Θρησκεία και παγκοσμιοποίηση 2ος κύκλος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην διασύνδεση της προβληματικής της θρησκευτικής πίστης και διδασκαλίας με το φλέγον ζήτημα της παγκοσμιοποίησης. Θα αναλυθεί ο κριτικός λόγος των θρησκευτικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα του Χριστιανισμού, σε μια σειρά ζητημάτων που άπτονται του προβλήματος της Παγκοσμιοποίησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο