Search
Close this search box.

Διδακτικές ώρες και Πιστωτικές Μονάδες

Τα προγράμματα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ μπορούν
να απονέμουν στους εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα
πρόγραμμα, Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Λαμβάνοντας υπόψη της την ΥΑ Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466Β|2007) και τις
οδηγίες της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ για την απονομή μονάδων ECTS μετά από επιτυχή
παρακολούθηση ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών, δημιουργήθηκε ΠΙΝΑΚΑΣ
υπολογισμού μονάδων ECTS από πρόγραμμα ΔΒΜ, με σκοπό να διευκολύνει και να
καθοδηγήσει τους ΕΥ των προγραμμάτων στον σχετικό υπολογισμό.

Οι ΕΥ των προγραμμάτων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης θα πρέπει να
υποβάλλουν ταυτόχρονα με το έντυπο υποβολής πρότασης υλοποίησης προγράμματος
και τον προϋπολογισμό του προγράμματος και τον πίνακα υπολογισμού μονάδων
ECTS.

Προϋπόθεση για την απονομή ECTS είναι να υπάρχει διαδικασία
ελέγχου/εξέτασης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Το μέγιστο όριο των ωρών διδασκαλίας των προγραμμάτων ΔΒΜ δεν μπορεί να
ξεπερνά τις 400 ώρες διδασκαλίας και τα 20 ECTS.

Μετάβαση στο περιεχόμενο