Search
Close this search box.

Έγκλημα και Τιμωρία στο Βυζάντιο ΚΒΕ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-10-11 - 2024-01-24 ( 24 )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μικτή μέθοδος διδασκαλίας

ECTS:
1,5
Δίδακτρα:
70 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
15-09-2023

Έγκλημα και Τιμωρία στο Βυζάντιο ΚΒΕ

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

15-09-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο ‘Έγκλημα και Τιμωρία στο Βυζάντιο’, διάρκειας 24 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023 – 24 (από τον Οκτώβριο 2023 έως τον Ιανουάριο 2024) και θα υλοποιηθεί υβριδικά, δηλαδή τόσο με φυσική παρουσία, όσο και με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (αναμετάδοση).

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας Δικαίου κα Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου, Δ/ντρια της κατεύθυνσης Νομικής στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν εγνωσμένου κύρους Ακαδημαϊκοί, Καθηγητές και Καθηγήτριες, Ερευνητές και Ερευνήτριες του εσωτερικού και του εξωτερικού, ειδικοί στο αντικείμενο του Σεμιναρίου. Τα ονόματά τους αναφέρονται αλφαβητικά:

  • Αρχιμανδρίτου Μαρία, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
  • Γιούνη Μαρία, Καθηγήτρια Ιστορίας Δικαίου στη Νομική Σχολή Δ.Π.Θ.
  • Κόλλιας Βασίλειος, Ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου στην Ακαδημία Αθηνών
  • Λιαρμακόπουλος Αλέξανδρος, Ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου στην Ακαδημία Αθηνών
  • Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
  • Παρασκευόπουλος Νικόλαος, ομότ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
  • Πέννα Δάφνη, Επίκ. Καθηγήτρια Ιστορίας Δικαίου στη Νομική Σχολή του Groningen University, Ολλανδία
  • Σκιάβο Σίλβια, Καθηγήτρια Ιστορίας Δικαίου στη Νομική Σχολή του Università degli studi di Ferrara, Iταλία
  • Σταματόπουλος Δημήτρης, Καθηγητής Βαλκανικής Ιστορίας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονία
  • Τζαμτζής Ιωάννης, Καθηγητής Ρωμαϊκής Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Χατζάκης Ιωάννης, Ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου στην Ακαδημία Αθηνών

  Έναρξη προγράμματος: 11 Οκτωβρίου 2023

  Λήξη προγράμματος: 24 Ιανουαρίου 2024

  Διάρκεια: (διδακτικές ώρες) 24 (+ 2 ώρες αξιολόγηση)

  Κόστος:  70 ευρώ / άτομο

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης/ ECTS

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από   26 Ιουλίου 2023  έως 15 Σεπτεμβρίου 2023

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες με την ιστορική διάσταση του ποινικού φαινομένου, της ποινολογίας και του σωφρονισμού ειδικότερα. Η εξέταση του ποινικού φαινομένου σε προγενέστερες κοινωνίες θα δώσει την ευκαιρία να εντοπίσουμε τους παράγοντες που επενεργούν στον ποινικό κολασμό και τον σωφρονισμό και τον τρόπο, με τον οποίο διαμορφώνονται οι δικαιοπολιτικές επιλογές, σε ό,τι αφορά την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Η διαλεύκανση του εγκλήματος, ο καταλογισμός ευθυνών, η φιλοσοφία της ποινής, ο σωφρονισμός και η επανακοινωνικοποίηση του δράστη ενός εγκλήματος, κ.ά., είναι ζητήματα διαχρονικά που απασχόλησαν και απασχολούν τις ανθρώπινες κοινωνίες και οι λύσεις που προτείνονται δεν είναι πάντοτε και παντού οι ίδιες.

  Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα γίνει επεξεργασία και κριτική ανάλυση των βυζαντινών ιστορικοδικαιικών πηγών, με αναγωγή σε θεσμούς, αρχές και ρυθμίσεις που επηρέασαν τις σύγχρονες δικαιικές ρυθμίσεις και προσεγγίσεις του ποινικού φαινομένου.

