Search
Close this search box.

Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2024-01-26 - 2024-03-08 ( 55 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
4
Δίδακτρα:
300-390 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Θεόδωρος Παπακυριάκου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
19-01-2024

Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

19-01-2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα – Νομική Σχολή ΑΠΘ σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη», διάρκειας 55 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο διάστημα 26.1.2024 έως 8.3.2024 και θα υλοποιηθεί με την μέθοδο  της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Το πρόγραμμα παρέχει 4 ECTS. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, σύμφωνα  με το αναλυτικό πρόγραμμα που παρατίθεται πιο κάτω.

  Τα δικαιώματα του διοικουμένου έχουν αναδειχθεί ως μια ιδιαίτερη κατηγορία, που συμβάλλει στην πληρέστερη προστασία όσων μελών του κοινωνικού συνόλου βρίσκονται αντιμέτωπα με τους κρατικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο μιας διοικητικής διαδικασίας και από αυτή την επαφή διακυβεύονται συμφέροντά του.   Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων και εμβαθυμένων γνώσεων σε ό,τι αφορά το κανονιστικό περιεχόμενό τους και την οικεία πράξη . Το πρόγραμμα στοχεύει στην συστηματική μελέτη και κριτική αξιολόγηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, ώστε οι συμμετέχουσες/οντες σε αυτό να μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων από τους φορείς τους,  τόσο των διοικητικών αρχών, όσο και των δικαστηρίων. Η πληθώρα των διοικητικών διαφορών που απασχολούν τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δικαστήρια, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα του προγράμματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με 4 ECTS, εφόσον οι συμμετέχουσες/οντες ολοκληρώσουν με επιτυχία και την εξέταση, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά. Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Θεόδωρος Παπακυριάκου, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθυντής Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων και συνεργάτης σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει εκδώσει πέντε μονογραφίες, έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα με συγγραφή εκτενών αυτοτελών συμβολών, και έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες και άρθρα σε τιμητικούς τόμους και περιοδικά. Συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και είναι μέλος σε διάφορα όργανα του ΑΠΘ και επιστημονικών ενώσεων.

  Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής  Σχολής ΑΠΘ. Είναι Συν-διευθύντρια του κοινού ΠΜΣ «Ευρωπαϊκό και συγκριτικό κοινωνικό δίκαιο» που διοργανώνουν το Α.Π.Θ και το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης και Δ/τρια του ΠΜΣ Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη του ΑΠΘ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Απρίλιος 2015-Σεπτέμβριος 2019). Είναι μέλος   της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT 2019- σήμερα) και υπήρξε μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2015-2022). Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κύρωση της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης (ν. 4531/2018), μέλος των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για το θεσμικό πλαίσιο των Ανεξάρτητων Αρχών (11/2016- 12/2017) και Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ουσιαστική ισότητα των φύλων (9/2010-10/2011). Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Master II του Πανεπιστημίου Paris Ouest (1/2015) και στο Πανεπιστήμιο της Μεσίνα (4/2005). Ιππότης του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Από τον 6/2020 είναι Ερευνήτρια στο τριετές ερευνητικό πρόγραμμα «Λαϊκιστικός συνταγματισμός», που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ (κωδ. 96057).

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένοι Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, καθώς και εξειδικευμένοι ακαδημαϊκοί στον τομέα του δημοσίου

  Έναρξη προγράμματος: 26.1.2024

  Λήξη προγράμματος: 8.3.2024

  Διάρκεια: 55 διδακτικές ώρες

  Κόστος:   300 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα – 390 για τα νομικά πρόσωπα ανά εκπαιδευόμενο.

  Παρέχεται εκπτωτική πολιτική.

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης/ 4 ECTS

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από   11/10/2023 έως 26/02/2024

  Διδακτικό προσωπικό

  Ειδικότερα διδάσκουν οι:

  Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Δρ. Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 • Στόχος του προγράμματος

  Η δημόσια διοίκηση επιφορτίζεται κατά κύριο λόγο με την εκπλήρωση της υποχρέωσης του κράτους για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για τον λόγο αυτό, ο συντακτικός και ο κοινός νομοθέτης έχουν αναγνωρίσει ειδικά δικαιώματα στους χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών, που με την άσκησή τους δεν εξασφαλίζουν απλώς την ουσιαστική προστασία των συμφερόντων τους, αλλά ελέγχουν την δημόσια διοίκηση και συμβάλλουν στην τήρηση της νομιμότητας. Με δυο λόγια, τα δικαιώματα του διοικουμένου έχουν σταδιακά αναδειχθεί και σε εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην συστηματική προσέγγιση και κριτική αξιολόγηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτό να μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων από τους φορείς τους και να εξασφαλίζεται ο σεβασμός τους ενώπιον τόσο των διοικητικών αρχών, όσο και των δικαστηρίων.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο των δικαιωμάτων των διοικουμένων στην πράξη και θα έχουν επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών. Ειδικότερα θα διαθέτουν μια σφαιρική και ουσιαστική αντίληψη  για τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις για τις σχέσεις διοικούμενων και δημόσιας διοίκησης, και θα έχουν επίγνωση των θέσεων της νομολογίας και της επιστήμης τόσο διαχρονικά, όσο και στα πλέον επίκαιρα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται στο πεδίο των δικαιωμάτων των διοικουμένων.

  Οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα κατέχουν ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την δυνατότητα διατύπωσης εξειδικευμένων και άρτιων κανονιστικών προτάσεων, που θα ενσωματώνουν την κυμαινόμενη νομολογία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την άμεση ενσωμάτωση των επιστημονικών εξελίξεων για την επίλυση των νομικών προβλημάτων που ενδημούν στην διοικητική πράξη και αποτελούν την ύλη του κλάδου της διοικητικής δικαιοσύνης.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών Επιστημών και  άλλων επιστημών , που είτε λόγω ειδικότερου επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω ενασχόλησης στην πράξη (ενδεικτικά απόφοιτοι της ΕΣΔΑ), με την ιδιότητα π.χ. του δικηγόρου ή του δικαστικού λειτουργού ή του στελέχους της δημόσιας διοίκησης έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα που γεννώνται από τους περιορισμούς που τίθενται στα δικαιώματα των διοικουμένων ή από τις δυσκολίες που δημιουργεί το υφιστάμενο πλαίσιο οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και επιθυμούν, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις επίκαιρες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στον οικείο κλάδο και για τα σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: όσες/όσοι έχουν ολοκληρώσει το βασικό κύκλο σπουδών [Πτυχίο ΑΕΙ (Νομικών Επιστημών και  άλλων επιστημών) – Πτυχίο ΤΕΙ για τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ] και εντάσσονται στις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες αποδεκτών του προγράμματος.

  Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Επιθυμητή η πρόσβαση σε μικρόφωνο και κάμερα υπολογιστή.

  Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε εναλλακτικά  και στο e-mail anti-corruption@law.auth.gr.

  1. Πτυχίο σπουδών
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική.

   

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 διδακτικές/θεματικές ενότητες:

  1. Συνταγματική και διεθνής προστασία των δικαιωμάτων των διοικουμένων
  2. Η συμμετοχή του διοικούμενου στις διοικητικές διαδικασίες
  3. Η προστασία του φορολογουμένου
  4. Τα «εξ αντανακλάσεως» δικαιώματα των διοικουμένων
  5. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας

  Οι οποίες περιλαμβάνουν τις αναλυτικά αναφερόμενες στο παρακάτω αρχείο:

  Οδηγός Σπουδών

  Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 55 διδακτικές ώρες και το πρόγραμμα παρέχει 4 ECTS.

  Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο:

  Πρόγραμμα Δικαιώματα διοικούμενων 2024

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα προετοιμαστεί και θα δοθεί ηλεκτρονικά (λόγω της έκτασής του):

  1. εκτεταμένος φάκελος εκπαιδευτικού υλικού, που θα περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών,
  2. πίνακας νομοθεσίας,
  3. πίνακας νομολογίας,
  4. πίνακας βιβλιογραφίας

  σχετικά με τα θέματα που θα αναπτυχθούν.

  Το πρόγραμμα παρέχει 4 ECTS.

   

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Α. Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων: 

  1. Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  2. Η παρουσία των επιμορφούμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική. Στα προγράμματα που υλοποιούνται με φυσική παρουσία, όπως και σε αυτά που υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η φοίτηση είναι γενικώς υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης που έχει ορισθεί από κάθε πρόγραμμα.
  3.   Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:
  • το ποσοστό των απουσιών να μην υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης,
  • αν επιθυμούν να τους χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης με ECTS, θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία και την εξέταση, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά.
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την έναρξη του προγράμματος.

  Β. Δικαιώματα Εκπαιδευομένων: 

  1. Οι εκπαιδευόμενες/οι ενημερώνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ για κάθε είδους πληροφορία που άπτεται της λειτουργίας του Κέντρου.
  2. Οι εκπαιδευόμενες/οι υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τις/ τους εκπαιδεύτριες/τές, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
  3. Οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος και την επιστροφή διδάκτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.9 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, 4 πιστωτικών μονάδων (4 ECTS), το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

   

   

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τα μηνύματά τους στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: anti-corruption@law.auth.gr.

  Νικολία Καραλιώτα, 6975260732 ώρες 11:00-15:00.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκπαιδευόμενος 300 ευρώ

Νομικό πρόσωπο 390 ευρώ/εκπαιδευόμενο

Εκπτωτική πολιτική*

Ι. Ασκούμενος (δικηγόρος) – Ειδική εκπτωτική κατηγορία:  250 ευρώ

ΙΙ. Έκπτωση 15%

– Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ

– Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν

– Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

ΙΙΙ. Έκπτωση 30%:

– Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής

– Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ

– Άνεργες/οι

– Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

– ΑμεΑ

– Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

* Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο