Search
Close this search box.

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2021-11-12 - 2021-12-19 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μικτή μέθοδος διδασκαλίας

ECTS:
6
Δίδακτρα:
300€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Θωμάς Μεταξάς
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
12-11-2021

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

12-11-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (9ος κύκλος), διάρκειας 48 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 12 Νοεμβρίου έως 19 Δεκεμβρίου 2021 και θα υλοποιηθεί (με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας Zoom Meeting και δια ζώσης, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω της πανδημίας Covid-19)

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θωμάς Μεταξάς, καθηγητής Α΄ Βαθμίδας του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ.

  Ο Θωμάς Μεταξάς είναι Καθηγητής Εργομετρίας – Ποδοσφαίρου στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Διευθυντής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ). Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητικής ποδοσφαίρου UEFA PRO και εκπαιδευτής προπονητών ΕΠΟ/UEFA. Διετέλεσε για περισσότερα από 25 χρόνια προπονητής ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα. Συμμετέχει ως υπεύθυνος μαθημάτων σε μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και καθοδηγεί σημαντικό αριθμό διδακτορικών διατριβών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με σημαντικό αριθμό αναγνωρισιμότητας (περισσότερες από 1150 ετεροαναφορές και h index-16), ενώ είναι κριτής εργασιών σε περισσότερα από 25 διεθνή περιοδικά με πολύ υψηλό IF.

   

  Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων βιντεοανάλυσης της απόδοσης elite, ερασιτεχνών και ποδοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την κατανόηση και το διάβασμα του παιχνιδιού της ομάδας σου και των αντιπάλων, καθώς και στην ανίχνευση (scouting) ποδοσφαιριστών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής απόδοσης, η ερμηνεία της καταγραφής των reports αγώνων και ο προπονητικός σχεδιασμός για τη βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε ατομικό, υποομαδικό και ομαδικό επίπεδο. Η επιμόρφωση αυτή παρέχει ένα συνεκτικό, σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που αντανακλά τις ανάγκες της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας με σκοπό να υποστηρίξει τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη όσων εργάζονται στο ποδόσφαιρο, ή σ’ ένα στενά συνδεδεμένο τομέα της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής προπόνησης και του αγώνα.

   

  Αναγκαιότητα προγράμματος

  Η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου οι συμμετέχοντες πετυχαίνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα να επιδράσουν με αποτελεσματικό τρόπο στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών και της ομάδας ως σύνολο. Το πρόγραμμα αυτό εξετάζει σε βάθος τους αριθμούς, ενώ παράλληλα με τη θεωρητική προσέγγιση συνδέει και την πρακτική εφαρμογή. Η χρήση της βιντεοανάλυσης της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε τεχνικο-τακτική συμπεριφορά και σε φυσικές ικανότητες, σε συνδυασμό με το ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα στην ελληνική επικράτεια και η συμμετοχή στην επιμόρφωση αυτή θα προσδώσει ένα σημαντικό εργασιακό πλεονέκτημα στους κατόχους αυτού του πιστοποιητικού εξειδίκευσης. Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια συστηματική και εις βάθος κατανόηση της γνώσης και μια κριτική συνειδητοποίηση των προβλημάτων ή / και νέων γνώσεων για την προηγμένη μελέτη της ανάλυσης ποδοσφαίρου.

   

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γνώση και την κατανόηση της ανάλυσης ποδοσφαίρου για να αντιμετωπίσουν συστηματικά τα προβλήματα και να μεταφέρουν με σαφήνεια τα συμπεράσματά τους. Η εφαρμοσμένη ανάλυση θα επιτρέψει να κατανοήσετε θεμελιώδεις αρχές της ανάλυσης ποδοσφαιρικών αγώνων. Η αλληλεπίδραση της θεωρίας με την πράξη θα επιφέρει σημαντικές γνώσεις, ενώ και η κατανόηση στατιστικών και δεδομένων μέσω ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης θα συνεισφέρει σημαντικά σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, θα μάθετε τι απαιτεί ένας φορέας από έναν αναλυτή ποδοσφαίρου για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε διάφορες καταστάσεις, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και προσδιορίζοντας ποιες θεωρίες είναι οι πλέον εφαρμόσιμες όταν εργάζεστε σε ένα συγκεκριμένο εφαρμοσμένο πλαίσιο ανάλυσης επιδόσεων. Τέλος, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα σύγχρονα προγράμματα ανάλυσης, να ενσωματώνετε τη θεωρία με την πρακτική και στη συνέχεια να παρέχετε ανάλυση της απόδοσης στο πλαίσιο της ποδοσφαιρικής προπόνησης και του αγώνα.

   

  Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, αποφοίτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς και σε Προπονητές Ποδοσφαίρου όλων των επιπέδων.

   

  Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
  • Τίτλοι σπουδών – Διπλώματα

  Επιπλέον, να διαθέτουν:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Η επιλογή θα γίνει βάση σειράς προτεραιότητας με την ταυτόχρονη καταβολή της 1ης δόσης του προγράμματος.

   

  Μέθοδος υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 48 διδακτικές ώρες και πραγματοποιείται και διά ζώσης και εξ αποστάσεως. Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων (32 ώρες) και στην ενότητα της παρουσίασης της πρακτικής εφαρμογής (16 ώρες).

  Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15.00 – 21.00

  Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 – 14.00 & 15.00 – 21.00

  Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 – 16.00

  Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14.00 – 21.00

  Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 09.00 – 14.00 & 15.00 – 21.00

  Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 – 15.00

   

  Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. πρόσβαση στο elearning του μαθήματος
  2. ηλεκτρονικό υλικό από τις παρουσιάσεις όλων των διαλέξεων συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοκόλλων αξιολόγησης.
  3. πρόσβαση στη βιβλιογραφία και στις βάσεις δεδομένων με χορήγηση κωδικών από το ΚΗΔ του ΑΠΘ κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος, καθώς και μετά το πέρας, ως την έναρξη του επόμενου κύκλου.
  4. ηλεκτρονικά συγγράμματά
  5. βιβλιογραφία

   

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  • Η συμβολή της διά βίου επιμόρφωσης/εξειδίκευσης στην εξελισσόμενη αγορά εργασίας
  • Εισαγωγή στα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο ποδόσφαιρο
  • Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του αναλυτή αγώνων ποδοσφαίρου στο προπονητικό team
  • Θεωρητική προσέγγιση ανάλυσης παιχνιδιού – Σύνδεση με την πρακτική εφαρμογή
  • Μέθοδοι παρατήρησης – Στατιστική ανάλυση επεξεργασίας δεδομένων αγώνων ποδοσφαίρου
  • Στατιστική ανάλυση ποιοτικών τεχνικο-τακτικών χαρακτηριστικών
  • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
  • Νεότερα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
  • Σχεδιαστικά προγράμματα – Λογισμικά προγράμματα ανάλυσης αγώνων ποδοσφαίρου
  • Τεχνικές σύγχρονου scouting ποδοσφαιριστών – Ανίχνευση (Scouting) ποδοσφαιριστών
  • Ατομική ανάλυση της ποδοσφαιρικής απόδοσης και του προφίλ αγωνιστικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και Ανάλυση της απόδοσης του ΤΦ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
  • Αναλύσεις αγώνων ποδοσφαίρου με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών
  • Παρουσίαση εφαρμογών νέων τεχνολογιών για την ανάλυση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών με τη χρήση GPS monitoring – Μια ολιστική προσέγγιση – Εφαρμογή στην πράξη
  • Παρουσίαση πλατφόρμας HUDL / WYSCOUT
  • Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα ποδοσφαιριστή της ομάδας σου
  • Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα γραμμής της ομάδας σου
  • Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα της ομάδας σου
  • Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα αντίπαλης ομάδας

  ECTS: 6 πιστωτικές μονάδες

   

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση αξιολόγησης των παρακάτω:

  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα ποδοσφαιριστή της ομάδας σου
  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα της ομάδας σου
  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα αντίπαλης ομάδας

  Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με πρωτόκολλα ανάλυσης αγώνων (θεωρητική προσέγγιση – βιντεοανάλυση) και παρουσίαση της εφαρμογής ανάλυσης παιχνιδιού.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν με την τελική αξιολόγηση ή το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

   

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 300€ (πληρωτέο εφάπαξ ή σε δύο ισόποσες δόσεις οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: η καταβολή της 1ης δόσης συνοδεύεται ταυτόχρονα με την αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα, και η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται με την καταβολή της 2ης δόσης (τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος).

   

  Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) της τράπεζας Πειραιώς:

  Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού: 5202-057157-381

  IBAN: GR9401722020005202057157381

  Αιτιολογία: 96957  και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ συμμετέχοντος

  Μόλις γίνει η κατάθεση, θα πρέπει να προσκομίσετε τα καταθετήρια στη γραμματεία του προγράμματος ηλεκτρονικά στο email: liab@phed.auth.gr.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail: tommet@phed.auth.gr

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
  2. Τίτλοι σπουδών – Διπλώματα
 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Προγράμματος στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: 2310 992232 & 2310 992250 & 6944263138 καθημερινά τις ώρες 09.00-14.00, καθώς και στα email: liab@phed.auth.gr ή tommet@phed.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο