Search
Close this search box.

Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-10-16 - 2023-12-17 ( 63 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
3
Δίδακτρα:
280 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Θεόδωρος Αντωνιάδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
17-10-2023

Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

17-10-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1», διάρκειας 63 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο ως Δεκέμβριο 2023 και θα υλοποιηθεί με μεικτή εξ αποστάσεως διδασκαλία: ασύγχρονη μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr και σύγχρονη μέσω της πλατφόρμας Zoom.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θεόδωρος Αντωνιάδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. Ανάμεσα στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα πέρα από την αρχαιογνωσία και τη μελέτη των κλασικών γλωσσών υπήρξε πάντοτε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης. Έχει συμμετάσχει με δημοσιευμένες ανακοινώσεις σε συνέδρια και έχει διδάξει την ελληνική ως ξένη/δεύτερη για περισσότερο από δέκα χρόνια σε φορείς και σε πανεπιστήμια όπως το Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και η Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης. Αποτελεί μέλος του σώματος διορθωτών των εξετάσεων Ελληνομάθειας του ΚΕΓ για το επίπεδο Γ2 από το 2010 έως σήμερα.

  Ακαδημαϊκή υπεύθυνη και διδάσκουσα του προγράμματος είναι η Χριστίνα Τακούδα,, διδάκτωρ γλωσσολογίας και μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ. Διδάσκει την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα για περισσότερα από είκοσι χρόνια σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, με εξειδίκευση στον ακαδημαϊκό λόγο των προχωρημένων επιπέδων. Είναι τακτική συνεργάτιδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ως αξιολογήτρια και διορθώτρια στις Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας, συγγραφέας διδακτικών εγχειριδίων και μέλος ομάδων παραγωγής ψηφιακού διδακτικού υλικού για online μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και ειδικότερα για τη διδασκαλία του ακαδημαϊκού λόγου στα προχωρημένα επίπεδα ελληνομάθειας.

  Έναρξη προγράμματος: 16 Οκτωβρίου 2023

  Λήξη προγράμματος: 17 Δεκεμβρίου 2023

  Διάρκεια: 63 διδακτικές ώρες

  Κόστος:  280 ευρώ

  Εκπτωτική πολιτική: 10% έκπτωση σε όσες/ους παρακολούθησαν το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ για το Γ2.2

  Παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης / 3 ECTS

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 05/9/2023  έως  17/10/2023

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας στην ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, ώστε οι μη φυσικές/οί ομιλήτριες/τές της ελληνικής που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό να προσεγγίσουν το επίπεδο των φυσικών ομιλητριών/ών ανώτερης μόρφωσης (επίπεδο Γ2 – Άριστη Γνώση σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς).

  Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται η εξάσκηση και ενίσχυση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου). Επιπλέον, επιδιώκεται ο ακαδημαϊκός γραμματισμός των εκπαιδευομένων, με κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις, σε θεματικές που άπτονται της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στη διαχρονία και τη συγχρονία τους.

  Θα ακολουθήσει δεύτερος κύκλος του προγράμματος (Γ2.2) κατά το εαρινό εξάμηνο για όσες/ους θέλουν να ολοκληρώσουν το επίπεδο Γ2 και να πάρουν μέρος στις Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/οντες θα μπορούν να:

  • επεξεργάζονται κείμενα ακαδημαϊκού περιεχομένου προερχόμενα από πανεπιστημιακά εγχειρίδια, επιστημονικά άρθρα και άρθρα εκλαϊκευμένης επιστήμης
  • εφαρμόζουν στρατηγικές γρήγορης ανάγνωσης και εστιασμένης ανάγνωσης σε επιμέρους σημεία του νοήματος και στάσης της/του συγγραφέα
  • διακρίνουν μεταξύ γενικού και ειδικού ακαδημαϊκού λεξιλογίου (ορολογία) σε διάφορους κλάδους ανθρωπιστικών επιστημών
  • εφαρμόζουν στρατηγικές κατανόησης λεξιλογίου μέσω ετυμολογικής ανάλυσης και συμφραζομένων
  • αξιοποιούν ψηφιακούς πόρους, όπως ηλεκτρονικά λεξικά και σώματα κειμένων, προκειμένου να εντοπίζουν λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις και να τοποθετούν τα λεξικογραμματικά στοιχεία σε αυθεντικά περιβάλλοντα χρήσης
  • κατανοούν τον απαιτητικό προφορικό λόγο φυσικών ομιλητριών/ών μέσα από βίντεο και ηχητικά αρχεία συναφή με το θέμα κάθε ενότητας
  • παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο σε κειμενικά είδη που εξετάζονται στο προχωρημένο επίπεδο, όπως άρθρο έκφρασης γνώμης, τυπική επιστολή, κείμενο ομιλίας σε συνέδριο ειδικών κ.ά.
  • κάνουν προφορικές παρουσιάσεις πολυτροπικού χαρακτήρα, να συμμετέχουν σε διαδικτυακές συζητήσεις προφορικές και υβριδικές (π.χ. φόρουμ διαλόγου) και να επιχειρηματολογούν σε ποικίλα κοινωνικά ζητήματα.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • ομιλήτριες/τές της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες/οι έχουν προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας και επιθυμούν να το πιστοποιήσουν για επαγγελματικούς λόγους με τις «Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας» στα επίπεδα πολύ καλής γνώσης (Γ1) και άριστης γνώσης (Γ2)
  • αλλοδαπές/ούς φοιτήτριες/τές ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ. Ελληνικής γλώσσας και Φιλολογίας, Θεολογίας, Μετάφρασης, Ιστορίας και Αρχαιολογίας κ.ά.) που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο ελληνομάθειάς τους για τις ανάγκες των σπουδών τους και για την ενίσχυση των επαγγελματικών τους προοπτικών
  • ομιλήτριες/τές για τις/ους οποίες/ους η ελληνική είναι γλώσσα πολιτιστικής κληρονομιάς (ομογενείς δεύτερης ή/και τρίτης γενιάς)
  • διδάσκουσες/οντες την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα στο εξωτερικό, οι οποίες/οι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα στο προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας με φυσική παρουσία και
  • γενικότερα, λάτρεις της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.
 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  • Μη φυσικές/οί ομιλήτριες/τές της ελληνικής που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο παρελθόν σε μέσο ή σε προχωρημένο επίπεδο (κατά προτίμηση Γ1)
  • Κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 ή Γ1(προαιρετικά)
  • Αλλοδαπές/οί διδάσκουσες/οντες την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό
  • Φυσικές/οί ομιλήτριες/τές της ελληνικής, φοιτήτριες/τές και πτυχιούχοι τμημάτων φιλολογίας που ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα :

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ενεργοποιημένο μικρόφωνο και κάμερα στο Zoom
 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα προσφέρεται εξ ολοκλήρου από απόσταση με συνδυασμό μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει 27 ώρες σύγχρονης γλωσσικής διδασκαλίας με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα Zoom και 36 ώρες ασύγχρονης μάθησης μέσα από αυθεντικά πολυτροπικά κείμενα, ηλεκτρονικά γλωσσάρια και διαδραστικά κουίζ στην πλατφόρμα elearning.auth.gr.

  Το ψηφιακό διδακτικό υλικό διαρθρώνεται σε οκτώ διδακτικές ενότητες, μία για κάθε εβδομάδα του προγράμματος. Σε κάθε ενότητα οι εκπαιδευόμενες/οι επεξεργάζονται ασύγχρονα ένα βασικό κείμενο έκτασης 1000-1300 λέξεων που προέρχεται από ακαδημαϊκό εγχειρίδιο ή επιστημονικό άρθρο. Η γλωσσική επεξεργασία καθοδηγείται από δύο διαδραστικά κουίζ με ερωτήματα κλειστού τύπου, ένα κουίζ κατανόησης γραπτού λόγου και ένα κουίζ χρήσης της γλώσσας. Η διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων είναι κειμενοκεντρική, με παραδείγματα χρήσης από το κείμενο. Ως αρωγός στην κατανόηση του ειδικού λεξιλογίου λειτουργεί ηλεκτρονικό γλωσσάρι, όπου εξηγούνται με απλό τρόπο στην ελληνική γλώσσα λόγιες εκφράσεις και τεχνικοί όροι που συναντώνται στο κείμενο.

  Το ασύγχρονο τμήμα κάθε ενότητας, που αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας τεσσάρων ωρών, συνοδεύεται από σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία διάρκειας τριών διδακτικών ωρών. Σε αυτή, οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την/τον εκπαιδεύτρια/τή τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη γλωσσική επεξεργασία και τη συμπλήρωση των κουίζ, αλλά και να μελετήσουν παράλληλα κείμενα για συγκριτική ανάλυση και συζήτηση στην τάξη. Στα παράλληλα κείμενα περιλαμβάνονται αυθεντικά βίντεο με φυσικές/οί ομιλήτριες/τές για την εξάσκηση της κατανόησης απαιτητικού προφορικού λόγου. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την ανάθεση παραγωγής γραπτού λόγου (έως 400 λέξεων) σε κειμενικά είδη που ζητούνται συνήθως στο προχωρημένο επίπεδο. Οι εργασίες διορθώνονται από τις/τους εκπαιδεύτριες/τές σύμφωνα με τα κριτήρια των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας.

  To πρόγραμμα ολοκληρώνεται με παρουσιάσεις των εκπαιδευομένων σε μία από τις θεματικές ενότητες που προηγήθηκαν, με στόχο την εξάσκηση στην παραγωγή προσχεδιασμένου προφορικού λόγου ακαδημαϊκού περιεχομένου.

  Τα μαθήματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη απόγευμα. Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

   

 • Πρόγραμμα Σπουδών

   Θεματικές ενότητες

  1. Κοινωνική διάσταση του αρχαίου μύθου (Χ. Τακούδα)
  2. Ελληνική παράδοση: λαϊκό παραμύθι (Χ. Τακούδα)
  3. Γλωσσομάθεια (Χ. Τακούδα)
  4. Μύθοι και αλήθειες για τη γλώσσα (Χ. Τακούδα)
  5. Στοιχεία νεότερης ελληνικής ιστορίας: ο φιλελληνισμός στην Ελληνική Επανάσταση (Χ. Τακούδα)
  6. Έλληνες ή Γραικύλοι; Η εικόνα των Ελλήνων στη Δύση από την αρχαιότητα έως σήμερα (Θ. Αντωνιάδης)
  7. Ψηφιακός ανθρωπισμός (Θ. Αντωνιάδης)
  8. Η ποίηση στη ζωή μας (Θ. Αντωνιάδης)
  9. Παρουσιάσεις εργασιών

  Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από 4 ώρες ασύγχρονης και 3 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

   

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις/Στους συμμετέχουσες/οντες παρέχονται:

  • Ψηφιακό διδακτικό υλικό αποτελούμενο από: αποσπάσματα πανεπιστημιακών εγχειριδίων και επιστημονικών άρθρων ανθρωπιστικών επιστημών, αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων, ηλεκτρονικά γλωσσάρια για κάθε ενότητα, διαδραστικά κουίζ κατανόησης γραπτού λόγου και χρήσης της γλώσσας, σημειώσεις power point με κλιτικά παραδείγματα και μεταγλωσσικές εξηγήσεις, παράλληλα κείμενα, βίντεο και ηχητικά αρχεία συναφή με το θέμα κάθε ενότητας
  • Κατάλογος ηλεκτρονικών διευθύνσεων για περαιτέρω μελέτη και εξάσκηση στην ελληνική γλώσσα
  • Αναλυτικός κατάλογος των πηγών από όπου αντλήθηκε το διδακτικό υλικό
  • Βιβλιογραφία για το προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας και τη διδασκαλία του ακαδημαϊκού λόγου.
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων προκύπτει από την επίδοσή τους στα κουίζ, τις γραπτές εργασίες και την τελική παρουσίαση. Η συμμετοχή στις τηλεδιασκέψεις, η συμπλήρωση των κουίζ και η εκπόνηση μικρής έκτασης εργασιών είναι υποχρεωτική για την απόδοση τριών διδακτικών μονάδων (3 ECTS). Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/ντες θα πρέπει να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 16/10/2023.

 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/ντες Πιστοποιητικό Γενικής Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στις/Στους συμμετέχουσες/οντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

   

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Αντωνιάδη ή την κ. Τακούδα στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: thantoni@lit.auth.gr , christak@smg.auth.gr.

   

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος:  280 ευρώ

Εκπτωτική πολιτική: 10% έκπτωση σε όσες/ους παρακολούθησαν το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ για το Γ2.2

Μετάβαση στο περιεχόμενο