Search
Close this search box.

Οργάνωση και διεύθυνση χορού ψαλτών – κύκλος α΄. Τα μέλη της Θείας Λειτουργίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2020-10-05 - 2022-05-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
8
Δίδακτρα:
175€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
π. Χρυσόστομος Νάσσης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
04-10-2020

Οργάνωση και διεύθυνση χορού ψαλτών – κύκλος α΄. Τα μέλη της Θείας Λειτουργίας

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

04-10-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  «Οργάνωση και διεύθυνση χορού ψαλτών – κύκλος α΄.
  Τα μέλη της Θείας Λειτουργίας»

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο, «Οργάνωση και διεύθυνση χορού ψαλτών – κύκλος α΄. Τα μέλη της Θείας Λειτουργίας». Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ.

  Στόχοι του Προγράμματος

  Σκοπός του προγράμματος είναι η οργάνωση και κατάρτιση ενός συστήματος αδόντων, κατά τα πρότυπα των πατριαρχικών χορών της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (Μ.τ.Χ.Ε.), όπως αυτοί διαμορφώθηκαν κατά τη μεταβυζαντινή εποχή, σύμφωνα με έγγραφες μαρτυρίες που παρατίθενται στις πηγές. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει στη διάχυση της γνώσης σχετικά με την οργάνωση ενός σύγχρονου χορού ψαλτών, τα καθήκοντα εκάστου μέλους, την επιλογή του κατάλληλου ρεπερτορίου (έχοντας ως γνώμονα το ρεπερτόριο των μαθημάτων που ψάλλονται σήμερα στην Μ.τ.Χ.Ε.), τον τρόπο εκγύμνασης των φωνών, την από χορού ερμηνεία και εκτέλεση των μαθημάτων, τη μέθοδο προετοιμασίας του χορού, ενώ επιπλέον εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη μεθοδολογία της διεύθυνσης ενός χορού ψαλτών.

  Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

  Α. Σε Ποιους Απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε θεολόγους, κληρικούς, ιεροψάλτες και καθηγητές και ρέκτες βυζαντινής μουσικής. Κατά προτεραιότητα επιλέγονται κάτοχοι πτυχίου βυζαντινής μουσικής (βλ. παράγραφο «Υποβολή αιτήσεων και επιλογή μετεχόντων»).

  Β. Η δομή του Προγράμματος, διδακτική μεθοδολογία & αξιολόγηση

  Η διάρθρωση του προγράμματος των μαθημάτων έχει ως εξής:

  Θα γίνουν 24 συναντήσεις των τριών διδακτικών ωρών στο διάστημα μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου 2020-Φεβρουαρίου 2021, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες 3 συναντήσεις των 6 διδακτικών ωρών για την προετοιμασία και την τελική ηχογράφηση των μελών.

  Ειδικότερα, το Πρόγραμμα θα έχει συνολικά 90 ώρες και 8 ECTS. Η διδακτική μεθοδολογία βασίζεται στην εκ του σύνεγγυς διδασκαλία, την οποία αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο ο υποψ. διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, κ. Δήμος Παπατζαλάκης. Για την παρουσίαση επί μέρους θεμάτων (ιστορικών, θεολογικών, θεωρητικών) η διδασκαλία γίνεται επικουρικά από μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αξιολογηθούν επί τη βάσει της συμμετοχής τους στις συναντήσεις – μαθήματα και στην τελική ηχογράφηση των μελών της Θείας Λειτουργίας. Επιπλέον θα έχουν την υποχρέωση να συντάξουν έκθεση 750-1000 λέξεων, στην οποία θα καταγράψουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αναφερόμενοι κυρίως στην οργάνωση και διεύθυνση χορού ψαλτών. Η έκθεση θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

  Γ. Πιστοποίηση

  Μετά το πέρας της παρακολούθησης χορηγούνται:

  (α) Βεβαίωση συμμετοχής ή (β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (8 ECTS).

  Κόστος Συμμετοχής

  Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 175 ευρώ. Το ποσό θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση είναι 75 ευρώ και θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020. Η δεύτερη δόση των 100 ευρώ θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2020.

  Εκπαιδευτικό υλικό

  Για τις ανάγκες του προγράμματος θα συνταχθεί εγχειρίδιο, το οποίο θα περιέχει όλες τις συνθέσεις που θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευόμενους. Το εγχειρίδιο θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (π.χ. moodle, dropbox), ώστε να είναι προσβάσιμο (με κωδικό) στους συμμετέχοντες, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Καθώς το πρόγραμμα αφορά στην πρακτική της μουσικής παράδοσης, το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει τα μουσικά μέλη προς επεξεργασία, διδασκαλία και τελική ηχογράφηση.

  Χρονική διάρκεια και τόπος διεξαγωγής

  Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή απόγευμα και ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες.

  Υποβολή αιτήσεων και επιλογή μετεχόντων

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  2. Τίτλους Σπουδών
  3. Δίπλωμα/Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής (αν υπάρχει)

  Για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιλέγονται, κατά προτεραιότητα, κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος βυζαντινής μουσικής.

   

   

  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος

  π. Χρυσόστομος Νάσσης,

  Επίκουρος Καθηγητής

  Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ (e-mail: elm@past.auth.gr).

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο