Search
Close this search box.

Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική- ΚΥΠΡΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2020-11-06 - 2021-06-27 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
7,5
Δίδακτρα:
7000€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Κ. Τολίδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
28-10-2020

Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική- ΚΥΠΡΟΣ

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

28-10-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με το European University Cyprus στη Λευκωσία, σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο:  “Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική” με την εκπαιδευτική μέθοδο της συμβατικής διδασκαλίας, με θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια και αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας και πληροφορίας στην εκπαίδευση.

  Επιστημονικά Υεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Κοσμάς Τολίδης.

  Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

  Το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης “Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική” αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, την ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων, τη γνώση της χρηστής ερευνητικής μεθοδολογίας, εκ μέρους των συμμετεχόντων με τελικό στόχο την βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης, και της παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών στον πληθυσμό στην Ελλάδα.

  Η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής, του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.  Για την παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

  Το Πρόγραμμα έχει σπονδυλωτή μορφή 5 τριημέρων μέσα σ’ ένα ακαδημαϊκό έτος και παρέχει Βεβαίωση συμμετοχής και Πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης απαιτείται η παρακολούθηση 85 διδακτικών ωρών και επιπλέον η μελέτη υλικού και η εκπόνηση εργασιών, τα οποία συνολικά αποδίδουν 7.5 ECTS.

  Λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα του προγράμματος ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων περιορίζεται στους 30.

  Στόχοι του Προγράμματος

  Σημαντικός στόχος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων  στη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνωστική περιοχή της Οδοντικής Χειρουργικής-Αισθητικής Οδοντιατρικής που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αντικειμένου με την παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων.

  Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής Χειρουργικής αποτελεί σημαντικό γνωστικό αντικείμενο της καθ’ ημέρα οδοντιατρικής κλινικής πράξης και είναι από τα πλέον αναζητούμενα στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.  Ιδιαίτερα σήμερα, μέσα από τις παραμέτρους, της αισθητικής, της μέγιστης διατήρησης των οδοντικών ιστών, των σύγχρονων υλικών, των Laser, των αποκαταστάσεων CAD/CAM και της αντιμετώπισης μικρών αλλά και μεγάλων ελλειμάτων των σκληρών οδοντικών ιστών ξεχωρίζει σε ποικιλότητα και ενδιαφέρον, παρουσιάζοντας μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Πολλοί από τους παραπάνω αναφερόμενους τομείς αποτελούν ανεξάρτητα μεμονωμένα προγράμματα κλινικής εξειδίκευσης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης κυρίως στο εξωτερικό.  Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα όμως ενός προγράμματος μέσα σε Πανεπιστημιακό περιβάλλον είναι η δυνατότητα να προσφέρει γνώσεις ενταγμένες στην κλινική πραγματικότητα και όχι στη θεωρητική προσέγγιση

  Σύμφωνα με τους παραπάνω στόχους, το Πρόγραμμα αποβλέπει στην απόκτηση των εξής μαθησιακών αποτελεσμάτων:

  • κατανόηση των αναγκών, των μεθόδων και υλικών αντιμετώπισης προβλημάτων αποκαταστατικής/αισθητικής οδοντιατρικής
  • ικανότητα διάγνωσης και σχεδιασμού θεραπείας διαφόρου βαθμού δυσκολίας κλινικών περιστατικών
  • δεξιότητα στη χρήση σύγχρονων συσκευών όπως τα κλινικά μικροσκόπια, οι συσκευές cad/cam και οδοντιατρικά laser
  • πρακτική εφαρμογή σε προσομοιωτές και κλινικές επιδείξεις σε ασθενείς ευρύτατου φάσματος όλων των παραπάνω κλινικών καταστάσεων

   

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες της Οδοντιατρικής στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

   

  Χώρος διεξαγωγής του Προγράμματος

  Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Οδοντιατρική Σχολή του European University Cyprus στη Λευκωσία.

   

  Διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος

  1η Θεματική ενότητα: Βασικές αρχές αισθητικής οδοντιατρικής (17 ώρες)

  6-7 Νοεμβρίου 2020

  2η Θεματική ενότητα: Άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις (17 ώρες)

  15-17 Ιανουαρίου  2021

  3η Θεματική ενότητα: Έμμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις (17 ώρες)

  26-28 Μαρτίου 2021

  4η Θεματική ενότητα: Χρήση Laser και κλινικής μικροσκοπίας στις αισθητικές αποκαταστάσεις (17 ώρες)

  7-9 Μαϊου 2021

  5η Θεματική ενότητα Παρουσίαση περιστατικών / εξετάσεις (17 ώρες)

  25-27 Ιουνίου 2021

   

  Κόστος συμμετοχής

  Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 7000€ (6000€ για το ΑΠΘ και 1000€ για το ΕΠΚ) ανά εκπαιδευόμενο.  Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε δύο δόσεις των 3500€ (3000 ΑΠΘ και 500 ΕΠΚ), η πρώτη με την εγγραφή στο πρόγραμμα και η δεύτερη μετά το πέρας της 2ης εκπαιδευτικής ενότητας.

  • Για το «ΑΠΘ» :
   Bank Name: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
   A/C Name: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ.
   A/C Number: 5202-057157-381
   IBAN: GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381
   SWIFT: PIRBGRAΑ
  • Για το «ΕΠΚ» :
   Bank Name: Bank of Cyprus
   A/C Name: European University – Cyprus Ltd
   A/C Number: 0136-11-007463
   IBAN: CY39002001360000001100746300
   SWIFT: BCYPCY2N

  Τα καταθετήρια που αφορούν στο Α.Π.Θ. θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ealiakou@dent.auth.gr για να κόβονται τα ανάλογα παραστατικά.

   

  Αιτήσεις

  Η επιλογή θα βασισθεί σε αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα  με τους τίτλους σπουδών.

   

   

  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος

  Καθηγητής Κ. Τολίδης

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν με τον επιστημονικά υπεύθυνο του Προγράμματος, Καθηγητή Κοσμά Τολίδη (ktolidis@dent.auth.gr τηλ 6944565648) και με την γραμματέα του Προγράμματος κ. Ελίζα Λιάκου (ealiakou@dent.auth.gr, τηλ 2310999608) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο