Search
Close this search box.

Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ιστού: Παιδαγωγικές και Διδακτικές εφαρμογές στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-10-16 - 2024-08-07 ( 501 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
17
Δίδακτρα:
350€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Παναγιώτης Αρβανίτης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
10-10-2023

Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ιστού: Παιδαγωγικές και Διδακτικές εφαρμογές στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

10-10-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ιστού: Παιδαγωγικές και Διδακτικές εφαρμογές στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, διάρκειας 501 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί μεταξύ 16/10-2022 ώς 7/8/2024 και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμα E-learning και της πλατφόρμας Zoom.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Παναγιώτης Αρβανίτης, Καθηγητής, Τμήματος Γαλλικής γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας & την Επικοινωνία, ΑΠΘ. Ο κ. Αρβανίτης έχει γνωστικό αντικείμενο τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στη Διδασκαλία της Γλώσσας. Το πεδίο έρευνας του και οι δημοσιεύσεις του εστιάζουν στη χρήση των τεχνολογιών web 2.0 and web 3.0, στα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα διδασκαλίας, στη μάθηση μέσω κινητών συσκευών, στη μάθηση μέσω παιχνιδιών και στη συνεργατική μάθηση μέσω των ΤΠΕ. Ασχολείται επίσης με τους τρόπους με τους οποίους διδάσκουσες/οντες μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες Web 2.0 and Web 3.0 έτσι ώστε να προωθήσουν τη συνεργατική μάθηση και την δόμηση γνώσης σε online αλλά και offline συνθήκες.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν επίσης Καθηγήτριες/ές, μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ, μεταδιδάκτορες και διδάκτορες ερευνήτριες/ες στον χώρο των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Ειδικότερα:

  • Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Καθηγητής ΑΠΘ, Χρήση Δικτύων και Πολυμέσων στη Γλωσσική Κατάρτιση,
  • Ξανθίππη Δημητρούλια, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Θεωρία και την Πράξη της Μετάφρασης,
  • Κωνσταντίνος Μπίκος, Καθηγητής ΑΠΘ, Σχολική Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες,
  • Πηνελόπη Κρυστάλλη, Επικ. Καθηγήτρια, Ψηφιακές Τεχνολογίες & Διδακτική της Ξένης Γλώσσας,
  • Αθηνά Βαρσαμίδου, Μέλος ΕΔΙΠ, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση- Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Οργάνωση & Διοίκηση,
  • Ελένη Μαυροπούλου, Υποψ. Μεταδιδάκτορας ΑΠΘ, Διδάκτορας ΑΠΘ, Ψηφιακές Τεχνολογίες – Φορητή Μάθηση,
  • Σωφρονία Μαραβελάκη Εκπαιδευτικός, Διδάκτορας ΑΠΘ, Ψηφιακές Τεχνολογίες – Ψηφιακή αφήγηση,
  • Αικατερίνη Βαρδάρη, Υποψ. Διδάκτορας ΑΠΘ, Ψηφιακές Τεχνολογίες – Επαυξημένη Πραγματικότητα,

  Το σεμινάριο χαρακτηρίζεται ως ΕΤΗΣΙΟ όπως προβλέπει ο νόμος, ώστε να μοριοδοτείται  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Στόχος του προγράμματος

  Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αναδιαμορφώσει τις κοινωνικές αντιλήψεις και πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και διάδοσης γνώσης. Η ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αφορά τόσο τη μάθηση όσο και την προσαρμογή στις νέες επαγγελματικές και κοινωνικές συνθήκες, που καθορίζονται από τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές. Η εμφάνιση και επικράτηση των υπηρεσιών Web 2.0 φέρνουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα, οι ομάδες και οι κοινωνίες αποκτούν και παράγουν γνώση. Το κύριο ζήτημα είναι πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να αναδιαμορφώσουν τη σύγχρονη τάξη, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κατάρτιση. Αυτή η διαδικασία απαιτεί την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, στην κριτική προσέγγιση και στην αποτελεσματική ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη, με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών που θα τους επιτρέπουν να κατανοούν τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και να προσαρμόζονται αυτόνομα και συστηματικά σε αυτές. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει διπλό στόχο: να παράσχει στους συμμετέχοντες τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τις διάφορες τεχνολογίες, υπηρεσίες και πλατφόρμες του διαδικτύου, που μπορούν να υποστηρίξουν την αναμόρφωση της παιδαγωγικής και της διδασκαλίας με σύγχρονο και δυναμικό τρόπο, και να τους υποστηρίξει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν τη χρήση αυτών των υπηρεσιών και τεχνολογιών ως δημιουργοί εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού ώστε να αναμορφώσουν στην πράξη τη σύγχρονη τάξη, με στόχο την ανάπτυξη της αυτονομίας, της διάδρασης και της συνεργασίας των μαθητών.

   

  Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στη χρήση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, την αξιοποίηση μεθόδων online συνεργασίας και επικοινωνίας, καθώς και τη χρήση εργαλείων όπως η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, η ψηφιακή αφήγηση και η παιχνιδοποίηση. Τέλος, θα εξοικειωθούν με την ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών εκπαιδευτικών υλικών, ανταποκρινόμενοι έτσι στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πρακτικής.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να…

  – Να κατανοούν τη σημασία της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.

  – Να κατανοούν τη σημασία της προσαρμογής των διδακτικών πρακτικών στις νέες ψηφιακές συνθήκες στον επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο.

  – Να αξιοποιούν και να χειρίζονται επαρκώς τα διδαχθέντα ψηφιακά εργαλεία και τις διαδικτυακές πλατφόρμες στο πλαίσιο δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  – Να προσαρμόζουν τη παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία σε σύγχρονα ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα.

  – Να αξιοποιούν τα σύγχρονα ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία και τα σύνθετα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης..

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  – σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

  – σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής,

  – σε στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές),

  – σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

  – σε απόφοιτους ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (τουλάχιστον τριετούς διάρκειας) ή άλλους ενδιαφερόμενους αποφοίτους Σχολών και Τμημάτων διαφορετικών επιστημονικών πεδίων που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  • Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, στελέχη εκπαίδευσης,
  • Eν ενεργεία εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές Εκπαίδευσης, κ.ά.) ή εργάζονται ήδη σε αυτές τις θέσεις και ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση.

  Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται επίσης:

  Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  Κατοχή προσωπικού e-mail

  Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

  Γνώση αγγλικής γλώσσας

  Για την επιλογή των υποψηφίων απαιτείται η κατάθεση της σχετικής φόρμας αίτησης, στην οποία επίσης θα αναγράφονται οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι την συμπλήρωση του μέγιστου δυνατού αριθμού εγγραφών για αυτόν τον κύκλο του προγράμματος.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Τα μαθήματα θα διεξάγονται εξ αποστάσεως με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Οι εκπαιδευόμενες/οι θα έχουν πρόσβαση, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Α.Π.Θ. σε αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα, καθ’ όλη την διάρκεια του Προγράμματος, προβλέπονται 3 συναντήσεις στην πλατφόρμα Zoom, για σύνοψη, συζήτηση και επίλυση αποριών.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

   Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρκεί συνολικά 40 εβδομάδες (10 μήνες/501 ώρες) . Αναλυτικότερα:

  • 3 εβδομάδες (12 ώρες) διδασκαλία εξ αποστάσεως (μέσω πλατφόρμας Zoom) σύγχρονη.
  • 37 εβδομάδες (222 ώρες) διδασκαλία εξ αποστάσεως και ασύγχρονη, στον χρόνο και ρυθμό κάθε συμμετέχουσας/οντα. Κάθε εβδομάδα ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός quiz αξιολόγησης.
  • 12 μικρο-δραστηριότητες/ασκήσεις/μελέτες περίπτωσης/ενασχόληση με εφαρμογές και λογισμικά σε αντίστοιχες εβδομάδες.
  • Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την υποβολή μιας σύντομης τελικής πρακτικής εργασίας (30 ώρες).

   

  Οι κύριες διδακτικές/θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  Γενική εισαγωγή – Παρουσίαση προγράμματος.

  Ψηφιακότητα και Εκπαίδευση.

  Ψηφιακοί γραμματισμοί στην Εκπαίδευση.

  Σχέδια μαθημάτων αξιοποίησης ψηφιακών γραμματισμών

  Web 2.0 και ψηφιακή παρουσία. Διαδίκτυο, μηχανές και τεχνικές.

  Ψηφιακά εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας.

  Ιστολόγια.

  Podcasts – Videocasts.

  Wikis.

  Ψηφιακοί πόροι – Αποθετήρια και Συσσωρευτές.

  MOOCS.

  Εργαλεία Quiz & Διαδικτυακές υπηρεσίες.

  Εικονικές τάξεις και πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.

  Τεχνολογίες επεξεργασίας  κειμένου.

  Σώματα κειμένων και ψηφιακότητα.

  Φορητή μάθηση.

  Εικονική πραγματικότητα.

  Επαυξημένη πραγματικότητα.

  Ψηφιακή αφήγηση.

  Ψηφιακά παιχνίδια.

  Παχνιδοποίηση.

  Θέματα Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.

  Θέματα παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης.

  Θέματα διαχείρισης σχολικής τάξης.

  Θέματα αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  Θέματα διοίκησης και ηγεσίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  • παρουσιάσεις PowerPoint,
  • ηχητικές δημοσιεύσεις (Podcasts),
  • άρθρα σε μορφότυπο pdf,
  • εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και λογισμικά.
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση πιστοποιείται με την συμμετοχή στα quiz αξιολόγησης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει:

  – 37 εβδομαδιαία quiz κατανεμημένα σε αντίστοιχες 37 διδακτικές ενότητες   (Υποχρεωτική ολοκλήρωση των 33 quiz).

  – 200 ώρες δραστηριοτήτων (ενασχόληση με εφαρμογές και λογισμικά) κατανεμημένες σε 12 διδακτικές ενότητες.

  (Υποχρεωτική ολοκλήρωση των 180 ωρών).

  – Τελική εργασία/project (30 ώρες).

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 15/07/2023.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν στο

  στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  e-mail*: kedivim.digital.technologies@gmail.com

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

350€

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά και παρέχονται σε ποσοστό 30% του συνόλου των επιμορφούμενων κατά σειρά προτεραιότητας. Δείτε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο