Search
Close this search box.

Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση. Γ΄ Κύκλος: Η περίπτωση των δύο προς Κορινθίους Επιστολών του απ. Παύλου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2021-04-02 - 2021-06-19 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
6,5
Δίδακτρα:
150€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Κυριακούλα Παπαδημητρίου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
31-03-2021

Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση. Γ΄ Κύκλος: Η περίπτωση των δύο προς Κορινθίους Επιστολών του απ. Παύλου

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

31-03-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση. Γ΄ Κύκλος: Η περίπτωση των δύο προς Κορινθίους Επιστολών του απ. Παύλου», διάρκειας 60 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2021 και θα υλοποιηθεί με υβριδική μέθοδο εκπαίδευσης, δηλ. με σύγχρονη εξ αποστάσεως, με ασύγχρονη, αλλά και με φυσική παρουσία, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ. Είναι καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης με εξειδίκευση στη Γλώσσα, στην Ερμηνεία και στην Ερμηνευτική της. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία και Θεολογία, και διδάσκει επί 20ετία και πλέον μαθήματα για την Ελληνική γλώσσα των βιβλικών και εκκλησιαστικών κειμένων. Οι επιστημονικές της έρευνες επικεντρώνονται στη μελέτη της γλώσσας της Καινής Διαθήκης, της γλώσσας των Εβδομήκοντα, και ευρύτερα της Ελληνιστικής Κοινής, σε συνάρτηση με την ερμηνεία των βιβλικών κειμένων και τη διάδρασή τους με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών του ίδιου Τμήματος και επιστημονική υπεύθυνη των δύο προηγούμενων κύκλων του παρόντος ΔΒΜ Προγράμματος.

  Στο Πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές Πανεπιστημίου από τα Τμήματα της Θεολογικής και Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και της Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Μ., εξειδικευμένοι σε ζητήματα βιβλικής γραμματείας και ελληνικής γλώσσας. Βιβλικοί θεολόγοι, γλωσσολόγοι, φιλόλογοι, και ιστορικοί προσεγγίζουν την Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής διεπιστημονικά, εξετάζοντας τα κείμενα γλωσσικά, πολιτισμικά και θεολογικά.

   

  Στόχος του προγράμματος

  Ο σκοπός του Προγράμματος είναι διπλός:

  • αφενός επιδιώκει να καταστήσει το ελληνικό κείμενο της Αγίας Γραφής προσιτό και κατανοητό στον σύγχρονο αναγνώστη και να δώσει στους εκπαιδευτικούς, και σε όσους ασχολούνται με αυτό, εργαλεία για τη διδασκαλία του,
  • και αφετέρου επιζητεί να αναδείξει και να κάνει ευρύτερα γνωστό ένα πολύτιμο κομμάτι της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, την Κοινή Ελληνιστική, στην οποία έχει γραφεί το βιβλικό κείμενο και η οποία αποτελεί σημαντικό κρίκο μέσα στην αδιάλειπτη συνέχεια της Ελληνικής γλώσσας μέχρι σήμερα.

  Ειδικότερα οι στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

  • ανάπτυξη της ικανότητας της γλωσσικής και θεολογικής κατανόησης του κειμένου μέσα στην πολιτισμική του συνάφεια
  • συμβολή στη γλωσσική μελέτη της Ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμικού της εμπλουτισμού κατά την περίοδο της σύνταξης της Αγίας Γραφής
  • προβολή της διαχρονίας της Ελληνικής γλώσσας και της σπουδαίας θέσης που έχει μέσα σ’ αυτήν η Κοινή Ελληνιστική με κύριο εκπρόσωπο τα ελληνικά βιβλικά κείμενα.

   

  Αναγκαιότητα προγράμματος

  • Τα ελληνικά βιβλικά κείμενα αποτελούν μέρος της ελληνικής, της ευρωπαϊκής, αλλά και της οικουμενικής παιδείας, αποτελούν δε αντικείμενο και της ελληνικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε με το μάθημα των Θρησκευτικών είτε με μαθήματα της Ελληνικής γλώσσας. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη πληρέστερης και ειδικότερης κατάρτισης των εκπαιδευτικών θεολόγων, αλλά και φιλολόγων. Επίσης, ικανοποιεί και τα ενδιαφέροντα εκείνων που ασχολούνται ερευνητικά ή ακόμη και ερασιτεχνικά με τα ελληνικά κείμενα της Αγίας Γραφής, καθώς και γενικότερα με την Κοινή Ελληνιστική.
  • Επιπλέον, τα κείμενα της Αγίας Γραφής αποτελούν άμεσο αντικείμενο αναφοράς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, καθώς και γενικότερα της εκκλησιαστικής διακονίας είτε με την κατήχηση είτε με το κήρυγμα είτε με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο θεολογική πληροφόρηση του ποιμνίου. Το Πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην ανάγκη του έγκυρου καταρτισμού ιερέων, ιεροκηρύκων, κατηχητών στο έργο τους από ειδικούς επιστήμονες.
  • Περαιτέρω, το Πρόγραμμα συμπληρώνει το κενό που υπάρχει στη διδασκαλία της Κοινής Ελληνιστικής γλώσσας, η οποία, παρά την αναγνωρισμένη επιστημονικά σημασία της, δεν διδάσκεται στη Μέση Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να θεωρείται λανθασμένα ότι καλύπτεται από την κλασική Αρχαία Ελληνική και να μένουν άγνωστες ή παρερμηνευμένες οι περισσότερες πτυχές της.

   

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουν:

  • δυνατότητα αναγνώρισης των μορφολογικών και συντακτικών φαινομένων τις γλώσσας των ελληνικών βιβλικών κειμένων και ευρύτερα τις Κοινής Ελληνιστικής
  • ικανότητα σημασιολογικής και ερμηνευτικής εμβάθυνσης με αναφορά στη χρήση τις γλώσσας μέσα στην ιστορικοκοινωνική και πολιτισμική συνάφεια τις εποχής των ελληνικών βιβλικών κειμένων
  • απόκτηση δεξιότητας στη μετάφραση και στην ανάλυση των ελληνικών κειμένων τις Αγίας Γραφής χωρίς εξάρτηση από τις υπάρχουσες μεταφράσεις και αναλύσεις.

   

  Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Τμημάτων Θεολογίας, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και άλλων ειδικοτήτων των Ανθρωπιστικών Σπουδών, που ενδιαφέρονται για την Ελληνική γλώσσα της Αγίας Γραφής και ευρύτερα για την Κοινή Ελληνιστική
  • αποφοίτους και ερευνητές, που ασχολούνται με τα ελληνικά βιβλικά κείμενα διεπιστημονικά, από γλωσσικής, θεολογικής ή πολιτισμικής άποψης και μελετούν την Κοινή Ελληνιστική
  • κληρικούς, ιεροκήρυκες, κατηχητές και σε όσους διακονούν τον λόγο της Εκκλησίας μελετώντας τα ιερά κείμενα
  • όσους έχουν εγκύκλιες γνώσεις της Αρχαίας Ελληνικής και επιθυμούν να γνωρίσουν ουσιαστικά και υπεύθυνα την Ελληνική γλώσσα της Αγίας Γραφής και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την Κοινή Ελληνιστική γλώσσα των ελληνιστικών και ελληνορωμαϊκών χρόνων

   

  Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας και Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

  Απαραίτητη προϋπόθεση, οι υποψήφιοι να γνωρίζουν βασικά στοιχεία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, όπως διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

   

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

   

  Μέθοδος υλοποίησης

  Το Πρόγραμμα προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με υβριδική εκπαιδευτική μέθοδο. Θα πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Α.Π.Θ. και, εάν επιτρέψουν οι συνθήκες, η διδασκαλία θα γίνεται, επίσης, με φυσική παρουσία. Επιπλέον, θα παρέχεται ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με ανάρτηση video και μαθησιακού υλικού στην ηλεκτρονική τάξη του e-learning.

   

  Εκπαιδευτικό υλικό

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Παρουσιάσεις (ppt)
  2. Σημειώσεις
  3. Βιβλιογραφία
  4. Video διαλέξεων

  Μετά από κάθε παράδοση του μαθήματος θα αναρτώνται στο e-learning οι παρουσιάσεις, οι σημειώσεις και η βιβλιογραφία του μαθήματος και θα αποθηκεύεται το video της διάλεξης, ώστε να είναι όλα στη διάθεση των εκπαιδευομένων για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.

   

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Το Πρόγραμμα δομείται με 20 μαθήματα, τα οποία γίνονται με διαδραστική παράδοση της ύλης, που περιλαμβάνει διδασκαλία και ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων με ασκήσεις. Τα μαθήματα κατανέμονται σε 10 εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων προσφέρονται δύο τρίωρα μαθήματα ανά εβδομάδα, συνολικά 60 ώρες εκπαιδευτικής διαδικασίας, που ισοδυναμούν με 6,5 ECTS. Στα μαθήματα συμπεριλαμβάνονται γλωσσικές και λεξιλογικές ασκήσεις επί των κειμένων που διδάσκονται και πρακτική εφαρμογή της χρήσης των γλωσσολογικών εργαλείων, τα οποία παρουσιάζονται. Οι ασκήσεις και η πρακτική εφαρμογή καταλαμβάνουν 8 ώρες, που συμπεριλαμβάνονται στις 60 ώρες των μαθημάτων της σύγχρονης εκπαίδευσης. Στην ασύγχρονη εκπαίδευση οι ώρες των ασκήσεων, καθόσον εκτελούνται από τους εκπαιδευομένους εκτός του πραγματικού χρόνου των μαθημάτων, υπολογίζονται ως επιπλέον φόρτος, χωριστά.

  Το Πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες με τους αντίστοιχους διδάσκοντες/ουσες:

  1. Εισαγωγικό μάθημα: Παρουσίαση της δομής και της μεθοδολογίας του Προγράμματος και οδηγίες για την παρακολούθησή του. Βιβλιογραφία, ηλεκτρονικές πηγές και διαδικτυακοί τόποι. Τα χαρακτηριστικά της Ελληνιστικής Κοινής και η γραμματεία της. Ιδιαιτερότητες της Ελληνιστικής Κοινής των βιβλικών κειμένων (Κ. Παπαδημητρίου)
  2. Περιεχόμενο και εισαγωγικά ζητήματα των προς Κορινθίους Επιστολών του απ. Παύλου (Κ. Παπαδημητρίου).
  3. Αυτοπροσδιορισμοί και ειδικά λεξιλόγια στις προς Κορινθίους Επιστολές. Κοινωνιο-γλωσσολογική προσέγγιση. (Κ. Παπαδημητρίου).
  4. Μαρτυρίες στις προς Κορινθίους Επιστολές για τη Θεία Ευχαριστία ως κοινή πρακτική της εκκλησιαστικής κοινότητας. Κοινωνιο-γλωσσολογική προσέγγιση. (Κ. Παπαδημητρίου).
  5. Νομικοί όροι στην Α΄ προς Κορινθίους υπό το φως παπύρων και επιγραφών της εποχής της Καινής Διαθήκης (Αικ. Τσαλαμπούνη).
  6. Νομικοί όροι στην Β΄ προς Κορινθίους υπό το φως παπύρων και επιγραφών της εποχής της Καινής Διαθήκης (Αικ. Τσαλαμπούνη).
  7. Η παρουσία των γυναικών στην εκκλησία και την πόλη της Κορίνθου: η μαρτυρία της Α΄ Κορινθίους και των επιγραφών (Αικ. Τσαλαμπούνη).
  8. Δούλοι και απελεύθεροι στην Α΄ Κορ και στις επιγραφές της πόλης της Κορίνθου (Αικ. Τσαλαμπούνη)
  9. Ελληνιστική Κοινή Ι: δομικά και λεξιλογικά χαρακτηριστικά (Ασ. Φλιάτουρας)
  10. Ελληνιστική Κοινή ΙΙ: μεθοδολογικά εργαλεία (Ασ. Φλιάτουρας)
  11. Προς Κορινθίους: λεξιλογική και υφολογική ανάλυση Α΄ (Ασ. Φλιάτουρας)Ι
  12. Προς Κορινθίους: λεξιλογική και υφολογική ανάλυση Β΄ (Ασ. Φλιάτουρας)ΙΙ
  13. Η γλώσσα των προς Κορινθίους Επιστολών υπό το πρίσμα της Κατασκευαστικής Μορφολογίας Α΄ (Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη)
  14. Η γλώσσα των προς Κορινθίους Επιστολών υπό το πρίσμα της Κατασκευαστικής Μορφολογίας Β΄ (Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη)
  15. Μηχανισμοί σημασιολογικής αλλαγής και μεταφορικός λόγος στις προς Κορινθίους επιστολές Α΄ (Αθ. Γεωργακόπουλος)
  16. Μηχανισμοί σημασιολογικής αλλαγής και μεταφορικός λόγος στις προς Κορινθίους επιστολές Β΄ (Αθ. Γεωργακόπουλος)
  17. Οι φιλοσοφικές σχολές και ιδέες τον 1ο αιώνα μ.Χ.: φιλοσοφικός εκλεκτικισμός και θρησκευτικός συγκρητισμός (Γ. Ζωγραφίδης)
  18. Φιλοσοφικές κοινότητες και επιστολογραφία: φιλοσοφική γλώσσα και επικοινωνία. Φιλοσοφικές πρακτικές: άσκηση, γάμος και παραμυθία θανάτου (Γ. Ζωγραφίδης)
  19. Η πρόσληψη και η διακειμενικότητα με τα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής ως ερμηνευτικά εργαλεία των δύο προς Κορινθίους επιστολών του απ. Παύλου (Κ. Παπαδημητρίου)
  20. Καταληκτικό μάθημα: Το πολιτικό λεξιλόγιο του αποστόλου Παύλου στις δύο προς Κορινθίους Επιστολές. Σύνοψη και ανακεφαλαίωση του Προγράμματος (Κ. Παπαδημητρίου).

   

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  1. να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  2. να έχουν συμμετάσχει ενεργά στις ασκήσεις που συνοδεύουν τη διδασκαλία.

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

   

  Κόστος συμμετοχής

  Το κόστος του Προγράμματος είναι 150€.

  Το ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. και η απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος: roditheol@yahoo.gr.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό
  2. Τίτλοι σπουδών

   

  Δείτε την αφίσα του προγράμματος εδώ.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Συνημμένα αρχεία:

  poster_kegagiagrafi3

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ροδή Γεωργιάδου στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: roditheol@yahoo.gr τηλ 6934890218

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο