Search
Close this search box.

Αρμοδιότητες Επιστημονικών Υπευθύνων

Οι Επιστημονικές/οι Υπεύθυνες/οι των προγραμμάτων έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α) υποβάλλουν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου τα σχέδια σπουδών, τις οργανωτικές λεπτομέρειες, τον προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το ύψος των τελών τους

β) επιλέγουν, τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες, εποπτεύουν και ελέγχουν το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του προγράμματος που τελεί υπό την ευθύνη τους

γ) υπογράφουν τις συμβάσεις και τις εντολές πληρωμής του προσωπικού, καθώς και τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου που τελεί υπό την ευθύνη τους

δ) μεριμνούν για την καταλληλότητα, επιλέγουν και εξασφαλίζουν τον χώρο διεξαγωγής του προγράμματος, όταν αυτό διεξάγεται με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Εξασφαλίζουν και εποπτεύουν τον απαραίτητο για την υλοποίηση του προγράμματος εργαστηριακό εξοπλισμό της αίθουσας

ε) για τα προγράμματα που διεξάγονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνεργάζονται με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ για την επιλογή της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και άλλες οργανωτικές λεπτομέρειες που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος

στ) συνεργάζονται με τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ για την οικονομική διαχείριση του έργου που τελεί υπό την ευθύνη τους

ζ) ενημερώνουν έγκαιρα το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ για οποιαδήποτε αλλαγή στις οργανωτικές λεπτομέρειες του προγράμματος, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο του Κέντρου και το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ και συνεργάζονται με το Τμήμα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος για να εξασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή του

η) πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή των υλοποιούμενων προγραμμάτων

θ) συνυπογράφουν με την/τον Πρόεδρο του Κέντρου τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης

ι) μεριμνούν για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους

Επιπλέον, οι ΕΥ ελέγχουν:

ια) την ακρίβεια της παρουσίας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, κάθε ημέρα εκπαίδευσης, τόσο για την προσέλευση, όσο και για την αποχώρησή τους

ιβ) την τήρηση των υποχρεώσεων των λοιπών συντελεστών του προγράμματος

ιγ) την πληρότητα του σχεδίου μαθήματος του εκπαιδευτή, για κάθε ώρα εκπαίδευσης

ιδ) την καταλληλόλητα του προτεινόμενου εκπαιδευτικού υλικού και τη διανομή του, ως προς την ποσότητα και τις προδιαγραφές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο