Search
Close this search box.

Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2021-03-24 - 2021-05-23 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
3
Δίδακτρα:
250€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Θεόδωρος Αντωνιάδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
23-03-2021

Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

23-03-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2», διάρκειας 63 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους μήνες Μάρτιο ως Μάιο 2021 και θα υλοποιηθεί με μεικτή εξ αποστάσεως διδασκαλία: ασύγχρονη μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr και σύγχρονη μέσω της πλατφόρμας Zoom.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θεόδωρος Αντωνιάδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ. Ανάμεσα στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα πέρα από την αρχαιογνωσία και τη μελέτη των κλασικών γλωσσών υπήρξε πάντοτε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης. Έχει συμμετάσχει με δημοσιευμένες ανακοινώσεις σε συνέδρια και έχει διδάξει την ελληνική ως ξένη/δεύτερη για περισσότερο από δέκα χρόνια σε φορείς και σε πανεπιστήμια όπως το Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και η Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης. Αποτελεί μέλος του σώματος διορθωτών των εξετάσεων Ελληνομάθειας του ΚΕΓ για το επίπεδο Γ2 από το 2010 έως σήμερα.

  Στο πρόγραμμα διδάσκει επίσης η Χριστίνα Τακούδα, διδάκτορας γλωσσολογίας και μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ Διδάσκει την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα για περισσότερα από είκοσι χρόνια σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, με εξειδίκευση στον ακαδημαϊκό λόγο των προχωρημένων επιπέδων. Είναι τακτική συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ως αξιολογήτρια και διορθώτρια στις Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας, συγγραφέας διδακτικών εγχειριδίων και μέλος ομάδων παραγωγής ψηφιακού διδακτικού υλικού για online μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και ειδικότερα για τη διδασκαλία του ακαδημαϊκού λόγου στα προχωρημένα επίπεδα ελληνομάθειας.

   

  Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας στην ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, ώστε οι μη φυσικοί ομιλητές της ελληνικής που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό να προσεγγίσουν το επίπεδο των φυσικών ομιλητών ανώτερης μόρφωσης (επίπεδο Γ2 – Άριστη Γνώση σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς).

  Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται η εξάσκηση και ενίσχυση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου). Επιπλέον, επιδιώκεται ο ακαδημαϊκός γραμματισμός των εκπαιδευομένων, με κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις, σε θεματικές που άπτονται της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στη διαχρονία και τη συγχρονία τους.

   

  Αναγκαιότητα προγράμματος

  Το επίπεδο Γ2 στην ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα είναι προαπαιτούμενο στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στην Ελλάδα που απαιτούν ανώτατες σπουδές. Είναι ζητούμενο για τους μη φυσικούς ομιλητές οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό ή καλούνται να μεταφράσουν κείμενα σε ακαδημαϊκό και δοκιμιακό λόγο από και προς τα ελληνικά. Συνιστά ένα επίπεδο ολοκληρωμένης και άρτιας χρήσης της γλώσσας, όπου οι μη φυσικοί ομιλητές, έχοντας ένα ευρύ λεξιλογικό ρεπερτόριο και τον έλεγχο πολύπλοκων γραμματικών δομών, μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα με τους φυσικούς ομιλητές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και προσωπικής ζωής.

  Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα πρακτικό, αλλά ουσιαστικό κενό στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Tα περισσότερα προγράμματα διδασκαλίας που προσφέρονται από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υλοποιούνται με φυσική παρουσία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, όσα προγράμματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας έχουν αναπτυχθεί και θεσμοθετηθεί μέχρι στιγμής, απευθύνονται στην πλειονότητά τους στα επίπεδα αρχαρίων και μέσων. Υπάρχει ωστόσο ένα κοινό μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής που έχουν κατακτήσει το μέσο ή και μέρος του προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας και επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα ή να εντρυφήσουν σε επιμέρους στοιχεία της γλώσσας και του πολιτισμού, χωρίς να μπορούν να παρακολουθήσουν συμβατικά προγράμματα διδασκαλίας με φυσική παρουσία.

   

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  • επεξεργάζονται κείμενα ακαδημαϊκού περιεχομένου προερχόμενα από πανεπιστημιακά εγχειρίδια, επιστημονικά άρθρα και άρθρα εκλαϊκευμένης επιστήμης
  • εφαρμόζουν στρατηγικές γρήγορης ανάγνωσης και εστιασμένης ανάγνωσης σε επιμέρους σημεία του νοήματος και στάσης του/της συγγραφέα/ως
  • διακρίνουν μεταξύ γενικού και ειδικού ακαδημαϊκού λεξιλογίου (ορολογία) σε διάφορους κλάδους ανθρωπιστικών επιστημών
  • εφαρμόζουν στρατηγικές κατανόησης λεξιλογίου μέσω ετυμολογικής ανάλυσης και συμφραζομένων
  • αξιοποιούν ψηφιακούς πόρους, όπως ηλεκτρονικά λεξικά και σώματα κειμένων, προκειμένου να εντοπίζουν λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις και να τοποθετούν τα λεξικογραμματικά στοιχεία σε αυθεντικά περιβάλλοντα χρήσης
  • κατανοούν τον απαιτητικό προφορικό λόγο φυσικών ομιλητών μέσα από βίντεο και ηχητικά αρχεία συναφή με το θέμα κάθε ενότητας
  • παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο σε κειμενικά είδη που εξετάζονται στο προχωρημένο επίπεδο, όπως άρθρο έκφρασης γνώμης, τυπική επιστολή, κείμενο ομιλίας σε συνέδριο ειδικών κ.ά.
  • κάνουν προφορικές παρουσιάσεις πολυτροπικού χαρακτήρα, να συμμετέχουν σε διαδικτυακές συζητήσεις προφορικές και υβριδικές (π.χ. φόρουμ διαλόγου) και να επιχειρηματολογούν σε ποικίλα κοινωνικά ζητήματα.

   

  Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • ομιλητές της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας και επιθυμούν να το πιστοποιήσουν για επαγγελματικούς λόγους με τις «Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας» στα επίπεδα πολύ καλής γνώσης (Γ1) και άριστης γνώσης (Γ2)
  • αλλοδαπούς φοιτητές ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ. Ελληνικής γλώσσας και Φιλολογίας, Θεολογίας, Μετάφρασης, Ιστορίας και Αρχαιολογίας κ.ά.) που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο ελληνομάθειάς τους για τις ανάγκες των σπουδών τους και για την ενίσχυση των επαγγελματικών τους προοπτικών
  • ομιλητές για τους οποίους η ελληνική είναι γλώσσα πολιτιστικής κληρονομιάς (ομογενείς δεύτερης ή/και τρίτης γενιάς)
  • διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα στο εξωτερικό, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα στο προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας με φυσική παρουσία και
  • γενικότερα, λάτρεις της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

   

  Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  • Μη φυσικοί ομιλητές της ελληνικής που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο παρελθόν σε μέσο ή σε προχωρημένο επίπεδο (κατά προτίμηση Γ1)
  • Κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 ή Γ1(προαιρετικά)
  • Αλλοδαποί διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό
  • Φυσικοί ομιλητές της ελληνικής, φοιτητές και πτυχιούχοι τμημάτων φιλολογίας που ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα :

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ενεργοποιημένο μικρόφωνο και κάμερα στο Zoom

   

  Μέθοδος υλοποίησης

  Το πρόγραμμα προσφέρεται εξ ολοκλήρου από απόσταση με συνδυασμό μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει 27 ώρες σύγχρονης γλωσσικής διδασκαλίας με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα Zoom και 36 ώρες ασύγχρονης μάθησης μέσα από αυθεντικά πολυτροπικά κείμενα, ηλεκτρονικά γλωσσάρια και διαδραστικά κουίζ στην πλατφόρμα elearning.auth.gr.

  Το ψηφιακό διδακτικό υλικό διαρθρώνεται σε οκτώ διδακτικές ενότητες, μία για κάθε εβδομάδα του προγράμματος. Σε κάθε ενότητα οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάζονται ασύγχρονα ένα βασικό κείμενο έκτασης 1000-1300 λέξεων που προέρχεται από ακαδημαϊκό εγχειρίδιο ή επιστημονικό άρθρο. Η γλωσσική επεξεργασία καθοδηγείται από δύο διαδραστικά κουίζ με ερωτήματα κλειστού τύπου, ένα κουίζ κατανόησης γραπτού λόγου και ένα κουίζ χρήσης της γλώσσας. Η διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων είναι κειμενοκεντρική, με παραδείγματα χρήσης από το κείμενο. Ως αρωγός στην κατανόηση του ειδικού λεξιλογίου λειτουργεί ηλεκτρονικό γλωσσάρι, όπου εξηγούνται με απλό τρόπο στην ελληνική γλώσσα λόγιες εκφράσεις και τεχνικοί όροι που συναντώνται στο κείμενο.

  Το ασύγχρονο τμήμα κάθε ενότητας, που αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας τεσσάρων ωρών, συνοδεύεται από σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία διάρκειας τριών διδακτικών ωρών. Σε αυτή, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τον/την εκπαιδευτή/τρια τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη γλωσσική επεξεργασία και τη συμπλήρωση των κουίζ, αλλά και να μελετήσουν παράλληλα κείμενα για συγκριτική ανάλυση και συζήτηση στην τάξη. Στα παράλληλα κείμενα περιλαμβάνονται αυθεντικά βίντεο με φυσικούς ομιλητές για την εξάσκηση της κατανόησης απαιτητικού προφορικού λόγου. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την ανάθεση παραγωγής γραπτού λόγου (έως 400 λέξεων) σε κειμενικά είδη που ζητούνται συνήθως στο προχωρημένο επίπεδο. Οι εργασίες διορθώνονται από τους εκπαιδευτές σύμφωνα με τα κριτήρια των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας.

  To πρόγραμμα ολοκληρώνεται με παρουσιάσεις των εκπαιδευομένων σε μία από τις θεματικές ενότητες που προηγήθηκαν, με στόχο την εξάσκηση στην παραγωγή προσχεδιασμένου προφορικού λόγου ακαδημαϊκού περιεχομένου.

   

  Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Ψηφιακό διδακτικό υλικό αποτελούμενο από: αποσπάσματα πανεπιστημιακών εγχειριδίων και επιστημονικών άρθρων ανθρωπιστικών επιστημών, αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων, ηλεκτρονικά γλωσσάρια για κάθε ενότητα, διαδραστικά κουίζ κατανόησης γραπτού λόγου και χρήσης της γλώσσας, σημειώσεις power point με κλιτικά παραδείγματα και μεταγλωσσικές εξηγήσεις, παράλληλα κείμενα, βίντεο και ηχητικά αρχεία συναφή με το θέμα κάθε ενότητας
  • Κατάλογος ηλεκτρονικών διευθύνσεων για περαιτέρω μελέτη και εξάσκηση στην ελληνική γλώσσα
  • Αναλυτικός κατάλογος των πηγών από όπου αντλήθηκε το διδακτικό υλικό
  • Βιβλιογραφία για το προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας και τη διδασκαλία του ακαδημαϊκού λόγου.

   

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Θεματικές ενότητες

  1. Κοινωνική διάσταση του αρχαίου μύθου (Χ. Τακούδα)
  2. Ελληνική παράδοση: λαϊκό παραμύθι (Χ. Τακούδα)
  3. Γλωσσομάθεια (Χ. Τακούδα)
  4. Μύθοι και αλήθειες για τη γλώσσα (Χ. Τακούδα)
  5. Στοιχεία νεότερης ελληνικής ιστορίας: ο φιλελληνισμός στην Ελληνική Επανάσταση (Χ. Τακούδα)
  6. Έλληνες ή Γραικύλοι; Η εικόνα των Ελλήνων στη Δύση από την αρχαιότητα έως σήμερα (Θ. Αντωνιάδης)
  7. Ψηφιακός ανθρωπισμός (Θ. Αντωνιάδης)
  8. Η ποίηση στη ζωή μας (Θ. Αντωνιάδης)
  9. Παρουσιάσεις εργασιών      

  Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από 4 ώρες ασύγχρονης και 3 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

   

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων προκύπτει από την επίδοσή τους στα κουίζ, τις γραπτές εργασίες και την τελική παρουσίαση. Η συμμετοχή στις τηλεδιασκέψεις, η συμπλήρωση των κουίζ και η εκπόνηση μικρής έκτασης εργασιών είναι υποχρεωτική για την απόδοση τριών διδακτικών μονάδων (3 ECTS). Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 23/4/2021.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

   

  Κόστος συμμετοχής

  Το κόστος του Προγράμματος είναι 250€.

  Το ποσό μπορεί να καταβληθεί σε δύο δόσεις: πρώτη δόση 150€ μέχρι 23/3/2021 και δεύτερη δόση 100€ μέχρι 23/4/2021.

  Το ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. και η απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος: cfilippou2002@yahoo.gr

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών/ βεβαιώσεων που αποδεικνύουν επίπεδο ελληνομάθειας τουλάχιστον Β2.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Αντωνιάδη ή την κ. Τακούδα στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: thantoni@lit.auth.gr , christak@smg.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο