Search
Close this search box.

Αρχική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ευπαθών τροφίμων ATP

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2024-11-22 - 2024-11-30 ( 24 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μικτή μέθοδος διδασκαλίας

ECTS:
4
Δίδακτρα:
340€-1300€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Γεώργιος Σαββαΐδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
15-11-2024

Αρχική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ευπαθών τροφίμων ATP

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

15-11-2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Αρχική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ATP, συνολικής διάρκειας 40 διδακτικών ωρών (εκ των οποίων 24 διδακτικές ώρες θεωρητική εκπαίδευση ADR, 6 ώρες πρακτική εκπαίδευση ADR, 8 διδακτικές ώρες θεωρητική εκπαίδευση  ATP, 2 ώρες πρακτική εκπαίδευση ATP). Οι θεωρητικές ενότητες ADR και ATP θα διεξαχθούν με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας epresence. Οι πρακτικές ενότητες ADR και ATP θα διεξαχθούν δια ζώσης. Το πρόγραμμα παρέχει συνολικά 4 ECTS.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γεώργιος Σαββαΐδης, καθηγητής  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού ΑΠΘ, Συντονιστή της ομάδας Ψηφιακής Απεικόνισης και Προσθετικής Κατασκευής (DRAM) του ΑΠΘ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκει ο κ. Μηνάς Λουλάς, Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Καρλσρούης Γερμανίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου και εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφαλούς μεταφορά ADR ATP.

  Έναρξη προγράμματος: 22/11/2024

  Λήξη προγράμματος: 30/11/2024

  Διάρκεια εκπαίδευσης: 40 διδακτικές ώρες

  Διάρκειας αξιολόγησης/εξέτασης 1,17 ώρες.

  Συγκεκριμένα:

  • 22 Νοεμβρίου 2024, ώρες 17:00 – 22:00  = 6 ώρες  Θεωρία  ADR
  • από 25 έως και 27 Νοεμβρίου 2024, ώρες 17:00 – 22:00 =18 ώρες Θεωρία ADR
  • 28 Νοεμβρίου 2024, ώρες 15:15 – 22:00  = 8 ώρες  Θεωρία  ATP
  • 30 Νοεμβρίου 2024, ώρες  09:15 – 14:15 = 6 ώρες Πρακτική ADR δια ζώσης (ο τόπος θα ανακοινωθεί)
  • 30 Νοεμβρίου 2024, ώρες  14:30 – 16:00 = 2 ώρες Πρακτική ATP δια ζώσης (ο τόπος θα ανακοινωθεί)
  • Εξέταση:  30 Νοεμβρίου 2024  (δια ζώσης)  ώρες  17:00 – 18:00 = 60 min ADR, ώρες  18:20 – 19:00 = 40 min ATP

  Κόστος:

  1η Θεματική Ενότητα (ADR): 960 €  (συμπεριλαμβάνεται η εξέταση/αξιολόγηση)

  2η Θεματική Ενότητα (ATP): 340 €  (συμπεριλαμβάνεται η εξέταση/αξιολόγηση)

  Συνολικό κόστος (1η και 2η Θεματική Ενότητα ADR + ATP): 1300 € (συμπεριλαμβάνεται η εξέταση/αξιολόγηση)

  Ισχύουν εκπτώσεις για ομαδικές εγγραφές. Επικοινωνία στο 2310-996005 και 6945598833.

  Παρέχεται πιστοποιητικό αρχικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR, πιστοποιητικό αρχικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ATP, πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 10 Ιουνίου έως 15 Νοεμβρίου 2024.

 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αρχική κατάρτιση του ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ). Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την απόκτηση από τους συμμετέχοντες των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων σύμφω­να με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα διαθέτουν εξειδικευμένες, αντικειμενικές γνώσεις στο πεδίο εργασίας (έλεγχοι σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς ADR – ATP, με πλήρη επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών.

  Οι καταρτιζόμενοι θα κατέχουν ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διενέργεια ελέγχων οχημάτων κατά  ADR – ATP και την εξεύρεση λύσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των οχη­μάτων στους κανονισμούς ADR-ATP.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται στο ελεγκτικό προσωπικό Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ).

 • Κριτήρια επιλογής

  Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΦΕΚ Β’ 226/20-1-2023, άρθρο 2, παρ. 4), αίτηση συμμετοχής για την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης μπορούν να υποβάλλουν όσες/όσοι είναι κάτοχοι ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων.

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο με αξιόπιστη ταχύτητα σύνδεσης

  ►Κατοχή προσωπικού e-mail

  ►Η/Υ ή ταμπλέτα ή smartphone συνδεδεμένο στο διαδίκτυο

  ►Εξ αποστάσεως έλεγχος ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης

  ►ακουστικά & μικρόφωνο

  ►web-camera.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται με εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση με το πρόγραμμα epresence. Ο σύνδεσμος αποστέλλεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες αμέσως μετά την παραλαβή του αποδεικτικού κατάθεσης. Η εξέταση αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τρεις απαντήσεις, εκ των οποίων η μία είναι η ορθή και επιλέγονται από βάσεις δεδομένων. Η εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (elearning) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ Β’ 226/20-1-2023.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Αρχική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR. Σύνολο 24 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης, 6 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και 1 διδακτική ώρα εξέτασης, ECTS 3.

  Περιγραφή (σύμφωνα με το Παράρτημα Va του ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023)

  1. Εισαγωγή στη Συμφωνία ADR- Βασικές έννοιες
  2. Απαιτήσεις Μερών Συμφωνίας ADR:
  • Μέρος 1 (ορισμοί, μεταβατικές διατάξεις)
  • Μέρος 2 (ταξινόμηση υλών)
  • Μέρος 3 (κατάλογος ουσιών/επεξήγηση στηλών)
  • Μέρος 4 (κωδικοποίηση δεξαμενών, ιεράρχηση, αρχείο)
  • Μέρος 6 (κατασκευή δεξαμενών, επιθεωρήσεις, σήμανση, πρότυπα)
  • Μέρος 9 (προδιαγραφές ανά κατηγορία οχήματος)
  1. Ταξινόμηση οχημάτων ADR (νομοθεσία, διαδικασίες )
  2. Φορείς ελέγχου ADR – Πιστοποιητικά δοκιμών (νομοθεσία, διαδικασίες)
  3. Έλεγχος οχήματος ADR στο ΚΤΕΟ (νομοθεσία, διαδικασίες, δικαιολογητικά, σημεία ελέγχου, πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR)
  4. Πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR (οδηγίες συμπλήρωσης )
  5. Πρακτική άσκηση σε βυτιοφόρο όχημα FL και ΕΧ/II ή ΕΧ/ΙΙΙ
  6. Σύνοψη- Επίλυση αποριών – Ανταλλαγή απόψεων

   

  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Αρχική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων ATP. Σύνολο 8 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης, 2 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και 0,67 διδακτική ώρα εξέτασης, ECTS 1.

  Περιγραφή (σύμφωνα με το Παράρτημα Vβ του ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023)

  1. Συμφωνία AΤΡ (αλλαγές που αφορούν σε εξοπλισμό, πιστοποιητικά, σημάνσεις)
  2. Φορείς ελέγχου ATP – Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΑΤΡ (αλλαγές σε νομοθεσία,

  διαδικασίες)

  1. Έλεγχος οχήματος ΑΤΡ στο ΚΤΕΟ (αλλαγές σε νομοθεσία, διαδικασίες, δικαιολογητικά,

  σημεία ελέγχου)

  1. Πρακτική άσκηση σε φορτηγό ψυγείο ATP
  2. Σύνοψη- Επίλυση αποριών – Ανταλλαγή απόψεων.
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται σε ψηφιακή μορφή:

  1. Ισχύων ΦΕΚ σχετικά με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν (Θεματική Ενότητα 1 – ADR).
  2. ΦΕΚ Β’ 1003/26-3-2019 σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Θεματική Ενότητα 1 – ADR).
  3. Ισχύουσα συμφωνία για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ATP) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 καθώς και των τροποποιήσεών της (Θεματική Ενότητα 2 – ATP).
  4. ΦΕΚ Β’ 2499/19-9-2014 σχετικά με τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την ταξινόμηση και τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων που υπάγονται στις διατάξεις της Συμφωνίας ATP για τις διεθνείς μεταφορές καθώς και την έκδοση του Πιστοποιητικού ATP (Θεματική Ενότητα 2 – ATP).
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Α. Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων: 

  Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 3 ώρες στη θεωρητική κατάρτιση ενώ δεν επιτρέπεται απουσία στην πρακτική κατάρτιση..

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση. Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023, Άρθρο 3, παρ. 4, Η εξέταση περιοδικής κατάρτισης ADR διαρκεί εξήντα  (60) λεπτά της ώρας και περιλαμβάνει τριάντα (30) ερωτήσεις Επιτυχόντες της εξέτασης αρχικής κατάρτισης ADR θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ερωτήσεις.

  Η εξέταση αρχικής κατάρτισης ATP διαρκεί σαράντα (40) λεπτά της ώρας και περιλαμβάνει είκοσι (20) ερωτήσεις. Επιτυχόντες της εξέτασης περιοδικής κατάρτισης ATP θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον δεκαέξι (16) ερωτήσεις. Η σειρά των ερωτήσεων είναι τυχαία και διαφορετική για κάθε υποψήφιο.

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μαζί με την αίτηση

  Β. Δικαιώματα Εκπαιδευομένων: 

  1. Οι εκπαιδευόμενες/οι ενημερώνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ για κάθε είδους πληροφορία που άπτεται της λειτουργίας του Κέντρου.
  2. Οι εκπαιδευόμενες/οι υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τις/ τους εκπαιδεύτριες/τές, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
  3. Οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος και την επιστροφή διδάκτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.9 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  4. Οι εργασίες των εκπαιδευομένων προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες:

  • Πιστοποιητικό αρχικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR, το οποίο εκδίδεται από το Φορέα Κατάρτισης σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023, Παράρτημα Ι.
  • Πιστοποιητικό αρχικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ATP, το οποίο εκδίδεται από το Φορέα Κατάρτισης σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023, Παράρτημα ΙΙΙ.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα: Γεώργιος Σαββαΐδης

  Τηλέφωνο: 6945598833

  Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 17:00

  e-mail: adr@meng.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1η Θεματική Ενότητα (ADR): 960 €

2η Θεματική Ενότητα (ATP):  340 €

Συνολικό κόστος για 1η και 2η Θεματική Ενότητα ADR + ATP: 1300 €

Το κόστος συμμετοχής στην 1η ή στην 2η ή και στις δύο (1η και 2η) Θεματικές Ενότητες αναφέρεται παραπάνω και καταβάλλεται εφάπαξ μαζί με την αίτηση συμμετοχής στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

Επωνυμία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ

ΙΒΑΝ GR9401722020005202057157381

BIC SWIFTPIRBGRAA

Στο αποδεικτικό κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο Κωδικός Έργου 76036.

Ισχύουν εκπτώσεις για ομαδικές εγγραφές από τον ίδιο εργοδότη. Επικοινωνία στο 2310-996005 και 6945598833.

Μετάβαση στο περιεχόμενο