Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707)

Share:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707)

Share:
Μετάβαση στο περιεχόμενο