Search
Close this search box.

Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-11-15 - 2024-06-15 ( 85 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διά ζώσης

ECTS:
7.5
Δίδακτρα:
6000€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Κοσμάς Τολίδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
22-10-2023

Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

22-10-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο, «Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική», διάρκειας 85 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.και θα υλοποιηθεί με φυσική παρουσία

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Κοσμάς Τολίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.  Ο Καθηγητής κ Τολίδης έχει σημαντικό συγγραφικό έργο σε Ελληνικά και Διεθνή οδοντιατρικά περιοδικά, μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε συνέδρια καθώς και συμμετοχή σε πρακτικά σεμινάρια ώς εκπαιδευτής.  Έχει διατελέσει ΕΥ πολλών προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης που είχαν σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγήτριες/Καθηγητές του ΑΠΘ καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της Αισθητικής/Αποκαταστατικής οδοντιατρικής με κλινική εμπειρία και εμπειρία στην εκπόνηση τέτοιων προγραμμάτων.

  Έναρξη προγράμματος:  Νοέμβριος 2023

  Λήξη προγράμματος: Ιούνιος  2024

  Διάρκεια: (διδακτικές ώρες) 85

  Κόστος:   6000 Ευρώ

  Παρέχεται εκπτωτική πολιτική Ναι

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης/ ECTS 7.5 μονάδες

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 25/9/23  έως  22/10/23

 • Στόχος του προγράμματος

  Σημαντικός στόχος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων  στη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνωστική περιοχή της Οδοντικής Χειρουργικής-Αισθητικής Οδοντιατρικής που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αντικειμένου με την παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων.

  Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής Χειρουργικής αποτελεί σημαντικό γνωστικό αντικείμενο της καθ’ ημέρα οδοντιατρικής κλινικής πράξης και είναι από τα πλέον αναζητούμενα στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.  Ιδιαίτερα σήμερα, μέσα από τις παραμέτρους, της αισθητικής, της μέγιστης διατήρησης των οδοντικών ιστών, των σύγχρονων υλικών, των Laser, των αποκαταστάσεων CAD/CAM και της αντιμετώπισης μικρών αλλά και μεγάλων ελλειμάτων των σκληρών οδοντικών ιστών ξεχωρίζει σε ποικιλότητα και ενδιαφέρον, παρουσιάζοντας μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Πολλοί από τους παραπάνω αναφερόμενους τομείς αποτελούν ανεξάρτητα μεμονωμένα προγράμματα κλινικής εξειδίκευσης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης κυρίως στο εξωτερικό.  Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα όμως ενός προγράμματος μέσα σε Πανεπιστημιακό περιβάλλον είναι η δυνατότητα να προσφέρει γνώσεις ενταγμένες στην κλινική πραγματικότητα και όχι στη θεωρητική προσέγγιση

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να…

  α) κατανόηση των αναγκών, των μεθόδων και υλικών αντιμετώπισης προβλημάτων αποκαταστατικής/αισθητικής οδοντιατρικής

  β) ικανότητα διάγνωσης και σχεδιασμού θεραπείας διαφόρου βαθμού δυσκολίας κλινικών περιστατικών

  γ) δεξιότητα στη χρήση σύγχρονων συσκευών όπως τα κλινικά μικροσκόπια, οι συσκευές cad/cam και οδοντιατρικά laser

  δ) πρακτική εφαρμογή σε προσομοιωτές και κλινικές επιδείξεις σε ασθενείς ευρύτατου φάσματος όλων των παραπάνω κλινικών καταστάσεων

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  Επαγγελματίες οδοντιάτρους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: Επαγγελματίες οδοντίατροι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  Κατ’ εξαίρεση και μετά από έγκριση του ΕΥ μπορεί να γίνουν δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές οδοντιατρικής.

  Οι συμμετέχουσες/ντες θα πρέπει να έχουν:

  Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  Κατοχή προσωπικού e-mail

  Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

   Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της προκαταβολής

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα υλοποιείται με δια ζώσης παρουσία σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και ασκήσεις.

   Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος:

  1η Θεματική ενότητα: Βασικές αρχές αισθητικής οδοντιατρικής (17 ώρες)

  2η Θεματική ενότητα: Άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις (17 ώρες)

  3η Θεματική ενότητα: Έμμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις (17 ώρες)

  4η Θεματική ενότητα: Χρήση Laser και κλινικής μικροσκοπίας στις αισθητικές αποκαταστάσεις (17 ώρες)

  5η Θεματική ενότητα Παρουσίαση περιστατικών / εξετάσεις (17 ώρες)

  Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 85 ώρες και παρέχονται 7.5 μονάδες ECTS

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Σημειώσεις
  2. Παρουσιάσεις power point
  3. Εργαλεία/υλικά
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την πρακτική εξέταση

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την έναρξη της 3ης ενότητας

 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με:

  Την κ Ελίζα Λιάκου, τηλ 2310999608, email:  ealiakou@dent.auth.gr ή τον  Καθηγητή Κ. Τολίδη, τηλ 2310999610, email:  ktolidis@dent.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6000 Ευρώ

 Παρέχεται εκπτωτική πολιτική σύμφωνα με τα κάτωθι:

 • Μείωση 30% σε όσες/ους έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα προγράμματα Δια Βίου του Εργ. Οδοντικής Χειρουργικής
 • Μείωση 30% σε όσες/ους βρίσκονται εντός της πρώτης τριετίας από τη λήψη του πτυχίου

Για την παροχή της έκπτωσης είναι απαραίτητη η κατάθεση του πτυχίου όπου φαίνεται ο χρόνος λήψης του.

Η πληρωμή γίνεται με δύο δόσεις, 3000 με την εγγραφή και κατοχύρωση θέσης στο πρόγραμμα και 3000 πριν την έναρξη της τρίτης ενότητας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο