Search
Close this search box.

Η Τέχνη του Ψηφιδωτού: Θεωρία και Τεχνικές

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2024-01-25 - 2024-11-07 ( 440 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μικτή μέθοδος διδασκαλίας, Όλες οι μέθοδοι

ECTS:
21
Δίδακτρα:
480€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Τρύφων Τσομπάνης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
24-01-2024

Η Τέχνη του Ψηφιδωτού: Θεωρία και Τεχνικές

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

24-01-2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Η Τέχνη του Ψηφιδωτού. Θεωρία και Τεχνικές», διάρκειας εννέα μηνών (440 διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί δια ζώσης, στο εργαστήριο Αγιογραφίας-Ψηφιδωτού του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καθώς και με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω zoom και eLearning).

  Τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Πέμπτη 4 με 9μ.μ. στο εργαστήριο Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

  Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με το νόμο (ΦΕΚ 13/29-01-2019  Κεφ. Ε΄) και παρέχει μόρια σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή καθώς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι, Σύμβουλοι και Διευθυντές σχολικών και εργαστηριακών μονάδων).

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Τρύφων Τσομπάνης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξειδικευμένος ακαδημαϊκός στον τομέα της Αισθητικής της Θείας Λατρείας, και διακεκριμένος αγιογράφος.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

  Το θεωρητικό μέρος, η Παρασκευή Παπαδημητρίου, ΕΔΙΠ του του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, στον τομέα Λατρείας Αρχαιολογίας και Τέχνης

  Σχέδιο ο Ιωάννης Σαρηγιαννίδης, ΕΔΙΠ του του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, στον τομέα Λατρείας Αρχαιολογίας και Τέχνης, και αναγνωρισμένος αγιογράφος.

  Το πρακτικό μέρος, εργαστήριο ψηφιδωτού, ο Νίκος Νίκου, διπλωματούχος ψηφιδογράφος της σχολής ψηφιδωτού του συλλόγου “Σπουδής και Διατήρησης Βυζαντινών Τεχνών Βυζάντιο”. Έχει λάβει μέρος με έργα του σε πολλές εκθέσεις, ενώ έχει κατασκευάσει έργα σε διαφορές Μόνες και Ναούς.

   

  Έναρξη προγράμματος: 25 Ιανουαρίου 2024

  Λήξη προγράμματος: 7 Νοεμβρίου 2024

  Σημειώνουμε ότι από 18 Ιουλίου έως και 12 Σεπτεμβρίου του 2024 το πρόγραμμα θα παύσει για τις καλοκαιρινές διακοπές.

  Διάρκεια: Εννέα μήνες (440 διδακτικές ώρες)

  Κόστος: 480 Ευρώ

  Παρέχεται εκπτωτική πολιτική: Από 50 Ευρώ έκπτωση σε δυο από τους συμμετέχοντες (φοιτήτρια/ής ή άνεργη/ος με χαμηλό εισόδημα).

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης: ΝΑΙ

  ECTS: 21

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 24 Ιανουαρίου 2024

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση της τέχνης της βυζαντινής ψηφιδογραφίας και η δυνατότητα κατασκευής ψηφιδωτών εικόνων.
  Συγκεκριμένα το πρόγραμμα εστιάζει, κυρίως, στην εκμάθηση ψηφιδογράφισης προσώπων αγίων μορφών με τη μέθοδο της έμμεσης ψηφιδογράφισης και σύμφωνα πάντα με τις αρχές που διέπουν τη βυζαντινή αγιογραφία.
  Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει να εξοικειώσει τις/ους επιμορφούμενες/ους με τις διάφορες επικρατούσες τάσεις και τεχνικές της ψηφιδογράφισης κρατώντας πάντα τις βασικές αρχές της βυζαντινής ζωγραφικής.
  Με το πρόγραμμα αυτό οι εκπαιδευόμενες/οι θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τα υλικά της ψηφιδογραφίας καθιστώντας αυτή ως μια προσιτή τέχνη που εξυπηρετεί με τη σειρά της λατρευτικούς, θεολογικούς, και καλλιτεχνικούς σκοπούς.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα:

  • διαθέτουν ευρείες και εξειδικευμένες γνώσεις, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στο πεδίο της τέχνης του ψηφιδωτού και θα εφαρμόζουν στοιχεία και διαδικασίες σε ένα γενικό πλαίσιο.
  • μπορούν να επιδείξουν εύρος ανεπτυγμένων γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων στην επιτυχή εκτέλεση σύνθετων έργων. Θα διαθέτουν δεξιότητες και δυνατότητες επίλυσης τεχνικών προβλημάτων μέσω της επιλογής και εφαρμογής βασικών μεθόδων, εργαλείων, υλικών και πληροφοριών σε εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής.
  • μπορούν να επιτελέσουν αυτόνομα ποιοτικά και ποσοτικά εργασίες στο πεδίο της τέχνης του ψηφιδωτού ή σπουδής που απαιτεί επαγγελματική επάρκεια. Θα έχουν δε τη δυνατότητα να επιβλέπουν την ποιότητα και ποσότητα της εργασίας άλλων ατόμων με υπευθυνότητα και αυτονομία.

  Επαγγελματικά αποτελέσματα:

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενες/οι θα :
  • ενισχύσουν την επαγγελματική και επιστημονική τους ταυτότητα
  • εξοικειωθούν με μια ειδική και άκρως χρήσιμη πτυχή της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης (του ψηφιδωτού), την οποία δύνανται να την εντάξουν στις ερευνητικές τους αναζητήσεις
  • έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτή τη γνώση στις επαγγελματικές τους ενασχολήσεις
  • αποκτήσουν ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι άλλων συναδέλφων τους, καθώς θα εξοικειωθούν με ένα πολύ ειδικό και πολύπτυχο πεδίο, αυτό του ψηφιδωτού

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ασκηθούν στην ιδιαίτερη τέχνη του ψηφιδωτού, αποφοίτους ΑΕΙ, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, ΔΕ, κ.ά., προκειμένου να την εντάξουν στον γνωστικό τους εξοπλισμό και να την αξιοποιήσουν είτε στο πεδίο της προσωπικής τους ανάγκης για δημιουργία, είτε της επαγγελματικής τους απασχόλησης.

 • Κριτήρια επιλογής

  Οι υποψήφιες/οι, όλων των γνωστικών πεδίων, που δεικνύουν ενδιαφέρον για την τέχνη του Ψηφιδωτού θα πρέπει να υποβάλουν:

  • Βιογραφικό
  • Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος / Απολυτήριο

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  Κατοχή προσωπικού e-mail

  Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

   Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της εργαστηριακής άσκησης, στο πρόγραμμα θα γίνουν αποδεκτοί μόνο οι είκοσι πρώτοι που θα δηλώσουν συμμετοχή με την αίτησή τους. 

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Τα σεμιναριακά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εκ του σύνεγγυς στο εργαστήριο Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού της θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως διαλέξεις, μέσω της πλατφόρμας του Zoom. Θα γίνει χρήση εποπτικού υλικού, το οποίο και θα διανέμεται μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης στο elearning του προγράμματος.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Προσφέρονται 440 ώρες (δια ζώσης, σύγχρονες και ασύγχρονες) μαθημάτων κατανεμημένες σε 30 εβδομάδες (5 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, μια ώρα αξιολόγησης κάθε εβδομάδα, διαλέξεις και ξεναγήσεις)= 440 ώρες  = 21 ECTS

  Θεωρητικό μέρος: Παρασκευή Παπαδημητρίου: Οι εκπαιδευόμενες/οι θα γνωρίσουν: τι είναι το ψηφιδωτό. Ορισμοί. Εφαρμογές του ψηφιδωτού. Τεχνικές υλοποίησης ψηφιδωτού έργου. Ιστορική αναδρομή. Η πορεία του ψηφιδωτού στο χρόνο. Βασικές αρχές του ψηφιδωτού. Κατασκευή: Σχεδίαση, αποτύπωση, ψηφιδοποίηση. Οι τρόποι ψηφοθέτησης:  Οι “παραδοσιακές” τεχνικές κατασκευής του ψηφιδωτού έργου. Οι τεχνικές κατασκευής σύγχρονων ψηφιδωτών έργων. Οι καλλιτέχνες ψηφιδογράφοι.

  Σχέδιο αγιογραφίας: Ιωάννης Σαρηγιαννίδης: Οι εκπαιδευόμενες/οι θα γνωρίσουν: Τις βασικές αρχές που διέπει το βυζαντινό σχέδιο και τα μυστικά του μετρικού συστήματος στην σχεδίαση προσώπων και σωμάτων.  Ειδικότερα, θα μελετήσουν την σχέση αλληλεξάρτησης οφθαλμού και υπολοίπου σώματος. 

  Εργαστήριο ψηφιδωτού: Νίκος Νίκου: Οι εκπαιδευόμενες/οι θα γνωρίσουν: Πώς να κατασκευάσουν σε ψηφιδωτό το πρόσωπο του Χριστού,  με βάση την αγιογραφία του προσώπου του Χριστού του Πρωτάτου, πάνω στο οποίο βασίζονται όλα τα αγιογραφικά πρόσωπα και επίσης πως να σχεδιάζουν τις ροές των ψηφίδων σε οποιαδήποτε αγιογραφία, με βυζαντινή ψηφιδογράφηση.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται: 

  1. Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και βιβλιογραφία ανά ενότητα
  2. Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι για βιβλιογραφικές πηγές και μελέτες
  3. Σχέδια αγιογραφίας
  4. Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις (videos webinar)
  5. Υλικό προς μελέτη (ebook, άρθρα κλπ), δραστηριότητες εμπέδωσης, μελέτες περίπτωσης
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις ασκήσεις των σχεδίων αγιογραφίας και ψηφιδωτού στο εργαστηριακό μέρος.

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων πριν το πέρας των μαθημάτων.

 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Γενικής Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την Π. Παπαδημητρίου

  στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα: Παρασκευή Παπαδημητρίου

  Τηλέφωνο: 2310 997059

  Ώρες επικοινωνίας: 11 π.μ. με 2 μ.μ.

  e-mail: parpapadim@past.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

480 ευρώ

Παρέχεται εκπτωτική πολιτική: Από 50 Ευρώ έκπτωση σε δυο από τους συμμετέχοντες (φοιτήτρια/ής ή άνεργη/ος με χαμηλό εισόδημα).

Μετάβαση στο περιεχόμενο