   

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να αξιολογούν και να αξιοποιούν την ιστορική διάσταση του ποινικού φαινομένου, θα κατέχουν ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία και κριτική ανάλυση των ιστορικοδικαιικών πηγών που απαιτούνται για την πληρέστερη προσέγγιση της ιστορίας του ποινικού δικαίου, τη διδασκαλία του, την εν γένει μελέτη του ποινικού φαινομένου και του σωφρονιστικού συστήματος μιας κοινωνίας, θα μπορούν να κάνουν αναφορές και αναγωγές σε θεσμούς, ρυθμίσεις και αρχές που επηρέασαν τις σύγχρονες δικαιικές ρυθμίσεις και προσεγγίσεις του ποινικού κολασμού, της σωφρονιστικής πολιτικής κ.ά.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους όλων των Πανεπιστημιακών Σχολών, κατά προτίμηση Ανθρωπιστικών Κοινωνικών και συναφών σπουδών.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  (α) πτυχιούχοι όλων των Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

  (β) πτυχιούχοι συναφών με το αντικείμενο της Νομικής επιστήμης Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και πέραν της Νομικής, και ειδικότερα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης, και άλλων, εφόσον προκύπτει συνάφεια.

   

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  Κατοχή προσωπικού e-mail

  Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

   

  Στην επιλογή των υποψηφίων θα δοθεί προτεραιότητα σε αποφοίτους Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και συναφών Σπουδών.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Τα Σεμινάρια θα διεξάγονται μία φορά την εβδομάδα, από τον Οκτώβριο 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024, με φυσική παρουσία στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, θα μεταδίδονται δε και μέσω διαδικτύου για όσες/όσους κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
  11/10/2023 Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου Εισαγωγή
  18/10/2023 Βασίλειος Κόλλιας Ποιος μπορεί να αθετήσει έναν λόγο σφραγισμένο με χρυσάφι; Έκνομες ενέργειες και ποινές στα βυζαντινά χρυσόβουλλα (9ος-12ος αιώνας)
  25/10/2023 Ιωάννης Τζαμτζής Η ποινική καταστολή στην Ύστερη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα.
  1/11/2023 Μαρία Αρχιμανδρίτου Η ‘φυλακή’ στο Βυζάντιο: Η λειτουργία των χώρων εγκλεισμού. Συνέχειες και ασυνέχειες με το ρωμαϊκό παράδειγμα.
  8/11/2023 Δάφνη Πέννα Η απονομή της ποινικής δικαιοσύνης στο Βυζάντιο.
  15/11/2023 Δημήτρης Σταματόπουλος Έγκλημα και τιμωρία στη μεταβυζαντινή εποχή.
  22/11/2023 Σίλβια Σκιάβο Σωματικές ποινές στο βυζάντιο. (H εισήγηση θα παρουσιασθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά)
  29/11/2023 Ιωάννης Χατζάκης

   

  Προετοιμάζοντας μία εκκλησιαστική δίκη στον μεταβυζαντινό κόσμο: Ο ανακριτικός φάκελλος της υπόθεσης του Σακελλαρίου Νάξου π. Παρασκευά (Μάιος 1683)
  6/12/2023 Αλέξανδρος Λιαρμακόπουλος Αίμα, έγκλημα και τιμωρία στη βυζαντινή νομική γραμματεία.
  13/12/2023 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Τα χρυσόβουλλα ως βυζαντινοί τίτλοι ιδιοκτησίας και το ζήτημα της πλαστότητάς τους.
  10/1/2024 Μαρία Γιούνη Τα εγκλήματα περί τον γενετήσιο βίο στο Βυζαντινό δίκαιο.
  17/1/2024 Νίκος Παρασκευόπουλος Τιμωρητισμός και επιείκεια.
  24/1/2024 Αξιολόγηση

   

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  Διαδικτυακό υλικό (e – books, links, παρουσιάσεις powerpoint κτλ)

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση που θα λάβει χώρα στο τέλος (προφορική ή γραπτή κατ’επιλογή)

  γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023.

   

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Χαράλαμπο Κυριαζόπουλο

  στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα: Χαράλαμπος Κυριαζόπουλος, ΥΙΔΑΧ, Κ.Β.Ε.

  Τηλέφωνο: 2310.992034

  Ώρες επικοινωνίας: καθημερινά, 9.00 – 15.00

  email: kyriazchak@kbe.auth.gr

   

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

70 ευρώ/άτομο για το σύνολο του Προγράμματος.

Η συνδρομή καταβάλλεται εφ άπαξ στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΙΒΑΝ: GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο