Search
Close this search box.

Φιλοσοφία – Θεολογία – Βιοηθική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-11-23 - 2024-04-23 ( 39 )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
3
Δίδακτρα:
150€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Πέτρος Παναγιωτόπουλος
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
20-11-2023

Φιλοσοφία – Θεολογία – Βιοηθική

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

20-11-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Φιλοσοφία – Θεολογία – Βιοηθική», διάρκειας 39 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 και θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της μεθόδου της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγήτριες και καθηγητές του Α.Π.Θ. και άλλων πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό στο αντικείμενο της βιοηθικής.

  Έναρξη προγράμματος: 23 Νοεμβρίου 2023

  Λήξη προγράμματος: 23 Απριλίου 2024

  Διάρκεια: 39 (33 ώρες διδασκαλίας και 6 ώρες αξιολόγησης)

  Κόστος: 150 ευρώ

  Παρέχεται εκπτωτική πολιτική: ΟΧΙ

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης/ ECTS: ΝΑΙ / 3 ECTS

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 4 Οκτωβρίου έως 20 Νοεμβρίου  

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν στο e-mail knizamis@theo.auth.gr

  1. Απολυτήριο Λυκείου
 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι να καταστήσει προσιτή την έννοια της «βιοηθικής» στους εκπαιδευόμενους, αναδεικνύοντας τους χώρους εκείνους που αποτελούν τους πυλώνες ανατροφοδότησης και εμπλουτισμού της, όπως η σύγχρονη φιλοσοφία και  η θεολογία. Ειδικά για επαγγέλματα που σχετίζονται άμεσα με επιλογές και αποφάσεις βιοηθικού ενδιαφέροντος, όπως οι φροντιστές και οι επαγγελματίες υγείας, το πρόγραμμα θα παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις για περαιτέρω προβληματισμό και επιμόρφωση σε σχετικά ζητήματα. Αποστολή της βιοηθικής είναι να αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ των δυνατοτήτων που προέκυψαν από την επιστημονική πρόοδο και την τεχνολογική εξέλιξη και των ικανοτήτων διαχείρισής τους. Επιδιωκόμενος στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει, να επιμορφώσει, να πληροφορήσει και να φέρει αντιμέτωπους τους εκπαιδευόμενους με ζητήματα, ερωτήματα και θέματα βιοηθικού περιεχομένου που απαιτούν κριτική σκέψη, αξιολόγηση καταστάσεων και λήψη πρωτοβουλιών.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να έχουν μια σφαιρική εικόνα για τις βασικές αρχές και τα κύρια αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η βιοηθική. Να προσεγγίζουν τις διάφορες έννοιες με τις οποίες σχετίζεται η βιοηθική και να γνωρίζουν να τις περιγράφουν. Να αφουγκράζονται και να εντοπίζουν τους πιθανούς κινδύνους μιας μηχανιστικής και αποκλειστικά τεχνολογικής θεώρησης της ζωής. Να διακρίνουν τη διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει σήμερα τον χώρο της βιοηθικής και προκύπτει ως αποτέλεσμα του ευρύτατου και πολυδιάστατου αντικειμένου της. Να διατυπώνουν προτάσεις και προβληματισμούς για τις εφαρμογές της έρευνας και να αναδεικνύουν τη σημασία της προσωπικής και της δημόσιας ευθύνης, διευρύνοντας τις προσλαμβάνουσες και τους ηθικούς προβληματισμούς.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που ασχολείται, εργάζεται ή απλά επιθυμεί να εκπαιδευτεί στις βασικές αρχές αλλά και σε σύγχρονα εξειδικευμένα θέματα βιοηθικής. Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχοντες μπορεί να είναι επαγγελματίες Λειτουργοί Υγείας (Ιατροί, Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Φροντιστές ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων), Πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Φιλοσοφίας, Θεολογίας, Φιλολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας κ.λπ.) και Νομικής Σχολής, καθώς και Κληρικοί. Επιπλέον, συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν και προπτυχιακοί φοιτητές όλων των ανωτέρω προαναφερθέντων Τμημάτων (με την προϋπόθεση ότι στα Τμήματα στα οποία φοιτούν δεν προσφέρονται αντίστοιχες γνώσεις στο πρόγραμμα σπουδών), καθώς και εθελοντές που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στα εν λόγω επιστημονικά αντικείμενα. Η βιοηθική επιμόρφωση έρχεται μέσω αυτού του προγράμματος να προσφερθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  επαγγελματίες Λειτουργοί Υγείας (Ιατροί, Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Φροντιστές ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων), Πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Φιλοσοφίας, Θεολογίας, Φιλολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας κ.λπ.) και Νομικής Σχολής, καθώς και Κληρικοί. Επιπλέον, συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν και προπτυχιακοί φοιτητές όλων των ανωτέρω προαναφερθέντων Τμημάτων (με την προϋπόθεση ότι στα Τμήματα στα οποία φοιτούν δεν προσφέρονται αντίστοιχες γνώσεις στο πρόγραμμα σπουδών), καθώς και εθελοντές που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στα εν λόγω επιστημονικά αντικείμενα. Η βιοηθική επιμόρφωση έρχεται μέσω αυτού του προγράμματος να προσφερθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο.

  Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του προσωπικού εξοπλισμού των επιμορφωτών και των επιμορφούμενων και δεν θα απαιτηθεί χρήση αίθουσας, εξοπλισμού και προσωπικού του Α.Π.Θ. για την πραγματοποίησή του.

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας !

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Για τη διδασκαλία εξ αποστάσεως με τη μορφή της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα zoom, ενώ για την αξιολόγηση μέσω κουίζ, πιθανώς η πλατφόρμα του e-learning αν χρειαστεί ή διαφορετικά τα email των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 διδακτικές ενότητες και στο τέλος της καθεμίας θα γίνει 2ώρη αξιολόγηση. Επιπλέον, θα γίνει και μια τελική αξιολόγηση εφ’ όλης της ύλης.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Παρουσιάσεις – Διαφάνειες (power point) του κάθε διδάσκοντος
  2. Σημειώσεις
  3. Βιβλιογραφία
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την κάθε εξέταση με τη μορφή quiz στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας αλλά και την τελική αξιολόγηση

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι τις 22 Νοεμβρίου.

 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δρ. Κλεάνθη Νιζάμη, στον Τομέα Ηθικής & Κοινωνιολογίας του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα: Κλεάνθης Νιζάμης

  Τηλέφωνο: 22310996967, 2310996976

  Ώρες επικοινωνίας: 10.00 – 13.30

  email: knizamis@theo.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

150 ευρώ

Το κόστος συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντα, θα κατατίθεται σε σχετικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, ο οποίος θα αποσταλεί προσωπικά στον καθένα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο