Search
Close this search box.

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (7ος κύκλος)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2020-11-20 - 2020-12-20 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
6
Δίδακτρα:
300€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Θωμάς Μεταξάς
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
19-11-2020

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (7ος κύκλος)

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

19-11-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

  «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών» (7ος κύκλος)

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο: «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών»

  Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων βιντεοανάλυσης της απόδοσης elite, ερασιτεχνών και ποδοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την κατανόηση και το διάβασμα του παιχνιδιού της ομάδας σου και των αντιπάλων, καθώς και στην ανίχνευση (scouting) ποδοσφαιριστών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής απόδοσης, η ερμηνεία της καταγραφής των reports αγώνων και ο προπονητικός σχεδιασμός για τη βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε ατομικό, υποομαδικό και ομαδικό επίπεδο.

  Το πρόγραμμα αυτό παρέχει ένα συνεκτικό, σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που αντανακλά τις ανάγκες της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας με σκοπό να υποστηρίξει τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη όσων εργάζονται στο ποδόσφαιρο, ή σε ένα στενά συνδεδεμένο τομέα της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής προπόνησης και του αγώνα.

  Αναγκαιότητα του προγράμματος εξειδίκευσης

  Η ανάλυση της απόδοσης τόσο σε ατομικό, υποομαδικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο στο άθλημα του ποδοσφαίρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για την προετοιμασία των παικτών μέσα στον μικρόκυκλο και ιδιαίτερα στην αγωνιστική περίοδο. Έτσι, η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου οι συμμετέχοντες να επιδράσουν με αποτελεσματικό τρόπο στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών και της ομάδας ως σύνολο.

  Σήμερα, δεν υπάρχουν πολλά στελέχη και επαγγελματίες με εξειδίκευση στον τομέα αυτό, και ειδικότερα στη θεωρία ανάλυσης ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς και της μεταφοράς των δεδομένων από τη θεωρία στην πράξη. Περισσότερο από ποτέ, το ποδόσφαιρο καθοδηγείται από στατιστικές και ανάλυση. Από την ικανότητα των παικτών στις ιδιότητές τους στο παιχνίδι, οι αριθμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτό το πρόγραμμα εξετάζει σε βάθος τους αριθμούς, ενώ παράλληλα με τη θεωρητική προσέγγιση συνδέει και την πρακτική εφαρμογή.

  Η χρήση της βιντεοανάλυσης της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε τεχνικο-τακτική συμπεριφορά και σε φυσικές ικανότητες, σε συνδυασμό με το ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η απουσία αντίστοιχου προγράμματος στην ελληνική επικράτεια θα προσδώσει ένα σημαντικό εργασιακό πλεονέκτημα στους κατόχους αυτού του πιστοποιητικού εξειδίκευσης.

  Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια συστηματική και εις βάθος κατανόηση της γνώσης και μια κριτική συνειδητοποίηση των προβλημάτων ή / και νέων γνώσεων για την προηγμένη μελέτη της ανάλυσης ποδοσφαίρου. Οι υποψήφιοι θα χρησιμοποιήσουν την προηγμένη γνώση και την κατανόηση της ανάλυσης ποδοσφαίρου για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν συστηματικά τα ποδοσφαιρικά προβλήματα, και να μεταφέρουν με σαφήνεια τα συμπεράσματά τους.

  Η εφαρμοσμένη ανάλυση αγώνα ποδοσφαίρου θα επιτρέψει να κατανοήσετε θεμελιώδεις αρχές και αρχές της ανάλυσης ποδοσφαιρικών αγώνων. Η αλληλεπίδραση της θεωρίας με την πράξη θα επιφέρει σημαντικές γνώσεις στους συμμετέχοντες. Η κατανόηση στατιστικών και δεδομένων ποδοσφαίρου θα επιτρέψει να αναπτύξετε την κατανόηση των βασικών θεμελιωδών αρχών και αρχών των ποδοσφαιρικών στατιστικών και δεδομένων, ενσωματώνοντας τη θεωρία με την πρακτική και μοιράζοντας τη γνώση και την κατανόηση μέσω ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης.

  Το εφαρμοσμένο στοιχείο της ανάλυσης ποδοσφαιρικού αγώνα θα επιτρέψει να αποκτήσετε εμπειρία και να κατανοήσετε την ανάλυση αντιστοίχισης, το υλικό, το λογισμικό και τα προγράμματα. Θα μάθετε τι απαιτεί ένας αναλυτής για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε διάφορες καταστάσεις, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και προσδιορίζοντας ποιες θεωρίες είναι οι πλέον εφαρμόσιμες όταν εργάζεστε σε ένα συγκεκριμένο εφαρμοσμένο πλαίσιο ανάλυσης επιδόσεων. Τέλος, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε σύγχρονα προγράμματα ανάλυσης, να ενσωματώνετε τη θεωρία με την πρακτική και στη συνέχεια να παρέχετε ανάλυση των επιδόσεων στο πλαίσιο της ποδοσφαιρικής προπόνησης και του αγώνα.

  Περιεχόμενο του προγράμματος

  Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 48 διδακτικές ώρες και πραγματοποιείται και διά ζώσης και εξ αποστάσεως. Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων και στην ενότητα της παρουσίασης της πρακτικής εφαρμογής. Αναλυτικότερα, η εκπαιδευτική επάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

  Α. Θεωρητική κατάρτιση (και διά ζώσης και εξ αποστάσεως, ώρες διδασκαλίας 32, κεντρικό αμφιθέατρο ΤΕΦΑΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

  Η συμβολή της διά βίου επιμόρφωσης/εξειδίκευσης στην εξελισσόμενη αγορά εργασίας
  Εισαγωγή στα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο ποδόσφαιρο
  Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του αναλυτή αγώνων ποδοσφαίρου στο προπονητικό team
  Θεωρητική προσέγγιση ανάλυσης παιχνιδιού – Σύνδεση με την πρακτική εφαρμογή
  Μέθοδοι παρατήρησης – Στατιστική ανάλυση επεξεργασίας δεδομένων αγώνων ποδοσφαίρου
  Στατιστική ανάλυση ποιοτικών τεχνικο-τακτικών χαρακτηριστικών
  Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
  Νεότερα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
  Σχεδιαστικά προγράμματα – Λογισμικά προγράμματα ανάλυσης αγώνων ποδοσφαίρου
  Τεχνικές σύγχρονου scouting ποδοσφαιριστών – Ανίχνευση (Scouting) ποδοσφαιριστών
  Ατομική ανάλυση της ποδοσφαιρικής απόδοσης και του προφίλ αγωνιστικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
  Αναλύσεις αγώνων ποδοσφαίρου με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών
  Παρουσίαση εφαρμογών νέων τεχνολογιών για την ανάλυση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών με τη χρήση GPS monitoring – Μια ολιστική προσέγγιση – Εφαρμογή στην πράξη
  Παρουσίαση πλατφόρμας HUDL / WYSCOUT
  Παρουσίαση πλατφόρμας ALLINSTAT SCOUT

  Β. Πρακτική εφαρμογή (διά ζώσης και εξ αποστάσεως, ώρες διδασκαλίας 16, κεντρικό αμφιθέατρο ΤΕΦΑΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα ποδοσφαιριστή της ομάδας σου
  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα γραμμής της ομάδας σου
  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα της ομάδας σου
  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα αντίπαλης ομάδας

  Αξιολόγηση

  Η αξιολόγηση θα γίνει με πρωτόκολλα ανάλυσης αγώνων (θεωρητική προσέγγιση – βιντεοανάλυση) και παρουσίαση της εφαρμογής ανάλυσης παιχνιδιού.

  Υλικό διδασκαλίας

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ηλεκτρονικό υλικό από τις παρουσιάσεις όλων των διαλέξεων συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοκόλλων αξιολόγησης. Επίσης, θα υπάρξει πρόσβαση στη βιβλιογραφία και στις βάσεις δεδομένων με χορήγηση κωδικών από το ΚΗΔ του ΑΠΘ κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος.

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και σε προπονητές Ποδοσφαίρου όλων των επιπέδων.

  Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

  Πιστοποιητικό κατάρτισης (μόνο για τους επιτυχόντες) ή
  Βεβαίωση συμμετοχής (χωρίς αξιολόγηση)

  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
  • Τίτλοι σπουδών – Διπλώματα

  Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 300 € (πληρωτέο εφάπαξ ή σε δύο ισόποσες δόσεις οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: η καταβολή της 1ης δόσης συνοδεύεται ταυτόχρονα με την αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα, και η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται με την καταβολή της 2ης δόσης (τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος).

  Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) της τράπεζας Πειραιώς:

  Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού: 5202-057157-381

  IBAN: GR9401722020005202057157381

  Αιτιολογία: 96957  και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ συμμετέχοντος

  Μόλις γίνει η κατάθεση, θα πρέπει να προσκομίσετε τα καταθετήρια στη γραμματεία του προγράμματος ηλεκτρονικά στο email: liab@phed.auth.gr.

  Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες μαθημάτων

  Η επιλογή θα γίνει βάση σειράς προτεραιότητας με την ταυτόχρονη καταβολή της 1ης δόσης του προγράμματος.

  Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει με διά ζώσης και εξ αποστάσεως εισηγήσεις και διαλέξεις των θεματικών ενοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

  Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος

  έναρξη: 20 Νοεμβρίου 2020

  Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15.00 – 21.00

  Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09.00 – 14.00 & 15.00 – 21.00

  Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09.00 – 16.00

  Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 – 21.00

  Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09.00 – 14.00 & 15.00 – 21.00

  Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020  και ώρα 09.00 – 15.00

  λήξη: 20 Δεκεμβρίου 2020

   

  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος

  Θωμάς Μεταξάς

  Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2310 992232 & 2310 992250 & 6944263138 καθημερινά τις ώρες 10.00-14.00, καθώς και στα email: liab@phed.auth.gr ή tommet@phed.auth.gr.

   

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο