Search
Close this search box.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-09-26 - 2022-11-20 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
7,5
Δίδακτρα:
280€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Δρ. Αζαρίας Μαυρόπουλος
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
09-10-2022

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

09-10-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης»,

  διάρκειας 155 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 26/9/2022 έως 20/11/2022 και θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον εξ αποστάσεως, με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Οι Θεματικές Ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, e-learning του Α.ΠΘ.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Δρ. Αζαρίας Μαυρόπουλος, Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., με μεταδιδακτορική έρευνα στο  Materials and Engineering Research Institute (MERI), Sheffield, UK. Έχει συμμετάσχει, ως επιστημονικά υπεύθυνος ή ως κύριος ερευνητής, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση περισσοτέρων των τριάντα (30) ερευνητικών και αναπτυξιακών Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ έχει σημαντικό συγγραφικό έργο σε διεθνή περιοδικά και Συνέδρια, στον τομέα της Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών,  της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Αξιολόγησης της εκπαίδευσης και της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Πανεπιστημιακοί εξειδικευμένες/οι στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα καθώς και εξωτερικές/-οι συνεργάτες, πιστοποιημένες/-οι εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτές ενηλίκων με εμπειρία στις επιμέρους θεματικές ενότητες.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/-οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε στο e-mail: eeedvm.auth@gmail.com  :

  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Τίτλους σπουδών
  • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

  Συγκεκριμένα,

  • για την εκπτωτική κατηγορία 1: Βεβαίωση ή σύμβαση ή μισθοδοσία ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ιδιότητα
  • για την εκπτωτική κατηγορία 2: Βεβαίωση σπουδών
  • για την εκπτωτική κατηγορία 3: Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ
  • για την εκπτωτική κατηγορία 4: Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
  • για την εκπτωτική κατηγορία 5: Σχετική γνωμάτευση
  • για την εκπτωτική κατηγορία 6:  Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) θα εκδίδεται από την ΑΣΠΕ
  • για την εκπτωτική κατηγορία 7: Αντίγραφο πτυχίου
  • για την εκπτωτική κατηγορία 8: Πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  • για την εκπτωτική κατηγορία 9: Ονοματεπώνυμα των μελών της ομάδας 4 ατόμων και άνω
 • Στόχος του προγράμματος

  Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτριών/ων ενηλίκων που διδάσκουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου. Επίσης, επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των επιμορφούμενων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχουσες/-οντες αναμένεται να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις Θεματικές Ενότητες του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενες/-οι:

  1. Σε επίπεδο γνώσεων:
   • θα προσδιορίζουν και θα αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις αρχές μάθησης ενηλίκων
   • θα γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την εκπαιδευτική πολιτική
   • θα κατανοήσουν και θα περιγράφουν τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στη διερεύνηση αναγκών, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  2. Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
   • θα εφαρμόζουν τις αρχές δυναμικής της ομάδας
   • θα διαμορφώσουν το σχέδιο μαθήματος με χρήση των κατάλληλων τεχνικών και μέσων διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους
  3. Σε επίπεδο στάσεων:
   • θα ευαισθητοποιηθούν στην αξιοποίηση των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
   • θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία της εξατομικευμένης προσέγγισης των ενηλίκων εκπαιδευομένων
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Υποψήφιες/-ους εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν, ώστε να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια  και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε ενήλικες εκπαιδευομένους.
  • Ενταγμένες/-ους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π καθώς και σε άλλα Μητρώα εκπαιδευτών  ενηλίκων, οι οποίες/-οι με την παρακολούθησή του θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο επιστημονικό πεδίο  της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
  • Υφιστάμενα και υποψήφια στελέχη δομών Δια βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά βίου Μάθησης κ.ά.) που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση.
 • Κριτήρια επιλογής

  Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Για την επιλογή των υποψηφίων θα  ληφθούν υπ’ όψιν οι τίτλοι σπουδών και η ενδεχόμενη προϋπηρεσία.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Οι Θεματικές Ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, e-learning του Α.Π.Θ.

  Για κάθε μία από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης οι εκπαιδευόμενες/-οι θα παρακολουθούν βιντεοδιαλέξεις, θα συμμετάσχουν σε ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων, ενώ μέσω της σχετικής πλατφόρμας, εξασφαλίζεται η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία.

  Επίσης θα υπάρξουν Συνεδρίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία.

  Επιπλέον προβλέπεται η λειτουργία ομάδων συζητήσεων (fora), για αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με τις/τους εκπαιδεύτριες/-τές τους και μεταξύ τους καθώς και για καθοδήγηση και επίλυση αποριών.

  Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενες/-οι θα εκπονήσουν σχέδιο μικροδιδασκαλίας επί χάρτου και θα λάβουν ανατροφοδότηση από αξιολογήτρια/-τή.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις Θεματικές Ενότητες:

  • Θεματική ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικό πλαίσιο και Αρχές – Ιστορική εξέλιξη και Εκπαιδευτική πολιτική
   Περιλαμβάνει: α) το θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, β) το θέμα της ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και γ) την ιστορική εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα.
  • Θεματική ενότητα 2: Διαπολιτισμικότητα – Ειδικές ομάδες στόχοι – Διερεύνηση αναγκών – Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος
   Περιλαμβάνει: α) τη διαπολιτισμικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, β) τις ειδικές ομάδες στόχου και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, γ) τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, δ) τις αρχές και τις μεθόδους σχεδιασμού και  οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και ε) θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευτή ενηλίκων.
  • Θεματική ενότητα 3: Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές – Μέσα διδασκαλίας – Μικροδιδασκαλία
   Περιλαμβάνει: α) τη διδακτική μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, β) τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και τη διαχείριση του χώρου, γ) τη Σύνοψη του προγράμματος και δ) το σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας επί χάρτου.
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Εκπαιδευτικό υλικό (βιντεoδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-bοoks, σημειώσεις, βιβλιογραφία)
  • Οδηγός μελέτης
  • Βεβαίωση συμμετοχής ή Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS
  • Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας
   Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, για όσες/-ους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία 150 ωρών σε ενήλικες.
  • Επιπλέον μοριοδότηση σε πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων για την συμμετοχή τους σε προκηρύξεις δομών Δια βίου Μάθησης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια βίου Μάθησης κ.ά.)
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει να:

  • έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το τελικό quiz ανατροφοδότησης στο τέλος του προγράμματος
  • έχουν σχεδιάσει και υποβάλει προς αξιολόγηση σχέδιο μικροδιδασκαλίας, συνοδευόμενο από φύλλο/α εργασίας και παρουσίασης power point
  • έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων δύο εβδομάδες πριν από το τέλος του προγράμματος

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να επικοινωνούν με τον Διοικητικά υπεύθυνο κ. Ιωάννη Οσσανλή στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  τηλ.: 6944446341 & 2310 996029, e-mail: eeedvm.auth@gmail.com

  ή με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, Δρ. Αζαρία Μαυρόπουλο στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  τηλ.:  6944308483 & 2310 995892, e-mail: azarias@auth.gr.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 280€ ανά εκπαιδευόμενη/-ο, εφάπαξ ή σε δύο δόσεις των 180€ και 100€.

Εκπτωτική πολιτική ισχύει για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων:

 • Έκπτωση 30%
  • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
  • Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ
  • Άνεργες/οι
  • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
  • ΑμεΑ
  • Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας
 • Έκπτωση 15%
  • Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
  • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
  • Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω

Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας παρακαλείσθε να καταθέσετε στο Λογαριασμό του

ΕΛΚΕ Τράπεζα Πειραιώς

Αριθ. Λογ. 5202-057157-381

IBAN GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381

το ποσό των 280€, εφάπαξ ή σε δύο δόσεις των 180€ και 100€.

ή το ποσό των 196€, εφάπαξ, όσες/οι ανήκετε στις εκπτωτικές κατηγορίες 1-6.

ή το ποσό των 238€ ευρώ, εφάπαξ ή σε δύο δόσεις των 180€ και 58€, όσες/οι ανήκετε στις εκπτωτικές κατηγορίες 7-9.

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός έργου: 73532.

Μετάβαση στο περιεχόμενο