Search
Close this search box.

Εκκλησία και διπλωματία στον βυζαντινό κόσμο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2021-11-01 - 2022-02-28 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
2,5
Δίδακτρα:
70 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Δρ. Ηλίας Ευαγγέλου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
31-10-2021

Εκκλησία και διπλωματία στον βυζαντινό κόσμο

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

31-10-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκκλησία και διπλωματία στον βυζαντινό κόσμο», διάρκειας 41 διδακτικών ωρών), το οποίο θα διεξαχθεί το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2021 – 2022 με τη  μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr και του Zoom. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Βυζαντινής Θεολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

  Στόχος του προγράμματος

  Το Πρόγραμμα στοχεύει στο να καταστήσει ευρύτερα γνωστή μια ιδιαίτερη πτυχή της διπλωματικής ιστορίας της βυζαντινής αυτοκρατορίας που αφορά την αξιοποίηση της Εκκλησίας, των ανθρώπων της, καθώς και της Παράδοσής της. Από τη μελέτη της βυζαντινής διπλωματίας προκύπτει ότι δεν περιορίστηκε στα καθιερωμένα για την εποχή εκείνη μέσα αλλά ακολουθώντας μια υψηλού επιπέδου εξελιγμένη, ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα, στρατηγική αξιοποίησε όλα τα πλεονεκτήματα της αυτοκρατορίας ανάμεσα στα οποία πρωτεύουσα θέση κατείχε ο πολιτισμός της και η Εκκλησία της.

  Η αξιοποίηση της Εκκλησίας, των ανθρώπων της αλλά και της Παράδοσής της από τη βυζαντινή διπλωματία διαπιστώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της από τον εκχριστιανισμό της μέχρι και το τέλος της.

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα αναδείξουμε αυτή την πτυχή της βυζαντινής διπλωματίας, και θα παρουσιάσουμε ορισμένες χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις, τους διπλωματικούς και πολιτικούς στόχους αυτής της στρατηγικής, τα οφέλη που αποκόμισε και τους στόχους της.

  Αναγκαιότητα προγράμματος

  Το Πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη της δια βίου εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενο στο έντονο ενδιαφέρον πτυχιούχων, κυρίως των ανθρωπιστικών επιστημών αλλά όχι μόνο, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν στο πεδίο της ιστορίας βυζαντινής Εκκλησίας και της θεολογίας της. Παράλληλα έρχεται να καλύψει και ειδικά ενδιαφέροντα φοιτητών επίσης των ανθρωπιστικών επιστημών, που βρίσκονται στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών τους ή είναι τελειόφοιτοι και οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στη μελέτη του βυζαντινού κόσμου για να τον γνωρίσουν καλύτερα και να τον αξιοποιήσουν ερευνητικά. Η σύγχρονη ειδική έρευνα μας παρέχει αρκετό και πολύ ενδιαφέρον υλικό  (επιστολογραφία, χειρόγραφα, εκδόσεις κειμένων, δευτερεύουσα βιβλιογραφία) επάνω στο ζήτημα της αξιοποίησης της βυζαντινής Εκκλησίας στο πλαίσιο της πολύπτυχης και πολύεπίπεδης βυζαντινής διπλωματίας χάρη στην οποία η αυτοκρατορία κυριάρχησε στο ευρωπαϊκό χώρο και στον χώρος της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής. Το επιστημονικό αυτό απόθεμα θα προσφερθεί μέσα από ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις στους συμμετέχοντες στο προτεινόμενο Πρόγραμμα, στους οποίους θα ανοιχθεί ένα σύγχρονο και ενδιαφέρον πεδίο μελέτης και έρευνας.

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Οι επιμορφούμενοι μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα μπορούν:

  Να κατανοήσουν την ευρύτητα της βυζαντινής διπλωματίας.

  Να αντιληφθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της αξιοποίησης της βυζαντινής Εκκλησίας για την επίτευξη των διπλωματικών στόχων της βυζαντινής αυτοκρατορίας.

  Να είναι εξοικειωμένοι με τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αξιοποίησης της Εκκλησίας, των ανθρώπων της, καθώς και της Παράδοσής της από τη πλευρά της βυζαντινής διπλωματίας.

  Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την πρακτική αυτή της βυζαντινής διπλωματίας σε σχέση με το σημερινό πολύπλοκο κόσμο μας.

  Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους και τελειόφοιτους ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν αυτή την ιδιαίτερη πτυχή της ιστορίας της βυζαντινής διπλωματίας, προκειμένου να την εντάξουν στον γνωστικό τους εξοπλισμό και να την αξιοποιήσουν είτε στο πεδίο της ακαδημαϊκής τους έρευνας είτε της επαγγελματικής τους απασχόλησης.

  Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  Οι φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ που διανύουν τα τελευταία εξάμηνα των σπουδών τους ή τελειόφοιτοι.

  Οι κάτοχοι Πτυχίου ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  ►Απαιτείται Αναλυτική Βαθμολογία από την οποία να προκύπτει ότι ο φοιτητής/φοιτήτρια διανύει τα τελευταία εξάμηνα των σπουδών ή είναι τελειόφοιτος/τελειόφοιτη.

  ►Απαιτείται Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ εφόσον διαθέτει.

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

  ►Κατοχή προσωπικού e-mail.

  ►Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την αποδοχή των αιτήσεων.

  Μέθοδος υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη διδασκαλία) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr και του Zoom. Επίσης θα διατεθούν στους συμμετέχοντες υλικό προς μελέτη για την εμπέδωση και αφομοίωση των προσφερόμενων γνώσεων.

  Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Οπτικοακουστικό υλικό (διαλέξεις και παρουσιάσεις)

  2 Σημειώσεις

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  1. Δρ. Ηλίας Ευαγγέλου

  Εισαγωγή στο Πρόγραμμα – Εκκλησία και βυζαντινή διπλωματία.

  2. Δρ. Δημήτριος Νικολακάκης

  Η πολιτική θεωρία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και η Εκκλησία. (Δίκαιο-Πολιτειολογία-Διπλωματία) Α.

  3. Δρ. Δημήτριος Νικολακάκης

  Η πολιτική θεωρία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και η Εκκλησία. (Δίκαιο-Πολιτειολογία-Διπλωματία) Β.

  4. Δρ. Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος

  Θεολογικές προϋποθέσεις της βυζαντινής πολιτικής θεωρίας.(πολιτισμική  διπλωματία, Κάτοπτρα Ηγεμόνων).

  5. Δρ. Γεώργιος Καρδαράς

  Η θρησκευτική πολιτική του Ιουστινιανού έναντι των νομαδικών και των γερμανικών λαών.

  6. Δρ. Κωνσταντίνος Χρήστου

  Η αποστολή του Κυρίλλου και του Μεθοδίου στη Μοραβία εντός του διεθνούς πλαισίου της εποχής.

  7. Δρ. Vlada Stanković

  Εκκλησία και διπλωματία κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο. Η πατριαρχεία του Νικολαού Μυστικού.

  8. Δρ. Πάνος Σοφούλης

  Βυζαντινή Εκκλησιαστική διπλωματία και Α΄ Βουλγαρικό κράτος.

  9. Δρ. Διονύσιος Βαλαής

  Η διπλωματική αποστολή του Βαρλαάμ Καλαβρού στην Αβινιόν (1339).

  10. Δρ. Άννα Κόλτσιου

  Ο ρόλος της μετάφρασης και των ερμηνειών στη διπλωματία του Βυζαντίου. Η περίπτωση του μεσάζοντα.

  11. Δρ. Παρασκευή Παπαδημητρίου

  Εκκλησιαστικά κειμήλια, δωρεές αυτοκρατόρων και ηγεμόνων ως “μέσο” διπλωματίας.

  12. Δρ. Mirko Sajlović

  Η αυτοκρατορική πολιτική έναντι του Αγίου Όρους (μέχρι το 1312).

  13. Δρ. Todor Todorov

  Η χριστιανική αρχιτεκτονική και τέχνη μετά τον εκχριστιανισμό της Βουλγαρίας. Η ορατή έκφραση της βυζαντινής εκκλησιαστικής διπλωματίας.

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (Το κουίζ θα περιλαμβάνει συνολικά 26 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Μελέτης Περίπτωσης. Το κουίζ θα τεθεί υπόψη των επιμορφούμενων μετά το τέλος των διαλέξεων και θα έχει διάρκεια 2 ώρες. Επιτυχής θα θεωρείται η ορθή απάντηση των μισών τουλάχιστον απαντήσεων από τους επιμορφούμενους).

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το κόστος του Προγράμματος θα ανέλθει στο 70 ευρώ ανά επιμορφούμενο.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αναλυτική Βαθμολογία ή Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

  2. Βιογραφικό υποψηφίου.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Παρασκευή Παπαδημητρίου, 6977575133, parpapadim@past.auth.gr ή στο 6973217360

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο