Search
Close this search box.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2024-10-10 - 2024-12-18 ( 54 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
2
Δίδακτρα:
150€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ιωάννης Καΐσας
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
01-10-2024

ΚΝΙΜΕ: Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων χωρίς Προγραμματισμό

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

01-10-2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο KNIME: Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων χωρίς Προγραμματισμό, διάρκειας 54 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 10 Οκτωβρίου έως 9 Δεκεμβρίου 2024 και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας του ΚΕΔΙΒΙΜ και της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα παρέχει 2 ECTS.

  Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική ανάλυση δεδομένων με το KNIME στους ερευνητικούς και επαγγελματικούς τομείς της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της υγείας. Η ανάγκη για κατάρτιση στην ανάλυση δεδομένων με την χρήση εργαλείων που δεν απαιτούν γνώσεις προγραμματισμού είναι επιτακτική, καθώς  οι οργανισμοί αναζητούν εξειδικευμένους επαγγελματίες με γνώσεις και δεξιότητες στην ανάλυση δεδομένων. Το KNIME αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση και την οπτικοποίηση δεδομένων, παρέχοντας (α) γρήγορη αφομοίωση από τους χρήστες μέσω παραθυρικού περιβάλλοντος, (β) ευελιξία, (γ) επεκτασιμότητα και (δ) δυνατότητες προσαρμογής στις ανάγκες κάθε οργανισμού. Το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό  Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης που εκδίδεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Ιωάννης Καΐσας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, με εξειδίκευση στην Ιατρική Φυσική- Ακτινοφυσική και διδακτορική διατριβή στην επεξεργασία εικόνων γ-κάμερας με κωδικοποιημένα διαφράγματα. Ο κος Καΐσας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων από τομείς της Πυρηνικής Τεχνολογίας, της Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος και της Ιατρικής Φυσικής.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν ο Δρ. Ιωάννης Καΐσας και ο Δρ. Κωνσταντίνος Καραφασούλης. Ο Δρ  Καραφασούλης εργάζεται  ως ΕΔΙΠ στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Έχει πλούσια  εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων  από τη συμμετοχή του σε σημαντικά διεθνή πειράματα και ερευνητικά έργα, καθώς και από το διδακτικό του έργο στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Η ενασχόλησή του με την ανάλυση δεδομένων ξεκινά από τη συμμετοχή του στα πειράματα του CERN, DELPHI και CMS, όπου ανέλυσε δεδομένα που προέρχονταν από πειραματικές συσκευές και ανιχνευτές υψηλής τεχνολογίας. Εκτός από τη συμμετοχή του στο CERN, ο Δρ Καραφασούλης έχει εργαστεί σε πάνω από 10 εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα στον τομέα των ανιχνευτών ακτινοβολίας. Σε αυτά τα έργα, ασχολήθηκε εντατικά με την προσομοίωση ανιχνευτών και την ανάλυση των δεδομένων τους, χρησιμοποιώντας τόσο συμβατικές μεθόδους όσο και προηγμένες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης.

  Έναρξη προγράμματος: 10 Οκτωβρίου 2024

  Λήξη προγράμματος:  18 Δεκεμβρίου 2024

  Διάρκεια:  4 ώρες σύγχρονης και 27 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας. 18 ώρες μελέτης και εκπόνησης εργασιών.

  Κόστος: 150€

  Παρέχεται εκπτωτική πολιτική σύμφωνη με όσα προβλέπει το ΚΕΔΙΒΙΜ

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης με 2 ECTS

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1 Ιουλίου 2024 έως  1 Οκτωβρίου 2024

  Διδακτικό προσωπικό

  Σύντομο βιογραφικό των διδασκόντων διατίθεται στους συνδέσμους του παρακάτω πίνακα:

  Ιωάννης Καΐσας http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/electrical-energy-department/ιωάννης-καΐσας/
  Κωνσταντίνος Καραφασούλης http://karafasoulis.eu
 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στις/στους απόφοιτους, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις υπολογιστών, κατάρτιση στην ανάλυση δεδομένων, χωρίς την a priori γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού.  Με κύριο εργαλείο το ΚΝΙΜΕ, το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα προγραμματισμού μέσα από παραθυρικό-γραφικό περιβάλλον, το οποίο αντικαθιστά το γράψιμο κώδικα, που συνήθως απαιτείται. Με άλλα λόγια, στόχος είναι η διευκόλυνση της ανάλυσης δεδομένων, ακόμα και όταν πρόκειται για μεγάλου όγκου δεδομένα (Big Data), μέσω ενός φιλικού στον χρήστη λογισμικό, που διατίθεται δωρεάν.

  Η ανάλυση δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εξαγωγή αποτελεσμάτων από την πληθώρα δεδομένων που παρέχονται σε κάθε εργασιακό και επιστημονικό περιβάλλον. Η αύξηση της πολυπλοκότητας και του όγκου δεδομένων απαιτεί τη χρήση εργαλείων και τεχνικών που γρήγορα και αποτελεσματικά επεξεργάζονται, αναλύουν και απεικονίζουν τα δεδομένα αυτά. Το KNIME (Konstanz Information Miner) είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα για ανάλυση δεδομένων και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάλυσης, εξόρυξης πληροφορίας και επεξεργασίας δεδομένων σε εύχρηστο παραθυρικό περιβάλλον. Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα καταρτίσει τις/τους εκπαιδευόμενες/-ους στη χρήση του ΚΝΙΜΕ, προσφέροντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αξιοποίηση αυτής της πλατφόρμας σε επιστημονικές εργασίες, επαγγελματικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευόμενες/-οι, μέσω παραδειγμάτων από τις επιστήμες περιβάλλοντος, υγείας, οικονομικών και μηχανικής, θα εξοικειωθούν με το περιβάλλον εργασίας, θα εξασκηθούν στη λειτουργία του εργαλείου, καθώς και στη χρήση βασικών και προηγμένων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με την χρήση των διαθέσιμων επεκτάσεων και αλγορίθμων.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα έχουν την ικανότητα:

  • να αναλύουν, να επιμερίζουν και να αξιολογούν οποιοδήποτε πρόβλημα στα επιμέρους τμήματά του, ώστε να οδηγηθούν στην πολύπλευρη επίλυσή του
  • να κατανοούν τις βασικές αρχές της ανάλυσης δεδομένων
  • να χρησιμοποιούν ένα σύγχρονο και φιλικό στον χρήστη περιβάλλον εργασίας για την ανάλυση δεδομένων, το KNIME
  • να αξιολογούν και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων

  Θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με:

  • Δεδομένα και Τύποι Δεδομένων
  • Βασικά Στατιστικά Μεγέθη
  • Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων
  • Διαγράμματα Οπτικοποίησης Δεδομένων
  • Βασικές Έννοιες Μηχανικής Μάθησης

  Θα αναπτύξουν με το πέρας του προγράμματος συγκεκριμένες δεξιότητες:

  • Χειρισμού της πλατφόρμας ανάλυσης δεδομένων KNIME
  • Περιγραφικής Ανάλυσης και Επεξεργασίας Δεδομένων
  • Οπτικοποίησης Δεδομένων και Εξαγωγής Συσχετίσεων
  • Δημιουργίας βασικών δομών (worκflows) Μηχανικής Μάθησης για την ανάλυση δεδομένων
  • Δημιουργίας Αναφορών για την εύχρηστη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης δεδομένων
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Απόφοιτες/Αποφοίτους που επιδιώκουν να εμβαθύνουν στην ανάλυση δεδομένων πέρα από τις δυνατότητες που παρέχουν τα λογιστικά πακέτα
  • Φοιτήτριες/ Φοιτητές και Εργαζόμενες/Εργαζόμενους με βασικές γνώσεις Η/Υ που θέλουν να καταρτιστούν άμεσα στην ανάλυση δεδομένων με εύχρηστο παραθυρικό περιβάλλον, χωρίς την a priori γνώση γλωσσών προγραμματισμού
  • Υποψήφιες/Υποψηφίους ή ήδη εργαζόμενες/-μένους σε θέσεις εργασίας όπου απαιτείται η ανάλυση δεδομένων με εύχρηστα μέσα
  • Όσες/Όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης, όπου η λήψη αποφάσεων απαιτεί λεπτομερή και εξειδικευμένη ανάλυση με σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους και μεθόδους μηχανικής μάθησης
  • Όσες/Όσους επιδιώκουν τη βέλτιστη λύση ενός προβλήματος μέσω της σταχυολόγησης και ανάλυσης των διαθέσιμων πληροφοριών
 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσες και όσοι καλύπτουν τα παρακάτω τρία γενικά κριτήρια:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (πακέτο Office)

  Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 10 διδακτικές ενότητες, οι οποίες αναλύονται στην ενότητα Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος. Η μέθοδος υλοποίησης είναι η εξ αποστάσεως, ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση διεξάγεται διαδικτυακά σε ώρες που επιλέγει  η/ο εκάστοτε εκπαιδευόμενη/ος, εντός του χρονικού διαστήματος που προηγείται της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην 6η και 10η διδακτική ενότητα. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση διεξάγεται με ταυτόχρονη συμμετοχή εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών με κύριο στόχο την απάντηση ερωτημάτων και την σύνοψη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές
  Εκπαιδευτικό υλικό Μορφή Διδακτικές Ενότητες που καλύπτει
  Διαφάνειες Ψηφιακό 1-10
  Σημειώσεις Ψηφιακό 1-10
  Βίντεο (Screencasts) Ψηφιακό 1-10
  Πηγές ανοικτών δεδομένων:

  Kaggle.com

  datausa.io

  Data.gov.gr

  Ψηφιακό 3-10
  Ελεύθερο Λογισμικό ΚΝΙΜΕ από knime.com Ψηφιακό 1-10

  Το πρόγραμμα παρέχει 4 ECTS.

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Α. Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων: 

  1. Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  2. Η παρουσία των επιμορφούμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική. Στα προγράμματα που υλοποιούνται με φυσική παρουσία, όπως και σε αυτά που υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η φοίτηση είναι γενικώς υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης που έχει ορισθεί από κάθε πρόγραμμα.
  3.   Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:
  • το ποσοστό των απουσιών να μην υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης,
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την προβλεπόμενη εξέταση,
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 1η Οκτωβρίου 2024.

  Β. Δικαιώματα Εκπαιδευομένων: 

  1. Οι εκπαιδευόμενες/οι ενημερώνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ για κάθε είδους πληροφορία που άπτεται της λειτουργίας του Κέντρου.
  2. Οι εκπαιδευόμενες/οι υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τις/ τους εκπαιδεύτριες/τές, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
  3. Οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος και την επιστροφή διδάκτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.9 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  4. Οι εργασίες των εκπαιδευομένων προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό  Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα: Ιωάννης Καΐσας

  Τηλέφωνο: 2310 996376 – 694 511 0545

  Ώρες επικοινωνίας: 9 00 – 14 00

  email: ikaissas@ece.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η παρακολούθηση του προγράμματος κοστίζει 150€.

Το ποσό μπορεί να κατατεθεί στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ σε μια εφάπαξ δόση. Το ποσό καταβάλλεται με την εγγραφή μέχρι 1 Οκτωβρίου 2024. Οι δικαιούχοι έκπτωσης καταθέτουν μειωμένη την εφάπαξ δόση κατά το ποσό της έκπτωσης.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (SWIFT Address: PIRBGRAΑ) IBAN: GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381

Μετάβαση στο περιεχόμενο