Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1 Σεπτεμβρίου έως 23 Οκτωβρίου.