της Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί συστήματα πληροφορικής και υποστηρικτικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τις δραστηριότητες της καθημερινότητας των ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την υγεία και ποιότητα ζωής τους καθώς και την εκπαίδευση και εξάσκηση των επαγγελματιών υγείας.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν επίσης Καθηγητές και μέλη ΕΔΙΠ του ΑΠΘ, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί ερευνητές του εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, καθώς και καταξιωμένοι επαγγελματίες και εκπαιδευτές επαγγελματιών του χώρου.

  Παρέχονται

  Μοριοδότηση

  (βάσει του ν. 4589/2019- ΦΕΚ 13/Α/29-01-2019. Αφορά ΜΟΝΟ σε όσους/ες παρακολουθήσουν και τις τέσσερις ενότητες)

  1. Μοριοδότηση για Ε.Α.Ε. (Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) άρθρο 58 παρ. 1. αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.
  2. Μοριοδότηση για Ε.Β.Π. (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) άρθρο 60 παρ. 1.  ζζ) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.
  3. Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες
  4. 0.5 μόρια στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολείων
  5. Δέκα (10) μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών Τ.Ε. και Δ.Ε.

   

  Στόχος του προγράμματος

  Το προτεινόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην αναβάθμιση των προσόντων και την ενίσχυση δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και ειδικής αγωγής που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν γνώσεις στην αντιμετώπιση προβλημάτων ή δύσκολων καταστάσεων διαχείρισης ασθενών κατά την παροχή φροντίδας υγείας, καθώς επίσης και βασικές δεξιότητες στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

  Επιπρόσθετα, προσφέρει κατάρτιση και εξειδίκευση αλλά και δυνατότητα επικαιροποίησης γνώσεων στις αναπτυξιακές (Γενετικά σύνδρομα νοητικής καθυστέρησης, Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, Διάσπαση Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας, Αυτισμός) και επίκτητες (αφασίες, άνοιες) διαταραχές, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στις μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.

  Πρόκειται για ένα άρτια μεθοδευμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, παρέχει στους επαγγελματίες υγείας και ειδικής αγωγής χρήσιμα και καινοτόμα εργαλεία για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας φροντίδας ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.

   

  Αναγκαιότητα προγράμματος

  Οι ραγδαίοι ρυθμοί μεταβολής των συνθηκών της αγοράς και της τεχνολογίας οδηγούν στην ανάγκη για συνεχή εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

  Οι παραπάνω συνθήκες καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης στις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και ταχύτατες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της υγείας, όπως επίσης και την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης που θα στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των επαγγελματιών υγειάς.

  Το προτεινόμενο πρόγραμμα υιοθετεί μια ολιστική προοπτική η οποία εντάσσει στο πλαίσιό της πλευρές της παρέμβασης των επαγγελματιών αυτών σε καθημερινά ζητήματα, όπως η ανάπτυξη και αξιολόγηση της γλώσσας, η ανάπτυξη της κοινωνικότητας ατόμων με αναπτυξιακές και επίκτητες διαταραχές, αλλά και η ενίσχυση της φροντίδας της υγείας και της ποιότητας ζωής με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Η αναγκαιότητα προκύπτει από την ίδια την καθημερινή ρουτίνα του επαγγελματία του χώρου της ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής, ο οποίος αντιμετωπίζει ποικίλες ανάγκες ατόμων με αναπτυξιακές και επίκτητες διαταραχές στις οποίες πρέπει να παρέμβει.

   

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των νέων τεχνολογιών
  • επικαιροποιήσουν και θα αναπτύξουν πρόσθετες ειδικές γνώσεις προς όφελος ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ασθενών
  • γνωρίσουν τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων ή δύσκολων καταστάσεων διαχείρισης ασθενών
  • ενημερωθούν σε θέματα καθημερινής φροντίδας υγείας ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων (π.χ. ατόμων με νοητική αναπηρία, ήπια νοητική διαταραχή, αρχόμενη άνοια, νόσο του Πάρκινσον, εγκεφαλικό επεισόδιο, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), κ.ά.)
  • γνωρίσουν και θα αξιοποιήσουν εξελιγμένα τεχνολογικά προγράμματα σωματικής και νοητικής ενδυνάμωσης
  • ενημερωθούν για τις υποστηρικτικές τεχνολογίες
  • αποκτήσουν εμπειρία στην αξιολόγηση και παρέμβαση για την ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ασθενών με γλωσσικά και νοητικά ελλείμματα
  • γνωρίσουν και θα αξιοποιήσουν ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες για άτομα με νοητική αναπηρία
  • μάθουν διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για άτομα με νοητική αναπηρία
  • αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες προσέγγισης ατόμων με αναπηρία
  • εξοικειωθούν με τη χρήση επικυρωμένων εργαλείων αξιολόγησης
  • κατανοήσουν στρατηγικές και μεθόδους ανάλυσης περιβάλλοντος
  • συμμετέχουν σε προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

   

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • επαγγελματίες υγείας ή βοηθητικό προσωπικό (δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων / οργανισμών)
  • νοσηλευτές
  • περιθάλποντες (επαγγελματίες και μη)
  • γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς

   

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  • τελειόφοιτοι σχετικών σχολών (δημόσιων & ιδιωτικών)
  • εργαζόμενοι ή μη σχετικών επαγγελμάτων

   

  Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο και υπολογιστή που να διαθέτει multimedia δυνατότητες (μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, κάμερα)
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

   

  Μέθοδος υλοποίησης

  Η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί μέσω της εύχρηστης πλατφόρμας GoToMeeting / Zoom για τη διδασκαλία των επιμέρους θεματικών, την επίλυση αποριών και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων.

  Για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως θα αξιοποιηθεί το περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass (http://eclass.auth.gr), το οποίο θα περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, υλικό προς μελέτη (ebook, άρθρα κλπ), δραστηριότητες εμπέδωσης, μελέτες περίπτωσης και σύντομα κουίζ.

  Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία forum για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, για την ανταλλαγή ιδεών, επίλυση αποριών και την ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

   

  Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  • βιντεοδιαλέξεις
  • παρουσιάσεις PowerPoint
  • ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες και παιχνίδια σοβαρού σκοπού
  • εικονικά σενάρια εκπαίδευσης
  • εργαλεία εκτίμησης της νοητικής, συναισθηματικής, σωματικής κατάστασης
  • εργαλεία αξιολόγησης χρηστικότητας της τεχνολογίας
  • online αξιολογήσεις
  • διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία κουίζ και δημοσκοπήσεων
  • προτεινόμενη βιβλιογραφία, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και λογισμικά

   

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Α΄ Ενότητα – Εκπαίδευση περιθαλπόντων ηλικιωμένων με τη χρήση νέων τεχνολογιών (50 ώρες, 2,5 ECTS)

  • Διδακτική ενότητα 1 – Εισαγωγή και εννοιολογικοί προσδιορισμοί βασικών όρων
  • Διδακτική ενότητα 2 – Πρόσβαση σε ποιοτικές διαδικτυακές πληροφορίες
  • Διδακτική ενότητα 3 – Εφαρμοσμένη εκπαίδευση περιθαλπόντων ηλικιωμένων με χρήση βιωματικών ψηφιακών μέσων

   Β΄ Ενότητα – Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care (100 ώρες, 5 ECTS)

  • Διδακτική ενότητα 1 – Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care
  • Διδακτική ενότητα 2 – Επίδειξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care και εργαλείων αξιολόγησης
  • Διδακτική ενότητα 3 – Στρατηγικές μάρκετινγκ
  • Πρακτική άσκηση

  Γ΄ Ενότητα – Εκπαίδευση στη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών για άτομα με νοητική αναπηρία (100 ώρες, 5 ECTS)

  • Διδακτική ενότητα 1 – Εισαγωγή και εννοιολογικοί προσδιορισμοί βασικών όρων
  • Διδακτική ενότητα 2 – Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για άτομα με νοητική αναπηρία
  • Διδακτική ενότητα  3 – Παρουσίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την αξιοποίηση υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
  • Διδακτική ενότητα 4 – Εργαλεία αξιολόγησης
  • Διδακτική ενότητα 5 – Στρατηγικές μάρκετινγκ
  •  Πρακτική άσκηση

  Δ΄ Ενότητα – Γλώσσα και επικοινωνία σε άτομα με αναπτυξιακές και επίκτητες διαταραχές: Βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους (100 ώρες, 5 ECTS)

  • Διδακτική ενότητα 1 – Εισαγωγή και εννοιολογικοί προσδιορισμοί βασικών όρων
  • Διδακτική ενότητα 2 – Διαγνωστικά ζητήματα στις διαταραχές γλώσσας- επικοινωνίας
  • Διδακτική ενότητα 3 – Εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης
  • Διδακτική ενότητα 4 – Μέθοδοι γλωσσικής παρέμβασης και λογοθεραπείας
  • Αξιολόγηση (10 ώρες, 0,5 ECTS)
  • Πρακτική άσκηση

   

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε ενότητας, να υποβάλει ηλεκτρονικά την αντίστοιχη αξιολόγηση. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης και επίλυση εικονικών σεναρίων. Θα συνεκτιμηθεί και η πρόοδος των εκπαιδευομένων στην πρακτική χρήση / αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων (hands-on training).

  Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Συνολικά, η βαθμολογία προκύπτει κατά το 60% από τις ασκήσεις αξιολόγησης και κατά το υπόλοιπο 40% από την πρακτική άσκηση η οποία εκπονείται στο τέλος της θεματικής ενότητας.

  Επιτυχής ολοκλήρωση θεωρείται όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλες τις θεματικές ενότητες βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και συνολικό βαθμό μετά την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης τουλάχιστον 80%.

  Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων ενοτήτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των ενοτήτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τις εν λόγω ενότητες, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος παρέχεται απλή Βεβαίωση Παρακολούθησης.

   

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το πρόγραμμα απαρτίζεται από 4 θεματικές ενότητες. Η παρακολούθηση της Α’ θεματικής ενότητας τιμάται €220 (50 ώρες διδασκαλίας, 2.5 ECTS) και είναι υποχρεωτική για την επιλογή οποιασδήποτε από τις υπόλοιπες τρεις που εκάστη τιμάται €460 (100 ώρες διδασκαλίας, 5 ECTS). Επομένως, τα ελάχιστα δίδακτρα υπολογίζονται σε €680 (150 ώρες διδασκαλίας, 7.5 ECTS) για την παρακολούθηση της 1ης, βασικής / υποχρεωτικής θεματικής ενότητας και μίας εκ των τριών υπολοίπων. Τα δίδακτρα κλιμακώνονται σε €1.140 (250 ώρες διδασκαλίας, 12.5 ECTS) για την παρακολούθηση της 1ης βασικής / υποχρεωτικής θεματικής ενότητας και οποιεσδήποτε δύο από τις υπόλοιπες, ενώ η πλήρης παρακολούθηση του προγράμματος, η οποία παρέχει και τη μοριοδότηση, κοστίζει €1.600 (360 ώρες διδασκαλίας, 18 ECTS) σε διάστημα επτά (7) μηνών.

  Τα δίδακτρα θα πρέπει να πληρώνονται σε δύο δόσεις, μία κατά την εγγραφή (50%) και δεύτερη (50%) στη μέση της διάρκειας της εκπαίδευσης που θα επιλέξει κάθε εκπαιδευόμενος.

  Παρέχεται έκπτωση 50% σε όσους υποβάλουν αίτηση μέχρι και την Κυριακή, 21/2/2021 και επιπλέον 10% σε όποιον/α επιλέξει τη συνολική εξόφληση των διδάκτρων κατά την εγγραφή.

   

  Αιτήσεις

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
  2. Τίτλοι σπουδών
 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι / ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ.Σάββα Αναστασιάδη στο τηλ. 2310998591 και email eey-vd@auth.gr.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο