Search
Close this search box.

Διαπολιτισμική επικοινωνία και διαθρησκειακή συνύπαρξη στην ιστορία των Βαλκανίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2021-11-08 - 2021-11-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
1
Δίδακτρα:
ΔΩΡΕΑΝ
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ηλίας Ευαγγέλου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
07-11-2021

Διαπολιτισμική επικοινωνία και διαθρησκειακή συνύπαρξη στην ιστορία των Βαλκανίων

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

07-11-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Διαπολιτισμική επικοινωνία και διαθρησκειακή συνύπαρξη στην ιστορία των Βαλκανίων, διάρκειας 32 διδακτικών ωρών), το οποίο θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2021 και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονης) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.

   

  Στόχος του προγράμματος

  Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παρουσίαση ορισμένων χαρακτηριστικών περιπτώσεων που αποδεικνύουν ότι στη μακραίωνη ιστορία των Βαλκανίων η συνύπαρξη, η κατανόηση και η επικοινωνία των λαών, των πολιτισμών και των θρησκειών ήταν ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Η προβολή αυτών των ενδεικτικών περιπτώσεων πιστεύουμε ότι αρκούν για να ανατρέψουν την προσέγγιση των Βαλκανίων ως πυριτιδαποθήκης της Ευρώπης και εστίας εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών συγκρούσεων.

  Η ανατροπή αυτής της εικόνας των Βαλκανίων και η προβολή τους ως παράδειγμα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και διαθρησκειακής συνύπαρξης είναι ιδιαίτερα αναγκαία στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, η οποία καλείται να καλλιεργήσει αυτά τα ιδεώδη και να αναδείξει αυτήν την εν πολλοίς άγνωστη ιστορία των Βαλκανίων, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βέλτιστη αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σήμερα.

   

  Αναγκαιότητα προγράμματος

  Από τη μελέτη της ιστορίας των Βαλκανίων προκύπτει σαφώς ότι παρά τον ταραχώδη ιστορικό τους βίο και τον χαρακτηρισμό τους ως πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης η περιοχή εμφάνισε στο πέρασμα των αιώνων μια αξιοσημείωτη ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών των λαών της και παράλληλα διαμόρφωσε μια εντυπωσιακή παράδοση ανοχής, συνύπαρξης, επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης.

  Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρη η ανάγκη της ανάδειξης αυτών των χαρακτηριστικών των Βαλκανίων, καθώς και η αξιοποίησή τους. Η γνωριμία με τη βαλκανική εμπειρία της συνύπαρξης και της επικοινωνίας είναι πολύτιμη για τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την παιδαγωγική αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν από την πολιτισμική και θρησκευτική ποικιλομορφία του σύγχρονου σχολείου. Επίσης είναι απαραίτητη σε όσους – λειτουργούς ή επαγγελματίες – έρχονται σε επαφή με την πολυπολιτισμική σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία όπως επίσης και στους νέους επιστήμονες και ερευνητές που θέλουν να εμβαθύνουν σε αυτή την πτυχή της ιστορίας των Βαλκανίων.

   

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Οι επιμορφούμενοι μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα μπορούν:

  • Να αντιληφθούν την ποικιλομορφία και την πολυδιάστατη ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική εξέλιξη της Βαλκανικής Χερσονήσου, η οποία έρχεται σε αντίθετη με την παγιωμένη και μονοδιάστατη αντίληψη που έχει καθιερωθεί.
  • Να κατανοήσουν τους παράγοντες εκείνους που οδηγούν σε μια άλλη ανάγνωση του βαλκανικού παρελθόντος και συνδέονται με τον χαρακτήρα της πολιτισμικής ποικιλίας και της θρησκευτικής ετερότητας.
  • Να αντιληφθούν την πραγματικότητα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της διαθρησκειακής συνύπαρξης στο βαλκανικό παρελθόν.
  • Να αξιοποιήσουν τη γνώση αυτή είτε στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε στις επιστημονικές και ερευνητικές τους αναζητήσεις είτε στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

   

  Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, οι οποίοι καλούνται αφενός να εισάγουν τους μαθητές τους στην ιστορία και την κληρονομιά θρησκευτική, πολιτισμική, καλλιτεχνική κ.λ.π. της Βαλκανικής Χερσονήσου και συχνά υποχρεούνται να αναπαράγουν τις κατεστημένες αντιλήψεις για το βαλκανικό παρελθόν και αφετέρου είναι υποχρεωμένοι να διαχειριστούν σύγχρονα ζητήματα συνύπαρξης μαθητών διαφορετικής θρησκευτικής και πολιτισμικής προέλευσης.

  Παράλληλα, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ή τελειόφοιτους ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ΑΕΙ του εξωτερικού και ασχολούνται με την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανίων είτε για επιστημονικούς και ερευνητικούς λόγους είτε για επαγγελματικούς λόγους.

   

  Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  Οι κάτοχοι Πτυχίου ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ΑΕΙ του εξωτερικού

  Προαπαιτούμενα:

  • Απαιτείται Πτυχίο.
  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
  • Κατοχή προσωπικού e-mail.
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την αποδοχή των αιτήσεων.

   

  Μέθοδος υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονης) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr. Επίσης θα διατεθούν στους συμμετέχοντες οπτικοακουστικό υλικό (διαλέξεις και παρουσιάσεις), σημειώσεις και πρόσθετη βιβλιογραφία για την εμπέδωση και αφομοίωση των προσφερόμενων γνώσεων.

   

  Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Οπτικοακουστικό υλικό (διαλέξεις και παρουσιάσεις)
  2. Σημειώσεις

   

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει Σύγχρονες και Ασύγχρονες Διαλέξεις. Πιο συγκεκριμένα 21 ώρες θα πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Διδασκαλίας και 9 ώρες με τη μέθοδο της Σύγχρονης Διδασκαλίας.

  Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή στη διαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαίδευση (10 ώρες συνολικά Σύγχρονης και Ασύγχρονης Διδασκαλίας).
  2. Διαπολιτισμική επικοινωνία και διαθρησκειακή συνύπαρξη στα μεσαιωνικά Βαλκάνια (10 ώρες συνολικά Σύγχρονης και Ασύγχρονης Διδασκαλίας).
  3. Διαπολιτισμική επικοινωνία και διαθρησκειακή συνύπαρξη στα Βαλκάνια κατά τη νεότερη και τη σύγχρονη εποχή (10 ώρες συνολικά Σύγχρονης και Ασύγχρονης Διδασκαλίας).
  4. Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση των επιμορφούμενων.

   

  Διδακτικό προσωπικό

  Ο Ηλίας Ευαγγέλου σπούδασε Θεολογία και Ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα βουλγαρικής και παλαιοσλαβικής γλώσσας και φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο «Sv. Kliment Ohridski» της Σόφιας. Τις μεταπτυχιακές του σπουδές τις ολοκλήρωσε στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., όπου και υπέβαλε τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Η μετάφραση του Βίου του Βασιλείου του Νέου στα πλαίσια της απόκρυφης βουλγαρικής γραμματείας κατά το 13ο και 14ο αιώνα». Είναι Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο: «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Πνευματικός Βίος των Σλαβικών Λαών».

  Είναι Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Σλαβολόγων. Έχει οργανώσει και έχει λάβει μέρος σε σειρά συνεδρίων Πανελληνίων και Διεθνών που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό του σλαβικού κόσμου των Βαλκανίων, καθώς και τις πνευματικές και πολιτισμικές του σχέσεις με τον ελληνισμό και έχει εκδώσει σημαντικό αριθμό μελετών (μονογραφίες και άρθρα) που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό του βαλκανικού κόσμου και ιδιαίτερα των Σλάβων.

  Ο Αθανάσιος Γ. Αθανασιάδης σπούδασε Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στη Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου. Ενεγράφη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου όπου αργότερα υπέβαλε τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Η θρησκευτική διάσταση των εθνικών αντιπαραθέσεων στον χώρο των Βαλκανίων. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας 1990-1995».

  Μεταδιδακτορικές σπουδές ολοκλήρωσε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου (Σύγχρονη Εκκλησιαστική Ιστορία) με θέμα: «Η ισλαμική διάσταση στην εθνογένεση των μουσουλμάνων της Βοσνίας. Ιστορικές καταβολές και σύγχρονες εξελίξεις». Παράλληλα ασχολήθηκε ερευνητικά με τον σχηματισμό στα όρια της πρώην Γιουγκοσλαβίας των εθνικών πολιτικών ταυτοτήτων των επί μέρους Δημοκρατιών της. Το επιστημονικό του πεδίο εστιάζεται στον σλαβικό κόσμο των Βαλκανίων γενικότερα με έμφαση στις αναφορές των βυζαντινών πηγών στη διαμόρφωση του ευρύτερου πολιτιστικού και χριστιανικού περιβάλλοντος των Νοτιοσλάβων.

  Είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας Χριστιανικής Γραμματείας Αρχαιολογίας και Τέχνης) και διδάσκει στο Θεολογικό Τμήμα και στην Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών.

  Είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Σλαβολόγων και έχει δημοσιεύσει μελέτες σχετικές με την ιστορία των Νοτιοσλάβων.

  Ο Γιώργος Φούζας είναι Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ειδίκευση στη θεωρία και μεθοδολογία επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. Είναι εκπαιδευτικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση για την αειφορία και το περιβάλλον και κατέχει πτυχίο διεθνών σχέσεων και οργανισμών. Έχει διδάξει, σε προπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πελοποννήσου  μαθήματα παιδαγωγικής, ψυχολογίας, θεωριών μάθησης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει σε φοιτητές του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών το αντικείμενο της προαγωγής υγείας και τροποποίησης συμπεριφοράς. Έχει παρουσιάσει και δημοσιεύσει εργασίες του σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Επίσης, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων ως υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας εκπαίδευσης Κορινθίας, υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνος για πάνω από 350 προγράμματα και καινοτόμες δράσεις κατά τη διετία 2014-2015.  Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται τα ζητήματα διοικητικής αποτελεσματικότητας, η επιμόρφωση προσωπικού, η οργανωσιακή ψυχολογία, η εκπαίδευση για την ετερότητα και η τροποποίηση συμπεριφοράς εργαζομένων.  Την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά εργάζεται ως αποσπασμένος στο τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ όπου, μεταξύ άλλων καθηκόντων, μετέχει και στον σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων.

   

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  • Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (Το κουίζ θα περιλαμβάνει συνολικά 40 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Μελέτης Περίπτωσης. Το κουίζ θα τεθεί υπόψη των επιμορφούμενων μετά το τέλος των διαλέξεων και θα έχει διάρκεια 2 ώρες. Επιτυχής θα θεωρείται η ορθή απάντηση των μισών τουλάχιστον απαντήσεων από τους επιμορφούμενους).

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

   

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το Πρόγραμμα θα προσφερθεί δωρεάν.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση μπορεί να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail: thanosatha@theo.auth.gr.

  • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ του εξωτερικού
  • Σύντομο βιογραφικό.
 • Επικοινωνία

  Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Αθανάσιο Αθανασιάδη, ΕΔΙΠ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

  στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο