Search
Close this search box.

Διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας ως ξένης (επίπεδο Α1)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2019-10-31 - 2020-02-21 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
2,5
Δίδακτρα:
150€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
28-10-2019

Διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας ως ξένης (επίπεδο Α1)

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

28-10-2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  «Διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας ως ξένης (επίπεδο Α1)»

  “German language courses in A1 level”

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Π.Θ., θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας επιπέδου Α1, «Στοιχειώδη γνώση», σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα η οποία καθορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

   

  Υποβολή αιτήσεων

  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
  2. Τίτλος σπουδών

  Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των εισερχόμενων αιτήσεων που συμφωνούν με τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

   

  Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

  του Προγράμματος

  Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ

 • Στόχος του προγράμματος

  Ο κύριος σκοπός του Προγράμματος συνίσταται στην πρόσκτηση γνώσεων και στοιχείων πολιτισμού, καθώς και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από θεματικές ενότητες που συνδέονται με διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας και λειτουργίας της γλώσσας.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο συμμετέχον αναμένεται να είναι ικανός να: «Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.» (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001: 28)

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Σε ενήλικες που είναι απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου.

  Το Πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές-ήτριες Α.Π.Θ., οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο των σπουδών τους διατμηματικά μαθήματα στο Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Διάρκεια Προγράμματος

  Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 40 διδακτικές ώρες. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 31 Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώνονται στις 21 Φεβρουαρίου 2020.

  Θα λειτουργήσουν δύο Τμήματα των 25 ατόμων, ως εξής:

  1ο Τμήμα: Πέμπτη 17:00-19:30, σε αίθουσα μέσα στην Πανεπιστημιούπολη (θα υπάρξει ενημέρωση ηλεκτρονικά πριν την έναρξη του προγράμματος).

  2ο Τμήμα: Παρασκευή 17:00-19:30, σε αίθουσα μέσα στην Πανεπιστημιούπολη (θα υπάρξει ενημέρωση ηλεκτρονικά πριν την έναρξη του προγράμματος).

  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία των Τμημάτων και έναρξη του Προγράμματος είναι η συγκέντρωση τουλάχιστον σαράντα (40) εκπαιδευομένων. Στην περίπτωση που δεν θα καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός, το Πρόγραμμα δύναται να επαναπροκηρυχθεί σε διαφορετικό χρόνο.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις θεματικές περιοχές και τους περιγραφητές του επιπέδου Α1, όπως παρουσιάζονται και αναλύονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, εστιάζει στην ανάπτυξη των κατωτέρω δεξιοτήτων:

  •  κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου,
  • κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.

   

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ακολουθεί τις αρχές της εκ του σύνεγγυς εκπαίδευσης.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Πιστοποιητικό παρακολούθησης στο τέλος του Προγράμματος δικαιούνται όσοι/όσες εκπαιδευόμενοι/ες:

  1. Συμμετέχουν στις δραστηριότητες/ασκήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
  2. Συμμετέχουν με επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του προγράμματος
  3. Δεν έχουν απουσιάσει σε περισσότερα από δύο μαθήματα

  Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος δεν επέχει θέση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2310-997572, 997577 και με email: idouliak@smg.auth.gr, avasili@smg.auth.gr.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος για κάθε εκπαιδευόμενο ανέρχεται σε 150€.

Το πληρωτέο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ στην αρχή του Προγράμματος (θα υπάρξει ενημέρωση ηλεκτρονικά πριν την έναρξη του προγράμματος).

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή μη πλήρους παρακολούθησης των μαθημάτων από υπαιτιότητα του εκπαιδευόμενου, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο